2020-01-25

Sorošas už milijardą dolerių įsteigs kelis „serpentariumus“. Vienu iš jų taps „Europos humanitarinis universitas“ Vilniuje!Tarptautinis nusikaltėlis ir spekuliantas Džordžas Sorošas Davose pranešė, kad paskirs milijardą dolerių „mokymui jaunimo kovoti su autoritarizmu ir klimato kaita“. Jis pakvietė prie jo iniciatyvos prisidėti ir kitus JAV milijardierius - plėšrūnus, siurbiančius mūsų planetos gyventojų kraują.

Sorošas pagal Forbes versiją tarp turtingiausių JAV žmonių užimą 56 vietą. Jo turtas vertinamas 8,3 milijardais dolerių. Vieną milijardą jis pažadėjo paskirti globaliam universitetų tinklui, kuris užsiims dėstymu ir tyrimais kovos su autoritarizmu ir klimato kaitos srityje. Šias dvi problemas Sorošas savo kalboje Davose pavadino grasinančiomis civilizacijai, pranešė Bloomberg.


Ši iniciatyva pavadinta „The Open Society University Network“. Projekto steigėjai – JAV privatus koledžas Bard College ir 2018 metais iš Budapešto į Austriją išvarytas dėl ardomosios veiklos Centrinės Europos universitetas. Abi šias „mokslo įstaigas“ finansuoja Sorošas. Nurodoma, kad projekto partneriai yra „mokslo įstaigos“ iš JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, o taip pas (dėmesio!!!) esantis Lietuvoje Europos humanitarinis universitetas ir Amerikos universitetas Centrinėje Azijoje Biškeke (Kirgizija).

Sorošas paragino įvesti naują mokestį turtingiausiems amerikiečiams, kad finansuoti jo programas, kurios „skatina tradicinį humanitarinį švietimą“. Jo „švietimo programos misija“ - mokinti jaunimą „ginti atviros visuomenės interesus atgimstančio atoritarizmo sąlygomis“, „spręsti rytdienos globalias problemas, susipažįstant iš vidaus su kitomis visuomenėmis“, o taip pat suteikti prieigą prie aukštojo mokslo socialiai diskriminuojamoms grupėms.

Sorošas savo serpentariumo plėtimą visame pasaulyje pavadino savo gyvenimo „pačiu svarbiausiu ir tvirčiausiu projektu“, „naujos rūšies globaliu švietimo tinklu“, kuri vadinsis Atviros visuomenės universitetų tinklu - The Open Society University Network (OSUN).

Sorošo nuomone, atėjo laikas „Atviros visuomenės“ fondui vystyti savo pastangas ir „kurti naują ir inovatyvų švietimo tinklą, kuris iš tiesų reikalingas pasauliui“. 

Sorošas pasakė, kad svarbu finansuoti institutus, kurie priešinasi augančiam autoritarizmui JAV, Rusijoje ir Kinijoje. Jis pradėjo naują ataką prieš JAV prezidentą Donaldą Trampą ir išvadino jį „sukčiumi ir absoliučiu narcizu“.

Breitbart“ pažymi, kad „Sorošo fondas panašus į karaliau Erodo labdaros fondą skirtą ginti pirmagimius“. Sorošo negalima nuteisti už „autoritarizmą“ Rusijoje ir Kinijoje, bet jis, tikriausiai, padarė daugiau už bet ką kitą, kad jį išplatinti JAV ir Vakaruose. Būtent todėl Viktoras Orbanas išvarė iš Vengrijos Sorošo Centrinės Europos universitetą, atėmęs iš jo galimybė išdavinėti amerikietiškus diplomus. Orbanas padarė tai ne šiaip su, ir ne todėl, kad jis dešinysis antisemitas, kaip mėgina mums įrodyti kairiosios MIP. Ne, Orbanas tai padarė, todėl kad visiškai teisingai suprato, kad Sorošas – per savo Atviros visuomenės fondus – yra vienas iš pikčiausių laisvės priešų, žodžio laisvės ir tikrų liberalių vertybių šiuolaikiniame pasaulyje.“ - rašoma Breitbart ir pažymima, kad nesvarbu ar tai būtų „masinės migracijos skatinimas ar pumpavimas gąsdinančio pasakojimo apie globalų atšilimą, Sorošas yra chaoso valdovas, kuris klesti ir gauna pelną iš chaoso, kurį jis provokuoja ir slaptai finansuoja.“

Breitbart“ nurodo, kad Sorošo padaryta žala akademinėje srityje yra pati didžiausia. Debatai ir laisvi tyrimai buvo nuslopinti Sorošo finansuojamų chuliganų, skleidžiančių nepakantumą, grupinius interesus, žaidžiančių politinius identiteto žaidimus.

Manoma, kad nei vienas centas iš šių milijardų dolerių nebus nukreipta į jokį kažko vertą universiteto fakultetą ar kursą. Pinigai bus skirti feikiniams genderiniams, rasiniams ir „klimato kaitos“ tyrimams. Tarp studijų disciplinų nebus nieko, kas atneša realią naudą.

Sorošo serpentariumas Vilniuje

1992 m. įkurtas Europos humanitarinis universitetas (EHU) buvo daugiau nei dešimtmetį Minske veikęs vienintelis privatus universitetas, turėjęs valstybės pripažintą statusą. 2004 m. vasarą dėl Baltarusijos valdžios sudaromų kliūčių EHU buvo priverstas nutraukti savo veiklą Minske. Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, įvairių Europos valstybių, Šiaurės Ministrų Tarybos, JAV, taip pat privačių fondų ir kitų rėmėjų dėka  Universitetas atkūrė savo veiklą Vilniuje, kur 2006 m. jam buvo suteiktas  Lietuvos universiteto statusas bei išduotas leidimas švietimo veiklai vykdyti.

Vilniuje veikiantis EHU yra vienintelis baltarusių universitetas, savo studentams, dėstytojams ir personalui suteikiantis akademinę laisvę ir sudarantis sąlygas akademiniame ir kasdieniame gyvenime vartoti baltarusių kalbą. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, teikia aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę plėtrą, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą.

2017–2018 mokslo metais Universitete studijuoja 876 studentai. 2017 m. priimti 294 nauji studentai (91% įstojusiųjų – Baltarusijos piliečiai). 83 % Universiteto absolventų gauna darbą pagal įgytą specialybę, 62 % grįžta dirbti į Baltarusiją. Nuo EHU perkėlimo į Vilnių, Universitetą baigė 2124 absolventai.

2017 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė perdavė Universitetui panaudos pagrindais neseniai restauruotą buvusio Augustinų vienuolyno ansamblio pastatą Vilniuje, Savičiaus g. 17, kurio paskirtis pilnai atitinka universitetinei veiklai keliamus reikalavimus.

Lietuva visapusiškai remia EHU nuo pat jo veiklos perkėlimo į Vilnių, skirdama finansinę paramą, išduodama nemokamas vizas studentams ir dėstytojams bei suteikdama patalpas. Įvertindama būsimą EHU studentų vaidmenį Baltarusijos politiniame ir socialiniame gyvenime, Lietuva deramą dėmesį skiria veikloms, kurių tikslas – ugdyti jaunimo lyderystės įgūdžius, įtraukti į kitų projektų, susijusių su Baltarusijos pilietinės visuomenės skatinimu, įgyvendinimą.

Šiuo metu yra 3 pagrindiniai EHU donorai: Europos Komisija, Švedija  ir Lietuva.  2016 m. lapkričio 24 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ir Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros (SIDA) Susitarimas dėl deleguotojo bendradarbiavimo, susijusio su parama EHU.  Donorų veiklą koordinuoja SIDA.2017 metais studijų kokybė „Vilnaus humanitariniame universitete“ įvertinta neigiamai


Portalas 15 min. rašė: „Dar vieną universitetą ištiko LEU likimas: Europos humanitarinis universitetas gali netekti leidimo vykdyti studijas“. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorė Nora Skaburskienė priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto (EHU) veiklą vertinti neigiamai. Pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.


Nepaisant to, Sorošo serpentariumas veikia ir yra remiamas Lietuvos valstybės, jam padovanotas namas Vilniuje.
Herojiška fašisto Sorošo praeitis (priedas)


Tai Džordžas Sorošas. Atminkite tai, kada sekantį kartą Sorošo finansuojami liberalai pavadins jus rasistu, fašistu arba nacistu.

Džordžo Sorošo tėvas, Tivadaras Soroš: Išėjo savanoriu į austrų-vengrų kariuomenę per 1-ą pasaulinį karą. Pateko į rusų nelaisvę ir buvo nusiųstas į kalinių stovyklą Sibire, pabėgo ir sugrįžo į Budapeštą. 1923 parašė apysaką „Šiulaikinia Robinzonai“ (esper. Modernaj Robinzonoj). Žmona — Erzebet Szucz, du sūnūs — Polas ir Džordžas. 1944—1945 Vengrijos žydų deportacijos laiku aktyviai padėjo daugeliui iš jų slapstytis nuo persekiojimo padirbtų dokumentų pagalba.

O štai Džordžo Sorošo interviu (stenograma), kurį jis davė Stivui Kroftui, CBS programos „60 minučių“ žurnalistui 1998 metais.


Kroftas: Jūs Vengrijos žydas...
Sorošas: Taip.
К: … kuris išvengė Holokausto...
S: Taip.
К: …apsimetęs krikščionimi...
S: Teisingai.
К: Ir jūs matėte savo akimis, kaip daugelį žmonių siuntė į mirties stovyklas.
S: Teisingai. Man buvo 14 metų. Ir aš galiu pasakyti, kad būtent tuo metu susiformavo mano charakteris.
К: Kokia prasme?
S: Reikia apskaičiuoti į priekį. Būtina suprasti ir numatyti įvykius, kada gresia pavojus. Tai buvo kolosali nelaimės grėsmė. Tai yra labai asmeninis nelaimės pojūtis.
К: Kaip aš suprantu, jums pavyko išsigelbėti dėka saviškio, kuris prisiekė, kad jūs jo krikštasūnis.
S: Taip, taip.
К: Jūs išsigelbėjote, ir faktiškai, po to padėjote atiminėti turtą iš žydų.
S: Taip. Tai teisybė. Taip.
К: Mano nuomone, tokia patirtis galėjo peivesti dugelį žmonių iki psichiatrinės ligoninės ilgiems-ilgiems metams. Tai buvo sunku?
S: Ne. Visai ne. Tikriausiai, aš kaip vaikas nesuvokiau, su kuo tai surišta. Jokių problemų tai nesukurė.
К: Jokio kaltės jausmo?
S: Ne.
К: Na pavyzdžiui, „aš žydas, ir aš matau, kaip žmones išveža. Aš galėjau lengvai atsidurti jų vietoje, galėjau būti ten“. Nieko tokio?
S: Na žinoma, aš galėjau buti kitoje pusėje, arba aš galėjau būti vienas iš tų, kurių daiktus konfiskuoja. Bet nebuvo prasmės svarstyti apie tai, ar turiu aš būti ten (jų vietoje), todėl kad tai buvo, na, grubiai kalbant, kaip turguje – jeigu aš nebūčiau ten, aš, žinoma, to nedaryčiau, bet tada tai darytų kas nors kitas, ir bet kokiu atveju daiktus atimtų. Ir tai buvo – nepriklausomai nuo to, buvau aš ten ar ne, aš tiesiog buvau žiūrovu to, kaip atiminėjo daiktus. Taip kad nuo manęs nieko nepriklausė šioje konfiskacijoje. Ir todėl aš neturiu kaltės jausmo.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą