2021-04-04

Švabo šeimos vertybės. Johnny Vedmore (straipsnio vertimas) 2d.


 Ar tikrasis Klausas Schwabas yra geras senas dėdė, norintis padaryti gera žmonijai, ar jis iš tiesų yra nacių kolaboranto sūnus, kuris naudojo vergišką darbą ir padėjo naciams sukurti pirmąją atominę bombą? - klausia Johnny Vedmore'as savo tyrime, paskelbtame portale Unlimited Hangout.

Vertimo tęsinys. Vertimo pradžia.

Trumpa Ravensburgo žydų persekiojimo istorija

Kai Adolfas Hitleris atėjo į valdžią, Vokietijoje daug kas pasikeitė, o Ravensburgo žydų gyventojų istorija tuo laikotarpiu yra liūdna. Tačiau vargu ar pirmą kartą buvo užfiksuotas antisemitizmas, kuris regione pakėlė bjaurią galvą.

Viduramžiais dar 1345 m. minima sinagoga buvo Ravensburgo centre ir aptarnavo mažą žydų bendruomenę, kurią galima atsekti 1330–1429 m. 1429 m. pabaigoje ir 1430 m. bėgyje Ravensburgo žydai buvo puldinėjami ir įvyko siaubingos žudynės. Netoliese esančiose gyvenvietėse Lindau, Überlingeno, Buchhorno (vėliau pervadintų į Friedrichshafen), Meersburgo ir Konstanz gyvenvietėse vyko masiniai žydų gyventojų areštai. Lindau žydai buvo gyvi sudeginti per 1429/1430 m. Ravensburgo kraujo šmeižtą, kai žydų bendruomenės nariai buvo apkaltinti ritualiniu kūdikių aukojimu. 1430 m. rugpjūčio mėn. Überlingene žydų bendruomenė buvo priversta atsiversti, 11 iš jų tai padarė, o 12 atsisakiusiųjų buvo nužudyti. Žudynės, įvykusios Lindau, Überlingene ir Ravensburge, įvyko gavus tiesioginį valdančiojo karaliaus Sigmundo pritarimą, o visi likę žydai netrukus buvo išvaryti iš šio regiono.Ravensburge šį draudimą patvirtino imperatorius Ferdinandas I 1559 m., ir jis buvo pakartotas, pavyzdžiui, 1804 m. miesto sargybos instrukcijoje, kurioje rašoma: „Kadangi žydams čia neleidžiama verstis jokia prekyba ar verslu, neleidžiama įvažiuoti į miestą su pašto karieta arba vežimu. Tačiau likusius, jei jie negavo leidimo ilgesniam ar trumpesniam buvimui iš policijos įstaigos, policija turi išvežti iš miesto.“

Tik XIX amžiuje žydai vėl galėjo legaliai įsikurti Ravensburge ir net tada jų skaičius išliko toks mažas, kad sinagoga nebuvo atstatyta. 1858 m. Ravensburge buvo užregistruoti tik 3 žydai, o 1895 m. šis skaičius pasiekė 57. Nuo amžių sandūros iki 1933 m. Ravensburge gyvenančių žydų skaičius nuolat mažėjo, kol bendruomenę sudarė tik 23 žmonės.

3-ojo dešimtmečio pradžioje Ravensburge gyveno septynios pagrindinės žydų šeimos, įskaitant Adlerio, Erlangerio, Harburgerio, Herrmanno, Landauerio, Rose ir Sondermanno šeimas. Nacionalsocialistams perėmus valdžią, kai kurie Ravensburgo žydai iš pradžių buvo priversti emigruoti, o kiti vėliau buvo nužudyti nacių koncentracijos stovyklose. Iki Antrojo pasaulinio karo buvo viešai rodoma neapykanta mažai žydų bendruomenei Ravensburge ir jo apylinkėse.

Jau 1933 m. kovo 13 d., likus maždaug trims savaitėms iki visoje šalyje vykusio nacių boikoto visoms žydų parduotuvėms Vokietijoje, SA sargybiniai išsirikiavo prieš dvi iš penkių Ravensburgo žydų parduotuvių ir bandė užkirsti kelią galimiems pirkėjams įeiti, pakabindami ant vienos parduotuvės lentelę su užrašu: „Wohlwert uždarytas iki arijanizacijos“. Wohlwert‘as netrukus taps „arijanizuotas“ ir bus vienintelė žydams priklausanti parduotuvė, išgyvenusi nacių pogromą. Kiti keturių didelių Ravensburgo žydų universalinių parduotuvių savininkai: Knopfas, Merkur, Landaueris ir Wallersteineris buvo priversti parduoti savo nuosavybę ne žydams prekybininkams nuo 1935 iki 1938 metų. Šiuo laikotarpiu daugelis Ravensburgo žydų galėjo pabėgti į užsienį, kol neprasidėjo nuožmiausias nacionalsocialistų persekiojimas. Nors mažiausiai aštuoni žmonės žuvo prievartine mirtimi, buvo pranešta, kad trys Ravensburge gyvenę žydai išgyveno dėka „arijų“ sutuoktinių. Kai kurie žydai, kurie buvo areštuoti Ravensburge per Krištolo naktį, kitą dieną buvo priversti žygiuoti Baden-Badeno gatvėmis prižiūrint SS sargybai, o vėliau buvo deportuoti į Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą.

Ravensburge įvyko siaubingi nacių nusikaltimai žmonijai. 1934 m. Sausio 1 d. Nacistinėje Vokietijoje įsigaliojo „Paveldimų ligų prevencijos įstatymas“, reiškiantis, kad žmones, kuriems diagnozuota tokia liga kaip demencija, šizofrenija, epilepsija, paveldimas kurtumas ir įvairūs kiti psichikos sutrikimai, galima legaliai priverstinai sterilizuoti. Ravensburgo miesto ligoninėje, šiandien vadinamoje Heilig-Geist ligonine, priverstinė sterilizacija buvo vykdoma nuo 1934 m. Balandžio mėn. iki 1936 m. Savivaldybės ligoninėje sterilizacija buvo dažniausiai atliekama medicininė procedūra.

Prieškario 1930-aisiais metais iki Vokietijos aneksijos Lenkijoje Ravensburgo „Escher-Wyss“ gamykla, kurią dabar tiesiogiai valdo Klauso Schwabo tėvas Eugenas Schwabas, ir toliau buvo didžiausias Ravensburgo darbdavys. Fabrikas buvo ne tik pagrindinis darbdavys mieste, bet ir paties Hitlerio nacių partija Escher-Wyss Ravensburg filialui suteikė „nacional socialistinio modelio įmonės“ vardą, kol Schwabas buvo prie vairo. Nacistai reikalavo iš Šveicarijos kompanijos bendradarbiavimo ateinančiame kare, o jų gauta nauda galiausiai buvo abipusė.

Ravensburgo Escher-Wyss gamykla ir karas


Ravensburgas buvo anomalija karo laikų Vokietijoje, nes į jį niekada nebuvo nukreipti jokie sąjungininkų oro smūgiai. Raudonojo Kryžiaus buvimas ir manoma buvusi sutartis su įvairiomis kompanijomis, įskaitant Escher-Wyss, parodė, kad sąjungininkų pajėgos viešai sutiko netaikyti į Pietų Vokietijos miestą. Per karą jis nebuvo priskirtas reikšmingam kariniam taikiniui, todėl miestas vis dar išlaiko daugybę savo pradinių bruožų. Tačiau prasidėjus karui Ravensburge buvo daug tamsesnių įvykių.

Eugenas Schwabas ir toliau vadovavo „nacional socialistinio modelio įmonei“ Escher-Wyss ir Šveicarijos kompanija tęsė nacių Vermachtui gamybą reikšmingų karo ginklų, taip pat paprastesnius ginklus. Escher-Wyss kompanija buvo hidroelektrinių užtvankų ir elektrinių didelių turbinų technologijos lyderė, tačiau jie taip pat gamino detales vokiečių naikintuvams. Jie taip pat aktyviai dalyvavo kur kas grėsmingesniuose projektuose, vykstančiuose užkulisiuose, kurie, jei būtų baigti, galėjo pakeisti Antrojo pasaulinio karo rezultatus.

Nacių pareigūnai priešais Ravensburgo rotušę 1938 m., Šaltinis: Haus der Stadtgeschichte Ravensburg.

Vakarų karinė žvalgyba jau žinojo apie Escherio-Wyso bendrininkavimą su naciais. Yra to laiko Vakarų karinės žvalgybos dokumentų, ypač 226 įrašų grupė (RG 226) iš Strateginių tarnybų biuro (OSS) surinktų duomenų, kurie rodo, kad sąjungininkų pajėgos žinojo apie kai kuriuos Escher-Wyss verslo sandorius su naciais.

RG 226 yra trys konkretūs „Escher-Wyss“ paminėjimai, įskaitant:

Bylos numeris 47178, kuriame rašoma: Šveicarijos Escher-Wyss dirba su dideliu Vokietijos užsakymu. Liepsnosvaidžiai išsiunčiami iš Šveicarijos pavadinimu Brennstoffbehaelter. 1944 m. rugsėjo mėn.

Bylos numeris 41589 parodė, kad šveicarai leido saugoti Vokietijos eksportą savo šalyje, tariamai neutralioje valstybėje Antrojo pasaulinio karo metu. Įrašas skelbia: „Empresa Nacional Calvo Sotelo“ (ENCASO), „Escher Wyss“ ir „Mineral Celbau Gesellschaft“ verslo ryšiai. 1 psl. 1944 m. liepa; taip pat žr. L 42627 Ispanijos „Empresa Nacional Calvo Sotelo“ ir Vokietijos „Rheinmetall Borsig“ bendradarbiavimo ataskaitą dėl Šveicarijoje laikomo Vokietijos eksporto. 1 psl. 1944 rugpjūtis.

Bylos numeris 72654 teigė, kad: Vengrijos boksitai anksčiau buvo siunčiami rafinuoti į Vokietiją ir Šveicariją. Tada vyriausybės sindikatas pastatė aliuminio gamyklą prie Vengrijos sienų esančiame Dunaalmas. Buvo suteikta elektros energija; Vengrija prisidėjo anglių kasyklomis, o įrangą užsakė Šveicarijos įmonė Escher-Wyss. Pradėta gaminti 1941 m. 2 p. 1944 m. gegužės mėn.

Vis dėlto „Escher-Wyss“ buvo lyderiai vienoje klestinčioje srityje, kuriant naują turbinų technologiją. Bendrovė sukonstravo 14 500 AG turbiną Norsk Hydro strategiškai svarbiai hidroelektrinei Vemorke, netoli Rjukano Norvegijoje. Norsk Hydro gamykla, kurios energiją tiekė „Escher Wyss, buvo vienintelė nacių kontroliuojama pramonės gamykla, galinti gaminti sunkųjį vandenį - ingredientą, būtiną plutonio gamybai nacių atominės bombos programoje. Vokiečiai skyrė visus įmanomus išteklius sunkiojo vandens gamybai, tačiau sąjungininkų pajėgos žinojo apie vis labiau beviltiškų nacių technologijų pažangą, potencialiai galinčių pakeisti karo baigti.

1942 ir 1943 metais hidroelektrinė buvo iš dalies sėkmingų Didžiosios Britanijos Commando ir Norvegijos pasipriešinimo reidų objektu, nors sunkiojo vandens gamyba tęsėsi. Sąjungininkų pajėgos numetė daugiau kaip 400 bombų į gamyklą, kas nežymiai paveikė ganybą dideliame objekte. 1944 m. Vokiečių laivai bandė nugabenti sunkųjį vandenį į Vokietiją, tačiau Norvegijos pasipriešinimas sugebėjo paskandinti krovinį gabenantį laivą. Padedami Escher-Wyss, naciai beveik sugebėjo pakeisti karo eigą ir pasiekti Ašies (Vokietija, Italija, Japonija, A.L.) pergalę.

Grįžęs į Escher-Wyss gamyklą Ravensburge, Eugenas Schwabas buvo užsiėmęs priverstinių darbininkų (nacių vergų, A.L.) įdarbinimu savo pavyzdinėje nacių įmonėje. Antrojo pasaulinio karo metais Ravensburge, įskaitant Escher Wyss, dirbo beveik 3600 priverstinių darbininkų. Pasak Ravensburgo miesto archyvaro Andrea Schmuderio, „Escher-Wyss“ mašinų gamykloje Ravensburge karo metu dirbo nuo 198 iki 203 valstybės tarnautojų ir karo belaisvių. Karlas Schweizeris, vietinis Lindau istorikas, teigia, kad Escher-Wyss gamyklos patalpose laikė nedidelę specialią priverstinių darbuotojų stovyklą.

Naudojant masę priverstinių darbuotojų Ravensburge, reikėjo įrengti vieną didžiausių nacių priverstinio darbo stovyklų buvusioje stalių dirbtuvėje Ziegelstrasse 16. Vienu metu minėtoje stovykloje buvo apgyvendinti 125 prancūzų karo belaisviai, kurie buvo vėliau perskirstytas į kitas stovyklas. 1942 m. Prancūzijos darbininkus pakeitė 150 rusų karo belaisvių, kurie, kaip buvo kalbama, buvo traktuojami blogiausiai iš visų karo belaisvių. Viena tokių kalinių buvo Zina Jakuschewa, kurios darbo kortelę ir darbo knygą saugo Jungtinių Valstijų Holokausto memorialinis muziejus. Šie dokumentai ją identifikuoja kaip žydų tautybės priverstinę darbininkę, paskirtą Ravensburge, Vokietijoje, 1943 ir 1944 m.

Karo metais Eugenas Schwabas nuolankiai išlaikė status quo. Jis norėjo, kad jo 1938 m. gimusiam sūnums Klausui Martinui Schwabui ir jo broliui Ursui Reineriui Schwabui, gimusiam po kelerių metų, niekas negrėstų.

Internacionalistas Klausas Martinas Schwabas – žmogus-paslaptis


1938 m. kovo 30 d. Ravensburge, Vokietijoje, gimęs Klausas Schwabas buvo vyriausias vaikas įprastoje patriarchalinėje šeimoje. 1945–1947 m. Klausas lankė pradinę mokyklą Au mieste, Vokietijoje. Klausas Schwabas 2006 m. Interviu Irish Times prisimena: „Po karo pirmininkavau Prancūzų-Vokiečių regioninei jaunimo asociacijai. Mano herojais buvo Adenaueris, De Gasperi ir De Golis“.

Klausas Schwabas ir jo jaunesnysis brolis Ursas Reineris Schwabas abu turėjo sekti savo senelio Gottfriedo ir tėvo Eugeno pėdomis ir iš pradžių abu turėjo tapti mašinų inžinieriais. Klauso tėvas jaunajam Schwabui buvo sakęs, kad jei jis nori įtakoti pasaulį, jis turėtų mokytis mašinų inžinieriaus specialybės. Tai būtų tik Švabo universiteto diplomų pradžia.

1949–1957 Klausas pradėjo mokytis Ravensburgo Spohno gimnazijoje, galiausiai baigė Ravensburgo Humanistisches gimnaziją. Nuo 1958 iki 1962 m. Klausas pradėjo dirbti su įvairiomis inžinerijos įmonėmis, o 1962 m. Klausas baigė mechanikos studijas Šveicarijos federaliniame technologijos institute (ETH) Ciuriche, turėdamas inžinieriaus diplomą. Šekančiais metais jis taip pat baigė ekonomikos kursą Fribūro universitete, Šveicarijoje. Nuo 1963 iki 1966 Klausas dirbo Vokietijos mašinų gamybos asociacijos (VDMA) Frankfurte generalinio direktoriaus padėjėju.

1965 m. Klausas taip pat dirbo ETH ir Ciuricho universitete rašė daktaro disertaciją tema: „Ilgalaikis eksporto kreditas kaip verslo problema mechanikos inžinerijoje“. Tada, 1966 m., jis gavo inžinerijos daktaro laipsnį Šveicarijos federaliniame technologijos institute (ETH), Ciuriche. Tuo metu Klauso tėvas Eugenas Schwabas plaukė gilesnias vandenimis, nei jis plaukė anksčiau. Būdamas Ravensburge gerai žinoma asmenybe kaip Escher-Wyss gamyklos generalinis direktorius iki karo, Eugenas galiausiai bus išrinktas Ravensburgo prekybos rūmų prezidentu. 1966 m., steigiant Vokietijos Splügen geležinkelio tunelio komitetą, Eugenas Schwabas apibrėžė Vokietijos komiteto įkūrimą kaip projektą, „kuris sukuria geresnį ir greitesnį ryšį dideliems ratams vis labiau besiartinančioje Europoje ir taip siūlo naujas galimybes kultūriniam, ekonominiam ir socialiniam vystymuisi“.

1967 m. Klausas Schwabas įgijo ekonomikos daktaro laipsnį Fribūro universitete (Šveicarija) ir viešojo administravimo magistro kvalifikaciją Harvardo valstijos Johno F. Kennedy vyriausybės mokykloje JAV. Harvarde Schwabą mokė Henry Kissingeris, kuris, kaip jis sakė vėliau, buvo tarp 3-4 lyderių, labiausiai įtakojusių jo mąstymą per visą gyvenimą.

1967 m. Klausas Schwabas įgijo ekonomikos daktaro laipsnį Fribūro universitete (Šveicarija) ir viešojo administravimo magistro kvalifikaciją Harvardo valstijos Johno F. Kennedy vyriausybės mokykloje JAV. Būdamas Harvarde, Schwabą mokė Henry Kissingeris, kuris, anot jo, vėliau sakė, buvo tarp 3-4 geriausių asmenybių, labiausiai įtakojusių jo mąstymą per visą gyvenimą.

Henry Kissinger ir jo buvęs mokinys Klaus Schwab, sveikina buvusį Didžiosios Britanijos premjerą Ted Heath 1980 metais PEF susitikime. Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas.

Anksčiau minėtame „Irish Times“ 2006 m. straipsnyje Klausas kalba apie tą laikotarpį kaip apie labai svarbų formuojant dabartinį jo idealoginį mąstymą, teigdamas: „Po metų, kai grįžau iš JAV po studijų Harvarde, buvo du įvykiai, kurie turėjo lemiamą reikšmę. Pirmasis buvo Jean-Jacques Servan-Schreiber knyga „Amerikos iššūkis“, kurioje teigiama, kad Europa pralaimės prieš JAV dėl prastesnių Europos valdymo metodų. Kitas įvykis buvo - ir tai aktualu Airijai - šešių Europa tapo devynių Europa “. Šie du įvykiai padėjo suformuoti Klausą Schwabą kaip žmogų, kuris nori pakeisti tai, kaip žmonės užsiima verslu.

Tais pačiais metais Klauso jaunesnysis brolis Ursas Reineris Schwabas baigė ETH Ciuriche, mechaniko-inžinieriaus specialybė, o Klausas Schwabas ėmė dirbti savo tėvo įmonėje Escher-Wyss“, netrukus tapo Sulzer Escher-Wyss AG“, Ciuriche, pirmininko pavaduotoju, kad padėti reorganizuoti susiliejančias įmones. Tai veda mus link Klauso branduolinių ryšių.

1 dalis2 dalis3 dalis4 dalis.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą