2018-12-06

Matrica: konservatorių partija su Žygimantu Pavilioniu, kaip "moteris" su peniu


Kas ryžosi pasiklausyti konservatoriaus Žygimanto Pavilionio pasisakymo apie seimo priimtą pražūtingą rezoliuciją, palaikančią Globalų migracijos paktą (GMP), mane supras. Šio „diplomato“ kalba buvo kažkokios bepročio haliucinacijos.

Bent tris kartus šis, aiškiai neadekvatus žmogus, savo kalboje gąsdino seimo narius balkonu vaikštančiais „ekstremistais.“ Ekstremistai, pagal jį, tai Vokietijos Bundestago „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) partijos frakcijos deputatai, komisijų nariai, daktarai, advokatai, žinomi žurnalistai, kurie atstovauja 6 milijonams vokiečių rinkėjų, o Bundestage turi 92 deputatus!

Pagrindinė Pavilionio tezė: Globalios migracijos paktui reikia būtinai pritarti. Nesvarbu, kad beveik niekas šio painaus pakto neskaitė, o jo suveltas su daugybe pasikartojimų ir sąvokų interpretacijų tekstas, net nebuvo išverstas į lietuvių kalbą, buvo nuo visuomenės slepiamas.Protiškai sveiko žmogaus logika sakytų, kad niekas neverčia šiame susitarime dalyvauti, kaip tai daro daugybė Europos valstybių, kurios visos yra pagrindinės strateginės Lietuvos partnerės (JAV, Lenkija ir t.t.). Jį pasirašo vienintelė galinga kaimynė – Rusija. Bet logika neveikė. Paralelinė realybė, lyginant su tuo, ką sakė Audronis Ažubalis ir dar keli adekvatūs žmonės buvę seimo salėje, nugalėjo. Laimėjo Pavilionio šizofrenijos priepuolis, kažkokia už jo stovinti nematoma jėga. 

Seimo dauguma palaikė rezoliuciją, kuri atveria vartus Lietuvos sunaikinimui.

                                                                žiūr. 2:26:53      

Pabandžiau apmąstyti, kas įvyko seimo salėje? Kodėl nugalėjo suicidalinė šizofrenija?

Atsakymą aš radau Paul Craig Roberts straipsnyje „Vakarų visuomenės degradacija“ (The Disintegration of Western Society).

Žygimantas Pavilionis yra Matrica! Jis yra visuomenę degraduojančių jėgų produktas, globalistinių neoliberalizmo jėgų infiltratas, Lietuvos naikinimo faktorius, panašiai kaip JAV plintančios „moterys“ su vyriškais peniais.

Robertso žodžiais, tai parodo, kad egzistuoja dvi realybės. Apie tikrąją realybę, ne virtualią, žino tik nedaugelis. „... egzistuoja tik keli žmonės, kurie pajėgia atskirti realybę nuo dirbtinos realybės, kurioje visi paaiškinimai kontroliuojami ir laikomi kuo toliau nuo tiesos.“

Robertso nuomone, viskas, ką sako kiekviena Vakarų vyriausybė ir „naujienų“ agentūra, - tai melas, kad kontroliuoti, kad „laikyti mus užsklęstus matricoje“.

Štai tokioje kelių šunsnukių ir kelių „Judo sidabrinių“ saujų sukurtoje Matricoje šiandien gyvena Lietuvos seimas, kurio beveik kiekvienas naujas žingsnis tampa žingsniu į Lietuvos sunaikinimą.

Apie penius seime, įdiegusius jame Matricą, aš papasakojau, o apie JAV "moteris" su peniais iš Matricos rekomenduoju pasiskaityti Robertso straipsnyje.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą