2021-04-29

Išvirkščias globalistų pasaulis: Izraelyje nėra apartheido, o PAR - baltųjų genocido, Graikijoje ir Europarlamente siaučia teroristai, o ANTIFA teroristais vis nepripažįstami. 1 dalis

 


Apartheidas (afr. apartheid – atskiras gyvenimas) – Pietų Afrikos Respublikos baltųjų vyriausybės 1948–1990 metais vykdyta rasinės segregacijos politika.

Prieš kelias dienas paskelbta "Human Rights Watch" ataskaita, kurioje teigiama, kad apartheidas viešpatauja Izraelyje ir jam turėtų būti taikomos sankcijos.

Nedelsiant į tai sureagavo Izraelio vasalas - Baltieji rūmai: „Izraelio veiksmai jokiu būdu nėra apartheidas!“Baltųjų rūmų atstovė spaudai paneigė Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos Human Rights Watch ataskaitą, kurioje teigiama, kad sionistinio režimo valdžia toliau vykdo apartheido režimui būdingus nusikaltimus.
Balandžio 23 d. Izraelyje vykusios demonstracijos metu žydai reikalavo "arabams mirties", juos "pakarti""Human Rights Watch" ataskaita


213 puslapių "Human Rights Watch" ataskaitoje sionistinis režimas apibūdinamas kaip apartheido režimas, o Tarptautinis baudžiamasis teismas raginamas patraukti atsakomybėn "Izraelio pareigūnus".

Niujorke įsikūrusi nevyriausybinė tarptautinė organizacija "Human Rights Watch", nuo 1978 m. dirbanti žmogaus teisių srityje, sionistinį režimą pavadino apartheidu ir paragino jo pareigūnams taikyti sankcijas.

Remiantis Human Rights Watch ataskaita ir atsižvelgiant į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto turinį, sionistinį režimą pagal įstatymus ir teisines normas galima apibūdinti kaip režimą, vykdantį apartheido nusikaltimus.

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas, dažnai vadinamas Romos statutu, buvo priimtas 1998 m. liepos 17 d. Italijos sostinėje Romoje. Romos konferencijoje dalyvavę atstovai ragino įsteigti nuolatinį tarptautinį tribunolą nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams nagrinėti. Iki 2019 m. lapkričio mėn. tribunolo narėmis tapo 123 šalys.

Pasak "Human Rights Watch", dešimtmečius, kai organizacija ne kartą perspėjo, kad Izraelio dominavimas palestiniečių gyvenime gali virsti apartheidu, šiandien ši riba jau peržengta, o dabartinė padėtis yra apartheidas.

"Tai aiškiausia išvada, kurią "Human Rights Watch" padarė dėl Izraelio elgesio per pastaruosius 30 metų. Surinkome įrodymų apie jos nusikaltimus ir piktnaudžiavimą", - sakė Omaras Shakiras, "Human Rights Watch" Izraelio ir Palestinos biuro direktorius.

Jo teigimu, "Human Rights Watch" niekada tiesiogiai neapkaltino Izraelio pareigūnų nusikaltimais žmoniškumui, kol nebuvo atliktas 30 metų trukęs tyrimas ir parengta dokumentacija.

Izraelio užsienio reikalų ministerija "Quds" atmetė "Human Rights Watch" ataskaitą ir apkaltino žmogaus teisių organizaciją, kad ji turi "labai ilgalaikę antiizraelietišką darbotvarkę".

"(Žmogaus teisių stebėjimo tarnybos) ataskaita neturi nieko bendro su tikrove ar faktais ir yra tik propagandinė brošiūra. "Human Rights Watch" išgalvoti kaltinimai yra beprasmiai ir melagingi", - teigė ministerija.Pasak "Guardian", išsami "Human Rights Watch" ataskaita parengta daugelį metų dokumentuojant žmogaus teisių padėtį, analizuojant Izraelyje galiojančius įstatymus, vyriausybės planus ir politiką bei Izraelio pareigūnų pareiškimus.

Žmogaus teisių stebėjimo organizacija "Human Rights Watch" analizavo Tel Avivo politiką ir veiksmus maždaug 7 milijonų palestiniečių, gyvenančių okupuotose teritorijose, taip pat teritorijose Izraelio viduje (okupuotoje Palestinoje), atžvilgiu.

Ataskaitoje šio lyginamojo tyrimo rezultatai apibūdinami taip: "Dabar dominuoja viena valdžia, t. y. Izraelio valstybė... ir tai metodologiškai yra palanku Izraelio žydams ir represijoms prieš palestiniečius, o represijos toliau stipriai vykdomos okupuotose palestiniečių žemėse."

Pagal tarptautinę teisę ir normas, ypač Romos statutą (Tarptautinio baudžiamojo teismo), apartheidas laikomas nusikaltimu žmoniškumui.

Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos "Human Rights Watch" duomenimis, sionistų pareigūnai Izraelyje (okupuotoje Palestinoje), kurio maždaug devintadalį gyventojų sudaro palestiniečiai, taip pat okupuotose teritorijose stengiasi sukurti kuo daugiau žydams palankių teritorijų, o palestiniečius įkurdinti labai apgyvendintose ir geografiškai ribotose teritorijose.

HRW tyrimo duomenimis, Tel Avivo pareigūnai vykdo politiką, kuria siekiama sumažinti palestiniečių "demografinę grėsmę" Izraeliui, kad Palestinos gyventojų skaičius nekeltų grėsmės "žydų valstybės Izraelio" ateičiai.

"(Izraelio pareigūnai) sistemingai vykdo diskriminacinius veiksmus prieš palestiniečius, kurie ypač stipriai pasireiškia okupuotose teritorijose, įskaitant Vakarų Krantą", - teigiama kitoje 123 puslapių tyrimo ataskaitos dalyje.

"Ši politika suteikia Izraelio žydams tokias pačias teises ir privilegijas, kad ir kur jie būtų, ir diskriminuoja palestiniečius, kad ir kur jie būtų", - sakė "Human Rights Watch" vykdomasis direktorius Kennethas Rothas, pabrėždamas, kad šie veiksmai nelaikytini tiesiog "agresyvia okupacija".

Savo ataskaitoje "Human Rights Watch" paragino Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokurorą ištirti stebėtojo išvadas ir patraukti kaltininkus atsakomybėn.


PAR apartheidas peraugo į baltųjų genocidą, bet globalistai to nenori matyti

PAR apartheidas pasibaigė 1990 m., kai spaudžiant pasaulio visuomenei valdžia šioje šalyje buvo perduota juodųjų daugumai. Nuo tada čia prasidėjo baltųjų genocidas, tačiau Vakarai to stengiasi nematyti. JAV ir ES, priimančios milijonus juodaodžių, atsisako priimti žudomus baltuosius PAR gyventojus (1, 2, 3)Australija juos priima, todėl PAR juodojo apartheido valdžia australus vadina „rasistais“(4).

2017 m. gegužę rašiau, kad Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio žodžiais, pasakytais per televiziją, mes galime sulaukti iki 250000 naujų Lietuvos piliečių iš PAR valstybės, o būtent tenykščių žydų, kilusių iš Lietuvos, kurie gali panorėti „išimties keliu“ įgyti Lietuvos pilietybę. Ši situacija iš esmės pakeis politinę ir ekonominę padėtį Lietuvoje ir sukels ne tik nesibaigiančias turto restitucijos problemas, bet sukurs ateityje ir rimtas problemas per įvairaus lygio rinkimus. Šie naujieji, gerai organizuoti Lietuvos piliečiai, galės nulemti bet kurio rango rinkimų baigtį sau naudinga linkme. Šiuo metu ši pilietybės suteikimo „išimtis“ (nieko sau išimtis su 2500000 išimčių!) jau kiršina išeivius lietuvius, kuriems neleidžiama turėti dvigubos pilietybės, su žydais, kuriems leista turėti neribotą skaičių įvairiausių valstybių pilietybių, jų tarpe ir Lietuvos. Su kuria kūno vieta mąsto Lietuvos valdžia, sunku pasakyti.“

Šių metų birželio 23 d. „Respublika“ rašoma, kad „31 parlamentaras pateikė Seimo konservatorės Dalios Asanavičiūtės parengtas pataisas, kurioms įsigaliojus didesnė žmonių grupė galėtų įgyti Lietuvos pilietybę. Vienas iš argumentų - to prašo Pietų Afrikos litvakų organizacija.“Pagal galiojantį įstatymą Lietuvos piliečio palikuonis apibrėžiamas kaip iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ar provaikaitis.

Dėl PAR gyvenančių litvakų gerb.Valdas Anelauskas man pareiškė tokią nuomonę:

„Kas dėl žydų, tai aš labai abejoju, ar daug kas tarp jų, gaunančių dabar Lietuvos pilietybę, norėtų Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose balsuoti. Manau, tokių atsiras tik vienas kitas. Kaip ir tarp pasaulyje pasklidusių lietuvių. Aš juk rudenį buvau parašęs straipsnį, su visa statistika, kur aiškiai parodžiau, kad Lietuvos rinkimuose balsuoja tik labai mažas procentas užsieniuose gyvenančių Lietuvos piliečių.

Absoliučiai daugumai, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje gyvenančių litvakų pati Lietuva tikrai nerūpi, o pilietybė jiems reikalinga tiktai tam kad galėtų pabėgt iš PAR ir apsigyventi kur nors Europoje. Jie patys daug prisidėjo prie to kad Pietų Afrika taptų tokia, kokia dabar yra, na o dabar nori iš jos pabėgti. Mano draugo Jurijaus brolis (jis ne žydas, o tikras rusas, iš Sibiro) jau daug metų Johanesburge gyvena ir puikiai žino tenykštę situaciją, kokios ten dabar ir pas vietinius žydus nuotaikos.“

Mano nuomone, visus baltuosius reikia gelbėti iš rasistine tapusios PAR, kur jų gyvybei kyla rimtas pavojus, bet, visų pirma, pasaulio lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams ir jų provaikaičiams turi būti užtikrinta teisė į Lietuvos pilietybę.


Dabar persikelkime į kitą Viduržemio jūros krantą, į Graikiją, kurioje, pasirodo pilna teroristų, nes čia, Briuselio valia, meilė tėvynei tapo terorizmo sinonimu? Balandžio 27 d. už dalyvavimą „teroristinėje organizacijoje“ suimtas Europos Parlamento narys Yannis Lagos. Tuo tarpu, teroristinė organizacija ANTIFA, dirbanti už stambiojo ir globalaus finansinio kapitalo pinigus ir tarnaujantis jo interesams, nesusilaukia tokio įvertinimo už savo atvirą teroristinę veiklą.

Straipsnio pabaiga:https://lebionka.blogspot.com/2021/04/isvirkscias-globalistu-pasaulis_29.html


Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą