2019-02-12

Vokiečiai apie euro katastrofą


Lietuviai ant savo kailio pajuto, kokią katastrofišką žalą mūsų namų ūkiams atnešė euras. Prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje nuo euro įvedimo prieš keturis metus padidėjo 300 procentų. Tai konstatavo ir Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ atstovas Lietuvai Stefanas Korte savo kalboje vasario 2 d. Vilniaus Žemutinės pilies Senajame arsenale, kur vyko Prezidento posto siekiančio dr.Arvydo Juozaičio bendraminčių visuomeninio sambūrio „Lietuva yra čia“ steigimo susitikimas.

Wolfgang Taufkirch straipsnyje „Eurui 20 metų: balansas katastrofiškas (20 Jahre Euro: Die Desaster-Bilanz), paskelbtame vokiškame portale Mmnews, teigia, kad „euro buvo didžiausia klaida Europos ekonomikos istorijoje“. Euras buvo įvestas 1999 sausio 1 dieną ir po 20 metų ne tik netapo visiems europiečiams privaloma valiuta, kertiniu akmeniu, tačiau prabėgus dviem dešimtmečiams jo balansas rūškanas, net katastrofiškas.

Autoriaus nuomone, perskirstymo ir lygybės ideologija, kurią palaikė socialistinės ES vyriausybės, taip pat ir Merkel Vokietijos sunaikinimo vyriausybė, patyrė krachą. Europa virstą kandidatu į socialinės paramos gavėjus. ECB visą tą laiką vykdė neribotą pinigų emisiją, vykdė „kiekybinį suminkštinimą“, per neigiamą komercinių bankų palūkanų normą, taip „bausdamas sąžiningą pilietį“ ir nemokėdamas procentų už indėlį. Autoriaus nuomone, „tai aiški ekspropriacija“, o „Europa faktiškai bankrutavo“. ECB „neįsivaizduojamą 2,6 trilijonų eurų sumą pripumpavo į pirkimą obligacijų nuo 2011 metų, kad palaikyti nevykusią 1,9 procentinę infliaciją“. Kad suvokti šią pinigų masę, autorius siūlo įsivaizduoti visus šiuos pinigus 500€ kupiūromis, tai jomis būtų pilnai padengtos Saksonijos, Saksonijos-Anhalt ir Tiuringijos žemės. „Solidari atsakomybė už tai gula ant Europos mokesčių mokėtojų, kaip sakoma, kad jie yra atsakingi už tai visu savo turtu“ - pažymi Taufkirch.


Autoriaus žodžiais, Vokietijos valdžia nuolatos melavo, kad Vokietija gauna didžiausią naudą iš šitos ekonominės politikos. Tai melas ir veidmainystė, o „valdžia nežino, kaip tvarkyti tarptautinius mokėjimus per TARGET 2 sistemą“, kuri jungia Europos Sąjungos valstybių-narių centrinių bankų informacines sistemas.

Kalbant paprasčiau, TARGET 2 - šalies centrinio banko sąskaita ECB, per kurią vyksta atsiskaitymai už pirkimus ir tiekimus tarp ES šalių. Ryšium su tuo, kad Vokietija turi biudžeto proficitą, kuris dėl šalies likvidumo nepatenka į federalinį banką, o pereina į ECB sistemos TARGET 2 sąskaitą.

Vokietija turėjo išmokėti TARGET 2 rėmuose 2018.11.30 dienai apie trilijoną eurų, iš kurių finansuojamas išorinis prekybos balansas.
Wolfgang Taufkirch „paneigia pasaką apie vokiečių tautą, kuriai taip gera, kaip niekada anksčiau“.

Autorius lygina Vokietiją su visa ES erdve:
  • Pensijos amžius: vidutinis EU 62,4 metų-D: 65,5 metų;
  • Pensijos lygis: ЕС-vidurkis 70,6% - Vokietija 50,5%;
  • Grynieji piliečių aktyvai: ЕС- vidurkis < negu 100 tūkst. € - D beveik 55 tūkst.€;
  • Namų ūkių procentas nuo gyventojų skaičiaus: ЕС- vidurkis 71% – D 51,7%;
  • Skurdo rizika: ES-vidurkis ЕС 22,5% - D 19%;
  • Vidutinis mokesčių krūvis: vidutinis EU 35,9% - D 49,7%;
  • Skola vienam gyventojui: ЕС 24.286 еurų – D 26.046;
  • ES biudžetas: vidutiniškai ES 3,36 milijardai € - D 19,59 milijardai. Po BREXIT Vokietija mokės € 24,5 milijardus €.
Autorius reziumuoja, kad euro pasiekimais Vokietija neturi pagrindo džiaugtis.

Panašų ekonominės situacijos vertinimą pernai pateikė Alternatyva Vokietijai frakcijos pirmininkė Alice Weidel. Ji pažymėjo, kad Vokietijos valdžia slepia nuo „vokiečių tautos“ tikrą finansinę padėtį, tyli apie tai, kad valstybė „sėdi didelėse skolose.“ Vokietijos balansas - septynių trilijonų eurų bendra skola, sudaryta iš federalinių, valstybinių, vietinių ir socialinių fondų skolų.“

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą