2018-12-24

Lietuva egzistencinėje kryžkelėje. Neoliberalizmas – Lietuvos klystkelis. 2019 metų perspektyvaBalsavimas Seime už rezoliuciją dėl JTO Globalaus migracijos pakto, už kurį balsavo 73 seimo nariai, parodė, kad čia dominuoja žmonės, kuriems valstybės ir lietuvių tautos interesai nesvarbūs, kad čia vyksta ne „politinių idėjų“ kova, o politikavimas paremtas vien siaurais asmeniniais interesais.

Lietuvos parlamente dominuoja neoliberalizmas, kuris numato, kad Valstybės funkcijas perims bankai ir monopolijos, bus sunaikinta socialinė šeima, išnyks valstybės ir tautos. Seime yra ir tradicinių vertybių šalininkų, kuriuos galima pavadinti tradicionalistais, tradicionalizmo šalininkais. Jie pasisako už socialinės valstybės išsaugojimą, už tautų Europą, už tradicinės šeimos išsaugojimą. Jiems šeima ir valstybė – konstanta.


Iki praėjusių metų atrodė, kad neoliberalizmas, kurį Rotšildų ruporas ir spalvotųjų revoliucijų šauklys Anri Levi dar vadina talmudiniu liberalizmu, toliau „įkvėps vakarų civilizaciją.“ Gali būti, kad Lietuvos valdžia, įkvėpta šių Levi deklaruojamų liberal-talmudistinių vertybių, labai sparčiais tempais demontuoja Lietuvos valstybę. Talmude, beje, yra sakoma, kad „gojai yra gyvuliai“. Lietuvos valdžia 100% patvirtino šį Talmudo teiginį, nes tik gyvuliai gali griauti jiems piliečių patikėtą valstybę vardan asmeninės naudos, Briuselio degeneratų vilionių. Taip elgiasi Lietuvos pirmasis asmuo Dalia Grybauskaitė. Taip elgiasi dauguma Seimo narių. Lietuvos premjero elgesys, mano nuomone, sąlygotas jo menkomis protinėmis galimybėmis.

Šiais metais talmudinių liberalų Emanuelio Makrono ir Angelos Merkel destrukcinę veiklą sustabdė Italijos partija Lyga, uždariusi Italijos uostus negrų perkraustymui į Europą, AfD ir Višegrado valstybės, atsisakiusios susinaikinti. Gruodžio 4 dieną šimtai tūkstančių prancūzų pradėjo savaitgalinius protestus prieš Rotšildų statytinį Emanuelį Makroną.

Niekas nežino, kas konkrečiai remia ir organizuoja „stichinį“ „Geltonųjų liemenių“ judėjimą, bet jis jau persimetė į 8 ES valstybes. Gali būti, kad jį remia „vidurinysis sluoksnis“, pavargęs nuo talmudinių liberalų eksperimentų su tautomis. Aš gi manau, kad visa pasaulio turbulencija vyksta dėl tarpusavio nesutarimų dviejų pasaulio pinigus valdančių grupuočių. Ši kova akivaizdžiausia JAV, kuri yra pasaulio pinigų emisijos centras.

Iš išorės šios dvi grupuotės reiškiasi kaip JAV demokratai, kurių veidai yra H.Klinton ir Dž.Sorošas, ir Chabad Liubavič grupė, kurios veidais yra D.Trampas ir jo žentas D.Kušneris. Tokią šių žydų finansinių grupuočių trintį akcentuoja ir žinomas Ukrainos publicistas Eduardas Hodos.

Lietuvos politiniame diskurse dominuoja JAV demokratų pozicija. Būtent ją formuoja prezidentė, URM, LRT ir užsienio kapitalo MIP. Tai, mano manymu, yra kvaila politika.

Turbulencija, pastaruoju metu sukelta Vengrijoje ir pasireiškianti protestais prieš V.Orbano vyriausybę, taip pat yra, mano manymu, dviejų žydų finansinių grupuočių trinties atgarsis. Vengrijos premjeras atviras, jis sako, kad už šių demonstracijų stovi Dž.Sorošo pinigai. Jis veja Sorošo fondus lauk iš šalies, bet palaiko Chabado iniciatyvas dėl kuo greitesnio Jeruzalės pripažinimo Izraelio sostine de Jure, skelbia nulinę toleranciją antisemitizmui Vengrijoje. Praėjusią savaitę savo planus su Izraelio valdančiaisiais derino ir šioje šalyje viešėjęs Italijos vicepremjeras Matteo Salvini.

Aš pacituosiu kelias Viktoro Orbano mintis gruodžio 23 dieną išsakytas Austrijos leidiniui OE24. Šio ES tradicionalisto mintys mums leidžia susiorientuoti kokia kryptimi eis „Tautų Europą“, kurios šalininku esu ir aš.

Pagrindine Orbano interviu tema buvo rinkimai į Europos parlamentą. Jo žodžiais, Europos tautos turi balsuoti išvien svarbiausiomis temomis. „Visą kontinentą liečia migracijos tema. Rinkimų kompanijoje visur tai bus centrinis klausimas“, - pasakė Orbanas.


„Aš tikiuosi, kad stipriausias bus balsas žmonių kurie turi nacionalinę savimonę, kurie nori išsaugoti ir apginti krikščioniškus papročius.“ Vengrija įstojo į „Helmuto Kolio Europą“, o Vokietijos dabartinė kanclerė nenori „keisti imperiją“, ieškoti „kito kelio“. Orbanas išreiškė mintį, kad bus sugrįžta į „Kolio Europą“.

Orbabas savo interviu paminėjo ir „žemietį“ Soroša. Jis pasakė, kad Sorošo kritika neturi nieko bendro su antisemitizmu. Jis pasakė, kad piliečiai nori žinoti, kokie žmonės stovi už šalyje veikiančių NVO, „iš kur jie ima pinigus. Be to yra riba, kai reikalas liečia nacionalinį saugumą. Migracija yra nacionalinio saugumo klausimas. Sorošas finansavo migrantus, skatino juos, kad neteisėtai perkelti per Vengrijos sieną. Vengrijai tai nepriimtina“, - pabrėžė Orbanas.

Orbanas pasakė, kad „rinkos ekonomika-tai gerai, jeigu jungia socialinis atsakingumas. Jis pasakė, kad „Vengrijai šeima pirmoje vietoje“.

ES - vasalas

Giluminė vyriausybė, Europoje vykdanti liberal-talmudistinius eksperimentus yra už vandenyno, ji remiasi JAV Federalinio rezervo sistema, kurios vieni iš stambiausių akcininkų yra Rotšildai.

Mejeris Amšelis Rotšildas (1744—1812) yra sakęs: „Leiskite man spausdinti pinigus, ir man nusispjauti, kas rašo įstatymus.“ 

(bus tęsinys)

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą