2019-04-15

Italų tauta reikalauja sugrąžinti jos auksą


Italijoje kilo kova už aukso ir centrinio banko nacionalizavimą. Siekiama atimti valdžią iš tarptautinių bankininkų ir sugrąžinti ją nacionalinėms vyriausybėms. Prof. Valentinas Katasonovas mano, kad ir Rusijai verta sekti italų pėdomis. Portale „Cargrad“ Katasonovas rašo, kad Italijoje „atėjus į valdžią konservatoriams ir euroskeptikams šioje Europos šalyje stebimi bandymai esminio, jei ne revoliucinio, performatavimo pinigų-kredito sistemos.“

Pastaruoju metų karštų aptarimų objektu tapo Italijos aukso rezervai. Jie yra ketvirti pasaulyje po JAV, Vokietijos ir Tarptautinio valiutų fondo (sekanti po jos yra Prancūzija). Du pastaruosius dešimtmečius Italijos rezervai nesikeitė – 2451,8 tonos. 2019 metų sausio pradžiai aukso dalis tarptautiniuose Italijos rezervuose buvo 65,5% (vienas iš pačių aukščiausių rodiklių, aukštesnis tiktai pas JAV, Vokietiją ir Venesuelą).

Kieno auksas?


Aukso rezervai nepriklauso Italijos valstybei, o yra Centrinio banko (Italijos banko) nuosavybė. Tai privati organizacija, veikianti autonomiškai nuo vyriausybės. Pagal organizacinę-teisinę formą Italijos bankas – akcinė bendrovė. Viso yra 300 akcijų. Stambiausias akcininkas yra bankas Intesa Sanpaolo, pas kurį 76 787 akcijų (25,60% akcinio kapitalo). Pas banką UniCredit – 56 049 akcijų (18,68%); draudimo kompanija Generali Italia turi 16 425 akcijų (5,48%); Banca Carige – 12 093 akcijų (4,03%) ir t.t. Aukščiausiu Italijos banko organu yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkai formuoja direktorių tarybą. Vyriausybė rekomenduoja Italijos banko valdytojo kandidatūrą, Italijos prezidentas ją tvirtina.

2005-2011 metais Italijos banko valdytoju buvo dabartinis ECB prezidentas Mario Dragi. 2002-2005 metais jis buvo vieno iš stambiausių pasaulyje komercinio banko „Goldman Sachs International“ valdytoju.

Italijos bankas atlieka labai įvairias funkcijas: valstybės aukso-valiutos rezervų akumuliavimą ir deponavimą; euro emisiją; šalies kreditinių organizacijų kontrolę ir priežiūrą; paskolų vyriausybei ir finansinėms organizacijoms teikimą; valstybės sąskaitos tvarkymą, kurioje atsispindi lėšų įmokos ir išmokėjimai.

Tarytum Italijos bankas formuoja valstybės aukso-valiutos rezervus (taip parašyta kai kuriuose dokumentuose), bet valstybė negali jais pasinaudoti, nes nėra jokių procedūrų ir reglamentų, numatančių rezervų perdavimo iš CB balanso į vyriausybės balansą.

Ataka prieš Centrinį banką

Italijos biudžetas yra deficitinis. Briuselis nuolatos spaudžia Romą, kad ši sumažintų biudžeto deficitą. Italijos koalicinė vyriausybė nutarė panaudoti milžiniškus aukso rezervus ir jų pagalba subalansuoti biudžetą. Šiai dienai aukso rezervai vertinami 102 milijardais dolerių – to pakaktų 4-5 metams, kad padengti galimą biudžeto deficitą. Problema ta, kad vyriausybė negali operuoti auksu, kuris yra CВ balanse.

2018 metų lapkričio mėnesį Claudio Borgi („Lyga“), kuris yra parlamento biudžeto komisijos vadovas, pateikė įstatymo projektą, numatantį pašalinti „anomaliją“, o būtent surasti rezervinį auksą Italijos banko balanse. Jis turi pereiti vyriausybės žinion.

2019 metų vasario 11 dieną įvykusioje spaudos konferencijoje vyriausybės vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras Matteo Salvini pareiškė, kad vyriausybė pasirengusi išspręsti aukso rezervo problemą. Jis pasakė, kad šalies aukso-valiutos rezervai priklauso jos piliečiams, o ne Centriniam bankui, kur jis saugomas. Šis pareiškimas buvo plačiai skelbtas Italijos MIP.

2019 metų balandis. Grupė Italijos parlamento deputatų, priklausančių „Penkių žvaigždžių“ judėjimui teikė du tarpusavyje surištus įstatymų projektus. Pirmasis iš jų numato perdavimą aukso į Italijos banko rezervą (konkrečiai Finansų ministerijos). Antrasis – Italijos banko nacionalizavimą parduodant akcijas, kurios šiandien priklauso privatiems bankams ir kitoms privačioms organizacijoms, Italijos iždui. Parduodama būtų 1930-jų metų kainomis, kuomet jos buvo įgytos. Pirmą įstatymo projektą palaiko apie 60% deputatų, o antrą – 40%.

Auksas priklauso italams, o ne bankininkams. Mes pasirengę kovoti visur ir esant būtinybei išvesti italus į gatves“, - pasakė Giorgia Meloni, dešinės opozicinės partijos „Italijos broliai“lyderė, kuri palaiko abu įstatymo projektus. „Lyga“ dėl antrojo įstatymo projekto dar neapsisprendė.


ECB vadovas Mario Dragi dar kovo mėnesį pareiškė, kad institutai, valdantys aukso-valiutinius rezervus euro zonoje turi gauti šio banko pritarimą bet kokioms operacijoms su tokiais rezervais.
Manoma, kad artimiausiu metu paaštrės santykiai tarp Italijos ir eurobiurokratų, nekalbant jau apie patį Italijos banką.

„ Auksas yra Italijos banko aktyvų dalis ir negali būti naudojamas finansavimui Finansų ministerijos projektams“, - pareiškė Italijos banko valdytojas Ignacio Visco.

Padėtis Rusijoje analogiška

2019 metų balandžio 1 dieną Rusijos bankas turėjo 2150,5 tonas aukso už 90 milijardus JAV dolerių (6 vieta pasaulyje), bet šis auksas pagal įstatymą nepriklauso valstybei.

Katasonovas mano, kad pastarieji Italijos įvykiai turi priversti Rusijos politikus susimąstyti. Rusijai būtinos dvi analogiškos įstatymų iniciatyvos dėl perdavimo aukso rezervo iš Rusijos banko į Rusijos iždą ir dėl CB nacionalizavimo.

Lietuvos valstybė irgi turi sekti Italijos pavyzdžiu ir nacionalizuoti centrinį banką.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą