2020-01-05

Astros Astrauskaitės juodos hematomos ir „Juodojo kvadrato“ planas (video)


Sausio 1 diena – Trispalvės iškėlimo, o sausio 3 – Trispalvės nuleidimo diena. Kaziu Škirpa trispalvės istorija prasidėjo, o su Astra Astrauskaite ši trispalvės istorija po 101 metų pasibaigė. Tuomet okupantai nesutrukdė trispalvei plevėsuoti. Mūsų laikų okupantai – daug akylesni. Jie išplėšė trispalvę iš didvyrės Astros rankų, o ją paniekinimui uždarė kartu su šunimis, o vėliau žiauriai sumušė.Tereikėjo 101 metų, pusės lietuvių populiacijos sunaikinimo ir „Juodasis kvadratas“ galutinai palaidojo po savim Lietuvą. Gal sutapimas, bet juk šie 2020 metai paskelbti „Gaono ir žydų istorijos metais“.

Buvęs Charkovo (Ukraina) rabinas baronas Eduardas Hodos, nesenai perėjęs į stačiatikybę, prieš kelias dienas papasakojo (žiūr.video) apie globalų fašistinės žydų sektos Chabad-Liubavič planą apjungti slavų valstybes Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją į vieną „Juodąjį kvadratą“. Hodoso nuomonę, tuomet Kazimiro Malevičiaus „Juodasis kvadratas“ įgaus realią prasmę. Ketvirtuoju kvadrato kampu autorius įvardina JAV. Į šios valstybės prezidento postą Chabad Liubavič pasodino savo žmogų – Donaldą Trampą, kurio vyriausias patarėjas Fžaredas Kušneris (kilęs iš Baltarusijos) ir duktė Ivanka yra Habad-Liubavič nariai.

LRT pranešė, kad sausio 12 dieną vyks „Paramos Ukrainai koncertas „Kartu iki pergalės““! Dabar mes žinome ir kieno tai pergalė: „Juodojo kvadrato“. „Pergalė“ arti: ukrainiečių per 30 metų sumažėjo nuo 57 milijonų iki 30, o lietuviai naikinami greičiausiai pasaulyje. Mūsų nuo 3,7 milijono sumažėjo iki 2 milijonų.

Eduardas Hodos pasakoja, kad Ukrainos didvyrė Nadežda Savčenko buvo išmesta iš politikos ir įkišta į kalėjimą už pritarimą televizijos žiūrovės minčiai, kad Ukrainoje viešpatauja „žydų jungas“.

Lietuvių tautos didvyrė Astra Astrauskaitė dar neįkišta į kalėjimą, bet „Juodasis kvadratas“ tam intenyviai ruošiasi.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą