2018-12-25

Gitanas Nausėda – juoda Lietuvos ateitis. Lietuva egzistencinėje kryžkelėje. Neoliberalizmas – Lietuvos klystkelis. 2019 metų perspektyva (tęsinys)


Jeigu valdžią į savo rankas Lietuvoje perimantys bankai prezidentu mums padarys savo statytinį Gitaną Nausėdą, tai bus oficiali Lietuvos valstybės mirties pradžia. Noriu tikėti stebuklu, kad šį kartą pinigai nenugalės, kad šetonas nepasieks pergalės, bet juodas Rotšildų leidžiamo ekonomikos žurnalo „The Economist“ viršelis prognozuoja ką kitą.

Giluminė vyriausybė
Giluminė vyriausybė, kuri Europoje vykdo liberal-talmudistinius eksperimentus remiasi JAV Federalinio rezervo sistema, kurios vieni iš stambiausių akcininkų yra Rotšildai. Idėjinis gi pasaulio vyriausybės centras – Jeruzalė. SEB bankas, jį valdantys Valenbergai – tėra viena iš šios finansinės piramidės žemesnių pakopų.

Valentinas Katasonovas. Kaip „neturtingi“ Rotšildai gali valdyti pasaulį?


Mejeris Amšelis Rotšildas (1744—1812) yra sakęs: „Leiskite man spausdinti pinigus, ir man nesvarbu, kas rašo įstatymus“.


Ką reiškia Rotšildų leidžiamo žurnalo „The Economist“ juodas viršelis?

Gruodžio 19 dieną FRS bazinę palūkanų normą pakėlė ketvirčiu procento – nuo 2,25 iki 2,5 %.
2008 metais ji buvo sumažinta nuo 4,25% iki 0-0,25% ir tokia buvo iki 2015 metų.

Prof.V.Katasonovo nuomone, bazinės FRS palūkanų normos aptarimas paprastai vyksta ekonominiame kontekste, bet pastarasis padidinimas verčia galvoti apie politinį problemos aspektą. O būtent apie JAV ir FRS tarpusavio santykius.

Prieš 105 metus, 1913 metų gruodžio 23 dieną, buvo priimtas FRS įstatymas, numatantis įkurti institutą, kuris turėjo valstybės mastu vykdyti pinigų emisiją ir palaikyti dolerio stabilumą. Tai buvo uždara akcinė bendrovė. Jos steigėjai buvo Rotšildai, Morganai, Rokfeleriai, Vartburgai, Lemanai, Kunai, Lebai, Šifai. Federalinis rezervas turėjo vykdyti JAV centrinio banko funkcijas.

Mejeris Amšelis Rotšildas (1744—1812) yra sakęs: „Leiskite man spausdinti pinigus, ir man nusispjauti, kas rašo įstymus“.JAV prezidentas (1801-1809 metais) Tomas Džefersonas pasakė : „Jei amerikiečių tauta kada nors leis bankams kontroliuoti savo valiutos emisiją, tai iš pradžių infliacijos pagalba, o po to – defliacijos, bankai ir korporacijos, kurie atsiras aplink juos, atims iš žmonių visą turtą, o jų vaikai liks beglobiais kontinente, kurį užvaldė jų tėvai. Iš bankų turi būti atimta pinigų emisijos teisė ir grąžinta kongresui ir tautai, kuriems jie priklauso. Aš nuoširdžiai manau, kad bankų institutai pavojingesni laisvei, negu reguliarios armijos“.

Džefersono valdymo metu jau veikė Europos bankininkų įkurtas JAV Centrinis bankas. Džefersonas ir jo bendraminčiai sugebėjo atšaukti pirmojo Centrinio banko licenziją 1811 metais. Tik 1913 metais bankininkams pasisekė prastumti FRS įstatymą. Jį pasirašė prezidentas Vudro Vilsonas gruodžio 23 dieną.

Praėjus daugeliui metų, V.Vilsonas rašė: „Aš nelaimingiausias žmogus. Nesuprasdamas, ką darau, aš sugrioviau savo šalį. Pati galingiausia industrinė valstybė yra prislėgta skolų. Visos skolos suplaukia į vieną bendrą. Nacionalinis augimas ir viskas, ką mes darome, yra kelių žmonių rankose. Mes pasirodėme esą didžiausiais bevaliais, pačia valdomiausia ir kontroliuojama vyriausybe civilizuotame pasaulyje. Mes daugiau ne vyriausybė tautos valios, ne vyriausybė, renkama daugumos, bet vyriausybė valdoma saujelės žmonių“.
Katasonovo nuomone, šiandien centriniai bankai tampa pirmąja valdžia, nustumdami prezidentus, premjerus ir parlamentus į antrą planą.

Interviu televizijos kanalui Fox Business spalio 10 Trampas pareiškė: „Aš turiu klausimų Federaliniam Rezervui. Jie nutrūko nuo grandinės.... Federalinis rezervas išprotėjo procentinės normos didinimui nėra jokios priežasties“.

Gruodžio 19 dieną įvyko ketvirtas 2018 metais FRS procentinės normos padidinimas. Trampas to kategoriškai nenorėjo. Jo nuomone, FRS savo politika griauna jo pastangas stimuliuoti ekonomiką.
Mokesčių reforma verslui, Trampo vertinimu, suteikė papildomus 1,5 trilijonus dolerių, o procentinės normos pakėlimas „suvalgys“ šiuos pinigus ir ekonomikos vystymosi greitėjimo nebus.
Gruodžio 17 Trampas Twitter parašė: „Neįtikėtina, kad esant tokiam stipriam doleriui ir faktiškai nulinei infliacijai, kai pasaulis aplink griūna, Paryžius liepsnoja, Kinija krenta – kodėl staiga FRS iš viso svarsto dar vieną procentinės normos pakėlimą“.

Gruodžio 19 dieną Trampas dar kartą pakvietė Federalinį rezervą nedidinti procentinės normos. Jo niekas neklausė.

ECB vadovas Mario Dragi pareiškė, kad bankas ateinančiais metais nesupirkinės vertybinius popierius. Finansinių rinkų dalyviai nerimauja, kad ECB nepasuktų FRS pėdomis ir nepradėtų valyti savo balansą parduodamas sukauptus popierius. Manoma, kad FRS su kitais CB ruošia pasaulinę krizę.

JAV portalo „The milenium report“ nuomone, FRS eina į suokalbį su Gilumine vyriausybe, siekdama sukelti fondų rinkos krizę. FRS yra realus amerikiečių tautos priešas. Visas pasaulis tampa liudininku, koks mirtinai pavojingas yra FRS.

Kaip istorinis faktas, kiekvienas fondų rinkos žlugimas ir ekonomikos depresija buvo sukeltas Centrinių bankų, kurie priklauso bankų karteliui.

Manoma, kad bankininkų sindikatas, mūsų laikais vadovaujamas Rotšildų, projektavo visus šiuolaikinės istorijos karus. Yra visi požymiai, kad mums suplanuota pasaulinė finansų krizė ir 3 pasaulinis karas.Ko reikia imtis lietuvių tautai, kad neišnykti: 1. Jokiu būdu nerinkti į prezidento postą bankų statytinio Gitano Nausėdos. 2. Jokiu būdu neiti į konfliktą su Rusija. 3. Atmesti neoliberalizmo ideologiją.

Pabaiga: https://lebionka.blogspot.com/2018/12/es-kolchozo-laukia-zlugimas-jam-nepades.html

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą