2019-04-11

Mūsų ateitis IQ 82 ar mažesnis?JAV portalas „Zerohedge“ paskelbė James Thomson straipsnį, aptariantį pasaulio gyventojų intelekto (IQ) raidos perspektyvas.

Straipsnyje rašoma, kad išleista nauja IQ (intelekto koeficiento) vertinimo versiją pasaulio žmonių populiacijose. Pasaulio IQ vidutinis rodiklis yra 82 (Europos gyventojų vidutinis IQ=100).


Gruodžio 4 dieną Lietuvos seimas, 73 balsais „už“, pritarė Globaliam migracijos paktui, kuris buvo pasirašytas gruodžio 11 dieną Maroke. Tuo pačiu jis pritarė nekontroliuojamai migracijai iš Trečiojo pasaulio šalių. ES valstybės, kurioms rūpi jų šalių ateitis, tarp jų ir mūsų kaimynai lenkai ir latviai, taip nesielgė ir šį pražūtingą paktą atmetė. Visa ši nekontroliuojama migracija tarnauja pasaulį valdančiųjų tikslui sunaikinti nacionalines valstybes ir šeimas, kaip fundamentalias valstybės ląsteles.

Kuo mūsų tautai gręsia šį suicidalinė Lietuvos valdžios šizofrenija? Gręsia ne tik tuo, kad lietuvių tauta labai greitai išnyks importuojamo skurdo jūroje, bet kad kartu su skurdu čia apsigyvens protiškai atsilikę žmonės, kurie galutinai sugriaus šio regiono ekonomiką.

Dr. Viktor Heese prognozuoja, kad, jei „populistai pralaimės“, artimiausiu metu Vakarų Europa „be mūšio“ gaus 100 milijonų juodų afrikiečių. Kadangi „rytų europiečiai tame nedalyvaus, vakarai gaus 25 procentų praturtinimą.“ JTO ir ES skaičiavimais, Lietuvoje galima apgyvendinti 60 milijonus naujakurių „pabėgėlių“.

2050 metais Afrikoje gyvens keturis kartus daugiau gyventojų, negu Vakarų Europoje. Net jei labai stengsis Italijos laivynas, jis nepajėgs apsaugoti Europos, kuri taip nori susinaikinti. O gal kas nors dar tiki į Afrikos ekonominį stebuklą? – klausia Dr. Viktor Heese.

Dėl protiškai atsilikusių žmonių imigracijos į Europą čia prognozuojamas gyventojų IQ mažėjimas


Portale Pi-news rašoma: „Kaip rasistiškai tai nebūtų: skirtingi Žemės regionai turi didelius jų gyventojų vidutinius intelekto skirtumus. Europoje ir Šiaurės Amerikoje vidutinis IQ apie 100, Arabijoje 80 ir tik Centrinėje Afrikoje sudaro apie 60. Suaugęs vidutinis centrinės Afrikos gyventojas turi vienodą intelektą su 9-12 metų europiečio ir baltojo iš Šiaurės Amerikos. Afrikietiškos kilmės Šiaurės amerikiečiai taip pat atsilieka IQ nuo savo tėvynainių iš Europos ir Azijos.“

Straipsnio autorius pastebi, kad „IQ silpnos šalys nuo 56 iki 75 yra Centrinėje ir Pietų Afrikoje sudaro unikaliai gilų vidutinio IQ nuosmukį visame pasaulyje. Ten gyvena pagrinde juodaodžiai afrikiečiai.

Demografinis sprogimas žemo IQ šalyse

Per 50 metų Afrikos gyventojų skaičius išaugo nuo 0,3 iki 1,2 milijardo. Iki 2050 metų Afrikoje gyvens 2,5 milijardai protiškai atsilikusių žmonių. Niekas nežino, kaip spręsti šią problemą.

Autorius sako, kad norėdami išsaugoti šiuolaikinę aukščiausią kultūrą ir apsisaugoti nuo „silpnapročių invazijos“, mes turime imtis masinių koreguojančių priemonių mažinant gimstamumą žemo IQ šalyse.

Autoriaus žodžiais, labai aukštas gimstamumas Afrikoje yra politiškai svarbi užduotis, nuo kurios priklauso žmonijos kultūros ateitimis ir lygina šią užduotį su branduolinio ginklo neplatinimo problema. Jo nuomone, gali būti efektyviu subsidijavimas už laisvanorišką sterilizaciją.

Nobelio premijos laureato James Watson pasisakymai dėl Afrikos ateities


D.Vatsonas ir F. Krikas 1953 metais padarė vieną iš didžiausių žmonijos istorijoje atradimų – jie atrado DNR dvigubą spiralę, už ką 1962 jiems buvo suteikta Nobelio premija. Vėliau Vatsonas išleido knygą „Dvigubą spiralė“, tapusia bestseleriu, o 1989-1992 metais jis vadovavo projektui „Žmogaus genomas“ ir „Cold Springs Harbor“ molekulinės biologijos laboratorijai, buvo šios prestižinės įstaigos rektoriumi.

2007 metų spalio 14 d. metais buvusi Vatsono darbuotoja Šarlota Xant-Grubbe britų žurnale „Sunday Times“ ėmė ir apšmeižė savo buvusį šefą. Ji parašė, neva privačiame pokalbyje Vatsonas jai yra sakęs, kad jis „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

Liberalų-ortodoksų persekiojamas Vatsonas buvo atleistas iš darbo, bet tęsė savo tyrimus. Kai jam pritrūko pinigų moksliniams darbams, jis pardavė Nobelio premijos laureato medalį. Tai buvo ir yra iki šių dienų vienintelis atvejis šios premijos istorijoje.


2015 metų gegužės 18 d. Vatsonui antrą kartą buvo įteiktas jo paties Nobelio premijos medalis. Jį aukcione, beveik už 5 milijonus dolerių išpirko milijardierius Alšeras Usmanovas ir sugrąžino laureatui. Po įteikimo procedūros, kuri įvyko Maskvos universitete, Vatsonas į televizijos kameras žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.

Kodėl juodaodžiai afrikiečiai nesiintegruoja Europoje?

Tarp juodaodžių afrikiečių ir europiečių yra didžiuliai rasiniai skirtumai. Juodaodžių smegenų svoris vidutiniškai siekia 1 kg, o europiečių 1,35 kg. Minimalus žmogaus smegenų svoris yra 0,8- 0,960 kg. Žmonės su mažesnėmis smegenimis turi gilius protinius sutrikimus, nepajėgia normaliai sugyventi bet kokioje žmonių bendruomenėje.

Europiečių populiacijos yra 0,5 procento žmonių, kurie gyvenimo bėgyje sirgo šizofrenija. Imigrantai šizofrenija suserga 2,9 kartus dažniau už europiečius, o juodaodžiai 4,8 karto, juodaodžiai iš Vakarų Afrikos (Gvinėja yra viena iš šių šalių) – 24,5 karto (!). Šizofrenija yra paveldima. Dar prisideda ir islamo faktorius.

Šizofreniją gydoma neuroleptikais, o papildomai naudojant psichoterapiją, galima pasiekti, kad ligonis gyventų pakankamai normalų gyvenimą. Dažniausiai tai ilgalaikis gydymas, kainuojantis apie 100000 eurų per metus.

Per 50 metų Afrikos gyventojų skaičius išaugo nuo 0,3 iki 1,2 milijardo. Iki 2050 metų Afrikoje gyvens 2,5 milijardai protiškai atsilikusių žmonių, lyginant juos su visa žmonija aplamai. Niekas nežino, kaip spręsti šią problemą. Baisiausia tai, kad šie neišaugantys iš 9-12 metų baltaodžio vaiko intelekto žmonės, imigruoja į Europą ir naikina Europos civilizaciją.

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą