2020-01-18

Foti, Kulikauskas ir Michailo Bulgakovo „Lemtingi kiaušiniai“


Kodėl pas kai kuriuos užsienyje gimusius „lietuvius“ atsirado tokia judofilija ir nemeilė lietuvių tautai, jos didvyriams, Lietuvos valstybei, vieninteliams mūsų tautos namams?

Štai, imkim, du JAV piliečiai: garsioji Silvia Foti, apdergusi savo senelį generolą Joną Noreiką, lietuvių tautos didvyrį, ir „disidentas“ Lietuvai ir lietuvių tautai Andrius Kulikauskas, užsiimantis lygiai tokiu pačiu mūsų dergimu.

Ar atsitiktinumas, kad šiedu judofilai ir lietuvių tautos dergėjai susiformavo panašioje geografinėje platumoje, veikiami panašių fizikinių ir kitokių faktorių?

O gal buvo teisus rašytojas Michailas Bulgakovas, apysakoje „Lemtingi kiaušiniai“ aprašęs stebuklingus profesoriaus V.I.Persikovo atrastus saulės spindulius, kurių poveikyje gyvatės ir krokodilai išaugo neregėto dydžio, ir kovai su jais sovietinei valdžiai teko naudoti net kariuomenę, ginkluotą patrankomis?


Bulgakovas gerai išmanė biologiją, buvo gydytojas. Ultravioletinių ir jonizuojančių spindulių poveikyje mokslininkai, dar jam gyvam esant, sėkmingai kūrė naujas gyvūnų veisles, o 20 amžiaus pabaigoje, atsiradus naujai molekulinės biologijos sričiai – genų inžinerijai, tapo įmanoma sukurti net chimerinius organizmus. Šie metodai su žmogumi draudžiami, bet, pasirodo, įmanoma sukurti naujas žmogaus formas žmogų psichiškai perprogramuojant. Dar Vincas Kudirka iškyrė tokią Homo sapiens rūšį – „kapeikoliubovus“ (kapeikų mylėtojus). Pinigas, mano manymu, yra geriausias mutagenas ir biotechnologas žmogui perprogramuoti. Ne be pagrindo genialus rašytojas A.P.Čechovas  sakė, kad „rublis yra XX amžiaus burė“, kuri varo visuomenės laivą į priekį.Raimondas Navickas šių metų sausio 1 dieną Feisbuke rašė: 
Dažnai žmonės klausią: kodėl ji išdavė savo senelį? Ogi todėl Vakarykštė naujiena - skandalingoji Generolo Vėtros anūkė Silvia Foti gavo eilinį apdovanojimą už Lietuvos didvyrio šviesios atminties dergimą. Ši ponia, kaip ir mūsiškė moralinė pakaruoklė Rūta Vanagaitė pilnomis rieškučiomis semia bonusus už savo antilietuvišką veiklą. Holokausto Industrija savo tautų interesų bei istorinės atminties išdavikus skatina ir palaiko. "Netepsi - nevažiuosi". - sena žydiška išmintis.“

Nėra abejonės, kad žmonės gyvatėmis ir krokodilais virsta, pirmiausiai, ne nuo paslaptingų spindulių, kuriuos aprašė Michailas Bulgakovas, o nuo Evengelijoje aprašytų Judo 30 sidabrinių šekelių, už kuriuos šis pardavė Dievą.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą