2020-01-31

Raimondas Navickas: Slaptas Holokaustas Lietuvoje 1915 m.Akys jūsų neapgauna - regite atvirai antilietuviškos propagandos kampaniją. Kodėl Lietuvos žydų bendruomenės vadovybė platinamomis istorijos fantazijomis kursto tautinę neapykantą?

Vakar nutiko dalykas, kurio derėjo, tačiau nesinorėjo tikėtis. Lietuvos žydų bendruomenės vadovybė tiesiogiai ir atvirai įsijungė į antilietuvišką propagandinę kampaniją, išplatindama savo pastangomis išverstą skandalingojo daugiapasio mūsų "bendrapiliečio" Granto Gočino liguistos fantazijos produktą istorine tema.

Kuriame lietuviai kaltinami kažkomis masinėmis Lietuvos žydų žudynėmis I Pasaulinio karo metais - apie kurias rimti istorikai nieko nėra girdėję - bei jų turto išgrobstymu.

LŽB anonso citatą regite plakato viduryje. O štai čia yra jų išversto ir platinamo teksto citata:

"...Daugelis Pietų Afrikos žydų, kilusių iš Lietuvos, atvyko į Pietų Afriką su imigracijos banga 1920 m. Mūsų seneliai retai aiškindavo apie savo padėtį. Čia pateikiu kontekstą. Pirmojo pasaulinio karo metu, kai dabartinė Lietuvos teritorija buvo Rusijos dalis, caro armija vykdė masinį žydų etninį valymą.

Tuo laikotarpiu, ypač 1915 m. pavasarį, nemažai lietuvių aktyviai dalyvavo žudant senus žydų vyrus, moteris ir net vaikus bei plėšdami žydų turtą. Lietuvoje teigiama, kad rusai buvo visiškai atsakingi už etninių lietuvių veiksmus. Pavogtą žydų turtą lietuviai išlaikė.

Po vienos išdavystės sekė kita išdavystė ir žydai nusprendė iškeliauti į “ekologiškesnes ganyklas”. Mažiau išsilavinę ir bedarbiai žydai išvyko iš Lietuvos, o žydų inteligentija liko, tikėdamasi, kad gyvenimas pagerės ir jų nebežudys.

Pasaulis žino apie 1941 m. Lietuvoje įvykdytą genocidą, kuriame Jonas Noreika buvo atsakingas už maždaug 14 500 iš 200 000 aukų nužudymą (įskaitant straipsnio autoriaus šeimą). Dalijimasis žydų turtu buvo plačiai paplitęs ir vėl lietuviai praturtėjo iš žydų turto...."
----------------------
Kas ten darosi, toje Lietuvos žydų bendruomenėje? Visai vadukai nuo proto nušoko? Ar aukštojo mokslo diplomus kažkur pametė, kartu su įgytomis žiniomis?

Koks čia briedas?

Visi, kas domisi I PK istorija puikiai žino apie Rusijos imperijos karinės vadovybės vykdytą priešiškų valstybių pasus turinčių asmenų (o tokių būta daug) bei nelojaliomis laikytų etninių mažumų atstovų masinį perkėlimą iš pafrontės zonos į imperijos gilumą. Tame tarpe apie 1915 m. pavasario žydų deportacijas iš Kauno gubernijos ir Kuršo.

Plačiai aprašytos tų liūdnų įvykių aplinkybės bei puikiai žinomos tų procesų sumanytojų bei organizatorių pavardės - Vyriausiasis kariuomenės vadas didysis kunigaikštis Nikolajus Nikolajevičius [Romanovas] ir Stavkos štabo viršininkas generolas N.Januškievičius {lenkas, perėjęs į stačiatikybę vardan karjeros). Kurie, beje, neteko savo pareigų 1915 m. rugpjūčio pabaigoje. Aprašyti teismai, kuriuose žydų bendruomenės buvo kaltinamos išdavystėmis ir pagalba vokiečių kariuomenei. Pvz. garsusis Marijampolės procesas.

Deportacijos, be abejo, buvo žiaurus procesas. Rusų kazokai duodavo 48 valandas šeimai susiruošti, dažnai neleisdavo pasiimti visų daiktų, gabeno vagonuose su užrašu "Šnipai". etc.

Taip pat žinoma, kad tas iškeldinimas buvo lydimas smurto, išprievartavimais, apiplėšimais - bet dovanokite, tai vykdė tie, kas organizavo ir atliko tuos procesus. Rusijos kariuomenės kazokai, o visai ne vietos gyventojai. Primenu, kas pamiršo, jog tarp nelojalių etninių mažumų caro valdžia buvo įrašiusi ir katalikų tikėjimo "buntauščikus", t.y. lenkus bei lietuvius.

Kurie irgi buvo diskriminuojami, nors ir mažiau siejami su šnipinėjimu bei pagalba vokiečių kariuomenei, nei žydai.

Bet esmė netgi ne tame. Kas domisi istorija, tas nesunkiai susiras informaciją apie Rusijos imperijos etninę politiką I pasaulinio karo metais. Internete jos pilna, tame tarpe - akademinio lygmens.

Afroamerikietis su lietuvišku pasu Grantas Gočinas yra garsus savo ilgametę antilietuviška veikla bei energingais bandymais organizuoti mūsų istorijos puslapių falsifikavimą.

Klausimas tik tame:
- kodėl Lietuvos žydų bendruomenės vadovybė, kuri mūsų Vyriausybės pastangomis bei daugiamilijoninės biudžeto paramos dėka vartosi, kaip inkstas taukuose, staiga nusprendė prisijungti prie Kremliaus Agitpropo užsuktos istorijos falsifikavimo kampanijos?

Spėju, kad priežasčių gali būti keletas. Deja, bet visų jų kilmė yra už Lietuvos ribų.

Nes paprastiems Lietuvos žydams jokios naudos iš to, kad bus sugadinti jų bendruomenės santykiai su lietuviais, kurie ne be pagrindo manys, jog LŽB vadovybė yra atvirai antilietuviškos pozicijos reiškėjai, bandantys primesti mūsų tautai kažkokias prasimanytas kolektyvines kaltes.

Mes savo pozicijos dėl to neslėpsime. Būtu puiku, jei ir paprasti žydai pasisakytu - ką jie mano apie tai, ką išdarinėja LŽB vadukai? Pasirašo jie po tuo, ką mes matome ar vis gi ne?

Puiki proga objektyviai pamatuoti ir įvertinti, kiek tiesos turi kai kurie stereotipai.

Šaltiniai:
------------
A.
Lietuvos Holokausto atminimas – „patikimas“ ar „nepatikimas“?
2020-01-26, Pietų Afrikos žydų laikraštis , autorius Grantas Gočinas (Grant Gochin)
https://www.lzb.lt/…/lietuvos-holokausto-atminimas-patikim…/

B.
Lietuvos žydų bendruomenės FB puslapio 2020-01-27 įrašas
https://www.facebook.com/zydubendruomene/posts/2956921311006609


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą