2018-12-12

Islamo teroristo išpuolis Strasbūre: islamo teroras – valdžios ginklas prieš piliečių nepasitenkinimą


Vakar 20 valandą vakaro Strasbūre, vienoje iš dviejų ES sostinių, prie kalėdinės eglės buvo iš automatinio ginklo sušaudyti žmonės. Nušautų, įvairių šaltinių pranešimais – 3-4, o sužeistų – iki 12.

Nusikaltėlis identifikuotas, tai musulmonas, jam 29 metai. Pranešama apie į galvą nušautą turistą tailandietį ir žuvusį pareigūną. Susišaudymo su policininkais metu teroristas buvo sužeistas, tačiau jam pavyko pabėgti. Buvo izoliuoti keli miesto kvartalai, tarp jų Europos parlamento pastatas. Mieste paskelbta ES struktūrų evakuacija, uždaryta kalėdų mugė.
Austrų Krone rašo, kad „kiekvieną dieną 300 policininkų ir 160 privačių apsaugos darbuotojų saugo Strasbūro kalėdinę mugę. Apribotas automobilių privažiavimas, betono blokai saugo nuo automobilinių-žudikų.“


Prancūzijos VRM ramina, kad jie ėmėsi visų priemonių, kad apsaugoti Strasbūre esančius gausius svečius. Įvykęs teroras parodo, kad Prancūzijos valdžios „priemonės“ yra neefektyvios.

Nuo musulmonų masinio įvežimo į Europą pradžios 2015 metais jie Prancūzijoje įvykdė tris teroro aktus ir nužudė 240 žmonių. Vargu ar galima pavadinti sutapimu tai, kad islamistų teroro aktai Prancūzijoje įvyksta tuomet, kai valdžiai žūt-būt reikia paskelbti karinę padėtį, kuomet kyla gyventojų nepasitenkinimas ir masiniai protestai prieš ją.


Teroro aktai pagal užsakymą


Walter Lippman: „…Teroro panaudojimas daro žmogų panašiu į vaiką, atjungiant racionalų-kritinį mąstymą, kuomet emocinis atsakas nuspėjamas ir naudingas manipuliatoriui. Todėl asmenybės baimių lygio kontrolė leidžia suvaldyti dideles socialines grupes…“

Olga Četverikova straipsnyje „…Ir tai tęsis ilgai“: teroro aktai ir socialinės valstybės demontavimas Europoje vyksta paraleliai“ rašo: „Gyvenimas Europoje sparčiai keičiasi. Migracijos srautų valdymas ir nuolat pasikartojantys teroro aktai grasina tuo, kad socialinės valstybės naikinimo Europoje sąlygomis taip pat teks pergyventi ir teisinės valstybės išmontavimą.“

„Policijos kontrolės unifikacija Europoje visada buvo apsunkinta tuo, kad europiečiai, skirtingai nuo amerikiečių, labai sunkiai atsisako nuo savo politinių laisvių, teisių į asmeninį gyvenimą ir socialinių iškovojimų. Ir pirmiausiai tai liečia Prancūziją su jos specifine politine kultūra, blogiausiai pritaikytą prie „skaitmeninio pasaulio“ sąlygų. Prancūzų revoliucinė dvasia, savo laiku apvertusi tradicinės visuomenės sanklodą, šiandien tapo pavojinga elektroninės koncentracijos stovyklos statytojams. Prancūzai parodė, kad jie dar sugeba organizuoti protestus prieš vienos lyties individų „santuokas“, ir už socialinės valstybės gynimą. O PNR sistemą Prancūzijos liaudis sutiko kaip „visos ES piliečių sekimą prisidengiant kova su terorizmu“.

„2015 gruodžio 20 dieną nepaprastoji padėtis Prancūzijoje buvo pratęsta specialiu įstatymu trims mėnesiams suteikiant valdžiai papildomus ypatingus įgaliojimus, kuriuos galima naudoti ne tiktai kovai su terorizmu. Taip buvo išplėstas namų arešto režimas, kurį dabar galima pritaikyti bet kam, „kurio atžvilgiu egzistuoja rimtos priežastys galvoti, kad jo elgesys yra pavojingas visuomeninės saugumui“. Kratos gali būti daromos be juridinių institucijų išankstinio sutikimo, leidžiamas paleidimas organizacijų, kurios gali kelti grėsmę visuomeninei tvarkai (tuo pačiu pati grėsmės sąvoka traktuojama labai plačiai).“


„Nepaprastoji padėtis yra įvedama esant krizei, karo arba karinio sukilimo metu ir leidžia perduoti civilinę valdžią kariuomenei, o taip pat karinės jurisdikcijos sukūrimą. Konstitucijoje yra taip pat 16 straipsnis, leidžiantis prezidentui prisiimti ypatingus įgaliojimus tuo atveju, kada respublikos institutui, nacijos nepriklausomybei, jos teritorijos vientisumui arba jos įsipareigojimų vykdymui iškyla rimtas ir betarpiškas pavojus, o normalus konstitucinių viešosios valdžios organų funkcionavimas nutrūkęs. Šis straipsnis buvo naudojamas tiktai karo Alžyre metu vykstant „generolų maištui“ nuo 1961 metų balandžio iki rugsėjo mėnesio.“„2016 metais Prancūzijos valdžia pratęsė ypatingąją padėtį iki gegužės 26, o po to – iki liepos 26. Ir nors tai buvo aiškinama saugumo interesais pasaulio futbolo čempionate, valdžios dėmesys buvo sukoncentruotas į socialinius protestus, sustiprėjusius paaštrėjus ekonominėms problemoms. Bedarbių skaičius Prancūzijoje buvo 3,6 milijonai žmonių (15 metų rekordas). Prezidentas pripažino, kad „užimtumas – yra pati svarbiausia Prancūzijos piliečių problema“. Vasarį buvo paskelbta apie radikalią darbo reformą, suduodančią smūgį į socialinės valstybės pamatus – Darbo kodeksą, reglamentuojantį darbo santykius Prancūzijoje. Valstybė pasitraukia iš samdymo proceso derybų, suvaržomos profsąjungų ir darbo tarybų teisės. Valstybinio darbo kodekso, ginančio samdomų darbuotojų teises, reikšmė krenta, šeimininkams ir darbo kolektyvams siūloma sudaryti individualias sutartis. Maksimalus darbo dienos laikas padidinamas iki 10 valandų, bet kokia įmonė galės prailginti ją iki 12 valandų; darbo savaitę bus galima prailginti iki 48 valandų, o kai kuriais atvejais iki 60; sumažinamos priemokos už viršvalandžius; prie teisėtų atleidimo iš darbo priežasčių pridedama „reikšmingi kompanijos finansiniai praradimai“ ir „reorganizaciją siekiant konkurencingumo“. Prieš reformas pasisakė 70% prancūzų. Profsąjungoms pakvietus prasidėjo masinės protesto demonstracijos, apjungusios šimtus tūkstančių žmonių. Protestai tęsėsi tris mėnesius, buvo lydimi susidūrimais su policija, panaudojusią demonstrantų išvaikymui ašarines dujas. Nepaprastosios padėties režimas leido valdžiai panaudoti priemones, sukliudžiusias susidaryti organizuotiems pasipriešinimo židiniams. Nuolatinių pavojų kurstymo aplinkoje nesunku pateikti bet kokį socialinį protestą kaip terorizmą. Ir kaip besistengtų vidaus reikalų ministras „sutaikyti teisę į demonstracijas su prancūzų gynimu nuo neišvengiamo pavojaus, kurią kelia teroro pavojus“, jam tai blogai pavyksta.“

2016 metų liepos 14 dienos teroro aktui Nicoje niekas neužkirto kelio, nors mieste buvo sutelktos papildomos teisėtvarkos pajėgos.


O.Četverikova rašo: „Iškart po tragedijos prancūzų žurnalistai atkreipė dėmesį į kai kuriuos sutapimus, galinčius sukelti konspirologų susidomėjimą. Nicoje viskas vyko tą dieną, kada prezidentas Olandas pareiškė, kad jis nepratęs ypatingos padėties režimą po liepos 26. Ir jau sekančią dieną, pavadinęs įvykį teroro aktu, jis paskelbė, kad ypatingoji padėtis bus pratęsta trims mėnesiams. Toliau paaiškėjo, kad, nors teisėsaugos organai buvo pasiruošę galimam teroro aktui, prie įvažiavimo į pėsčiųjų zoną Anglų krantinėje nebuvo nei vieno (!) policininko. Nicos regioninės tarybos pirmininkas ir miesto meras suskubo apkaltinti vyriausybę betvarke. Kai kurie ypatingai priekabūs žurnalistai atkreipė taip pat dėmesį į tai, kad „nepriklausomas žurnalistas“, nufilmavęs video, vaizduojantį pirmą sunkvežimio judėjimo momentą krantine ir parodytą Internete, – tai vokiečių artistas Richard Gutjar, vedęs izraelietę Einat Vilf. Ši gi tarnavo karinėje žvalgyboje (АМАN), padalinyje 8200 (elektroninė žvalgyba), dirbo Šimono Pereso patarėja, buvo kneseto deputate ir įėjo į kneseto užsienio reikalų ir gynybos komitetų sudėtį.Tolimesnis įvykių vystymasis vyko pagal atidirbtą schemą. Iškarto po to kai „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už teroro aktą Nicoje, valdžia pakvietė prancūzų visuomenę mobilizuotis.“

Teroras Europoje naudingas tik vienai žmonių grupei Europoje – finansinei oligarchijai ir jos į valdžią įstatytoms marionetėms: olandams, makronams, merkel ir t.t., tiems antipopulistams, kurie nekenčia europiečių tautų (lot. populus), kurie iš jų nori atimti socialines garantijas, padaryti juos beteise vergų mase, betautėmis, belytėmis kosmopolitinėmis prekėmis. Tuo tikslu ir buvo sukurtas islamo terorizmas, tuo tikslu islamo terorizmas globojamas Europoje, tuo tikslu teroristai importuojami į Europą.

JAV prezidentas Donaldas Trampas yra įvardinęs teroristinės Islamo valstybės steigėjus. Jo žodžiais, tai Barakas Obama ir Hilari Klinton.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą