2020-01-24

Liexit: Lietuvai reikia bėgti iš Merkel ir Thunberg idiotizmu sergančios ESBuvusi VDR Štazi agentė Merkel (1, 2) Davose pažadėjo mums elektroninį eko-komunizmą „gyvulių ūkyje.“

Pabrėžiu, tai mano nuomonė dėl Lietuvos ateities. Lietuva negali likti ES, kuri pažeidžiant stojimo sutartį nuolatos grobia mūsų valstybės suverenitetą, kuriai vadovauja protiškai neišsivystę arba ligoti švedės Gretos Thunberg lygio politikai: Angela Merkel, jaunystėje tarnavusi komunistiniam režimui, jų žvalgybai Štazi, o dabar griaunanti Vokietiją, tokie kaip Edipo komleksu galimai sergantis masonas Emanuelis Makronas, Rotšildų statytinis, niekinantis prancūzų tautą ir jos kultūrą. Ši bepročių ir nusikaltėlių kompanija, užtvindžiusi ES „pabėgėliais“, vykdanti savo valstybių titulinių nacijų genocidą, privertė iš ES bėgti Didžiąją Britaniją.Prieš kelias dienas teisės profesoriai Alfonsas Vaišvila ir Vytautas Daujotis pasidalino mintimis dėl Europos Komisijos Lietuvos atžvilgiu vykdomų 27 pažeidimų procedūrų, kurios gali baigtis sankcijomis. Tai gresiančios milijoninės baudos dėl lauko tualetų, ES piliečių teisės laisvai stovi į Lietuvos partijas, nesugriežtintos šaunamųjų ginklų įsigijimo pagal Briuselio nurodymus tvarkos, nepalengvintų prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, pinigų panaudotų branduolinio kuro ilgalaikėms saugykloms, neįteisino dešiniavairių transporto priemonių ir t.t. 

Profesoriaus Alfonso Vaišvilos nuomone, pati ES nesilaiko stojimo į ES sutarties. Taip naikinamos nacionalinės valstybės, kyla masinis valstybių pasipiktinimas, mat lieka neaišku, kokius klausimus dar gali spręsti jos pačios. 

„Net strateginiais klausimais nebėra suverenumo. Pavyzdžiui, pabėgėlių klausimu, kuris ištisoms tautoms gresia tapatybės praradimu.“- pažymi profesorius. Jam abejonių kelia ir ES Teisingumo Teismo kompetencija.


Profesorius Vytautas Daujotis nurodė, kad „ES buvo kuriama kaip ekonominė sąjunga, tačiau dabar jau vyksta Europos federalizavimas. Tiesiai nesakoma, kad jūs jau nebesate valstybės, nes kiltų didžiulis pasipriešinimas, kuris ir taip jau prasidėjo - prisiminkime Lenkiją, Vengriją. Valstybių naikinimas vykdomas po truputį atiminėjant iš jų teisę spręsti vienus ar kitus klausimus.“

Ypač aktualus klausimas, jo nuomone, yra migrantų priėmimo sąlygų primetimas. Profesorius iškėlė lietuvių pakeitimo problemą Lietuvoje, lietuvių išvarymą į užsienį.

„Tautos naikinamos, kuriama „europiečių tauta“. Tai vyksta visais atžvilgiais. Norima žmones paversti judančia darbo jėga, neturinčia šaknų, prisirišimo prie savos valstybės. Tai - pagrindinis nacionalinių korporacijų, valdančių Europą, tikslas, o Briuselio biurokratai tėra tų korporacijų įrankiai.“, - pažymėjo Daujotis.

Mano nuomone, vienintelis kelias Lietuvai ištrūkti iš ES konclagerio – jungtis prie Višegrado grupės šalių – Lenkijos ir Vengrijos, kovojančių už savo šalių suverenitetą.

Pirmas žingsnis link Višegrado šalių grupės, link Lenkijos, žengtas – nevykta aukščiausiu lygiu į Rusijos žydų oligarchų Jeruzalėje organizuotą Holokausto aukų minėjimą. Jis surengtas paraleliai renginiui Osvencime ir buvo skirtas ne tiek Holokausto aukų paminėjimui, kiek šios dienos politiniams tikslams siekti. Tai patvirtino jau renginio atidarymo metu pateikti melagingi faktai.

Pasaulinio Holokausto forumo prezentacijoje parodytas klaidingas žemėlapis ir klaidingai nurodyta Vokietijos agresijos data -1942 metai. Lenkų dienraštis wPolytice pažymi, kad V Pasaulinio Holokausto forumo prezentacijoje buvo teigiama, kad Vokiečių agresija prasidėjo tik 1942 metais, o klaidingame žemėlapyje neteisingai buvo pažymėti kontūrai Lenkijos valstybės, kurią prieš karą 1939 metais pasidalino Vokietija ir Sovietų Sąjunga. Ši „klaida“ leido organizatoriams meluoti, kad Lenkijoje veikė 7 koncentracijos stovyklos.
Merkel idiotizmas prilygsta idiotizmui Nikitos Chruščiovo, septintame dešimtmetyje skelbusio, kad po 20 metų TSRS gyvens komunizme.


Davose vykstančiame pasaulio Ekonomikos forume, kuris tapo ne ekonomikos o eko-sodomo forumu, sausio 23 dieną pasakytoje kalboje (1, 2) Vokietijos kanclerė Angela Merkel pavadino kovą su klimato kaita išgyvenimo klausimu. Ji teigė, kad Europos kontinentas iki 2050 metų turi tapti „klimatui neutraliu“. Ji įspėjo dėl visuomenės konfliktų ir pakvietė pozityviai vertinti „jaunimo nekantrumą“.

Merkel nurodė, kad Paryžiaus klimato konferencijos tikslų siekis gali tapti Europos kontinento išgyvenimo klausimu ir pažymėjo, kad valstybių prisiimti įsipareigojimai – apriboti vidutinės temperatūros augimą planetoje 1,5 laipsniais, kaip buvo ikiindustrinėje epochoje. Iki 2050 metų kontinentas privalo tapti „klimatui neutraliu“ - neišleisti daugiau į atmosferą šiltnamio dujų, o neišvengiamus išmetimus kompensuoti kitomis priemonėmis. Tam reikalingi „istorinio masto pokyčiai“. Ši transformacija reiškia, kad europiečiams teks per artimiausius 30 metų atsisakyti gyvenimo stiliaus ir to ekonominio aktyvumo būdo, prie kurio jie įprato industrinės epochos metu. Merkel priminė, kad Vokietija išeis iš atominės energetikos ir iki iki 2038 metų uždarys visas atomines elektrines.


Steven Mnuchin patarė Gretai Thunberga„studijuoti ekonomiką“, o ką daryti su išprotėjusia nuo globalizmo Merkel?


JAV finansų ministras Steven Mnuchin sausio 23 dieną Davoso forume patarė Gretai Thunberg „studijuoti ekonomiką“ prieš konsultuojant visuomenę „sudėtingais“ klausimais. Jo nuomone, Greta turėtų lankyti kolegiją ir studijuoti ekonomiką, prieš pasakojant kitiems, kaip valdyti planetos resursus.

Šią ministro reakciją iššaukė Thunberg reikalavimas JAV atsisakyti iškastinio kuro, nutraukti investicijas į šią pramonę.

Į žurnalisto klausimą ar Gretos Thunberg kvietimas nutraukti iškastinių energijos šaltinių naudojimą negresia JAV ekonomikos augimui, JAV ministras atsakė: „Ji vyriausias ekonomistas ar kas ji tokia? Aš sutrikęs“.


„Alternatyva Vokietijai“ garbės pirmininkas Aleksandras Gauland sukritikavo ES elitą
Sausio 23 dieną „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) garbės pirmininkas Aleksandras Gauland partijos portale parašė, kad yra nenormalu, kuomet Davose reikalavimus kelia „nepilnametė švedė“. „Kas žmogui, neturinčiam jokių pareigų ir demokratiškai suteikto mandato, suteikė teisę kalbėti parlamentams, JTO, Pasaulio ekonomikos forume?“ Tai, jo nuomone, rodo visišką „neraštingumą tariamų elitų“.

Gauland nuomone, „vokiečių ekonomikos lyderiai yra oportunistai“ ir pasiduoda „dabartiniam ideologiniam mainstrimui, kokia katastrofiška nebūtų ši ideologija.“

„Tai ideologija, kuri insrumentalizuoja neprotingus vaikus kaip priemonę siekti jų autoritarinių tikslų“, - konstatuoja Gauland.

Vienintelis kelias Lietuvai ir mūsų tautai išlikti yra Liexit, ir jokiu būdu negalima nuolaidžiauti „holokausto industrijos“ reketininkams.

Nuorodos:

https://lebionka.blogspot.com/2018/02/angela-merkel-kaip-stazi-gyvates_22.html
https://lebionka.blogspot.com/2019/04/makrono-pazadas-atstatyti-dar-grazesne.htmlKomentarų nėra:

Rašyti komentarą