2019-11-11

Teroristinė-fašistinė organizacija ANTIFA Čilėje sunaikino bažnyčią, o Vokietijoje grasina mirtimi AfD politikams ir jų šeimų nariamsBaisu!!! ANTIFA sunaikino bažnyčią Čilėje, rašoma lenkų portale wPolytice. Buvo sunaikintos Jėzaus Kristaus ir Dievo Motinos skulptūros. Bažnyčios baldai ir daiktai buvo velkami į gatvę ir čia deginami. Nuotraukose matoma, kad vienas iš vandalų laiko ANTIFA vėliavą. Bažnyčią ši tarptautinė teroristų-fašistų organizacija nusiaubė pasinaudojusi neramumais Čilėje.
Pretekstu neramumams Čilėje buvo metro bilietų pabranginimas. Jau 20 žmonių žuvo, o virš 7000 buvo suimti. Šalies ekonomikos nuostoliai – 1,4 milijardai dolerių.

Šių metų liepos 27 dieną JAV prezidentas Donaldas Trampas pasiūlė prilyginti „Antifa“ teroristinėms organizacijoms. Apie tai jis parašė Twitter:

„Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!“

Trampas juos pavadino „negailestingais kairiais radikalais, kurie muša žmones beisbolo ladomis per galvas“. Prezidento nuomone, ANTIFA yra didesni teroristai už lotynoamerikiečių MS-13 ir kitus. Jų prilyginimas teroristams palengvintų policijos darbą.


Šis pranešimas atsirado po to, kai Trampą palaikanti grupė Patriot Prayer surengė Portlende mitingą. Juos užpuolė ANTIFA. Jie mėtė butelius ir akmenis į policininkus, kuriems teko panaudoti šviesos-triukšmo granatas.ANTIFA Niudžersyje buvo įtrauktą į teroristinių organizacijų sąrašą 2017 metų birželio mėnesį.

Opozicinių partijų lyderių terorizavimas – yra Angelos Merkel režimo kasdienė praktika. Vokietijos valdžia iš kultūrai skiriamų lėšų finansuoja ANTIFA banditus, o šie vandalai terorizuoja opozicijos politikus: teplioja jų namus, puldinėja gatvėse jų vaikus, šeimos narius, siuntinėja grasinimus, naikina jų turtą. Teroras tapo Angelos Merkel režimo neatskiriama dalimi.

Laikraštis „Bild“ išsiaiškino, kad ANTIFA banditai buvo finansuojami už federalinio kultūros fondo lėšas, tai yra už mokesčių mokėtojų pinigus. Jiems buvo skirta 150 000 eurų! Jų metodai: sprogimai, sumušimai, bauginimai, AfD narių asmeninių duomenų skelbimas internete su kvietimais vykdyti akcijas prie jų namų ir siekti, kad jie netektų darbo, paišyti ant jų namų svastikas, deginti automobilius, laužtis politikų butus, grobti jų turtą, daužyti stiklus partijos ofisuose, kaip ir visose patalpose, kurias jie samdo susitikimams, rakinti jų namų vartus klojimų spynomis, mušti policininkus, kurie juos gina, rengti piketus prie jų namų ir butų, statyti grabus su jų pavardėmis prieš įėjimo duris, pilti smėlį ir skaldą prie vartų ir t.t. AfD partijos valdybos narei Beatrix von Storch nuolatos grasė nužudymu, du kartus buvo sudegini jos automobiliai. Ją visą parą saugo policija. Tatjanai Fensterling, kandidatei į Drezdeno merus nuo Pegida, ne šiaip grasino, bet išklijavo mieste 300 plakatų su jos ir jos šeimos fotografija, adresu, telefono numeriu, kitais duomenimis.

2016 metais Študgarte vykęs partijos AfD suvažiavimas, kuriame buvo priimti partijos įstatai su nuostata, kad islamas nėra Vokietijos dalis ir yra nesuderinamas su Vokietijos Konstitucija, lygiai kaip ir ketinimas drausti hidžabą ir minaretų statybą, priminė karinę operaciją. Du tūkstančiai Antifa buvo apsupę salę, kur vyko suvažiavimas, puldinėjo delegatus, apspjaudė juos, mėtė akmenis ir butelius, rengė sprogimus autobane į Študgartą. Ir visa tai vyko stebint tūkstančiui ten buvusių policininkų!

Net tada, kai šie kairieji fašistai padaro didelę materialinę žalą valstybei, taip, jie demonstracijose prieš Pegida ir AfD įprato padeginėti geležinkelio kabelius, rengti gaisrus ir dūmų užtvaras tuneliuose ir išvesti iš rikiuotės ištisus geležinkelio ruožus, jie lieka nenubauti. Prieinama ir iki pačių rimčiausių nusikaltimų: taip, du kairieji nacistai įsiveržė į Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) nario biurą ir užpuolė jį, sukeldami jam sunkius kūno sužalojimus. Vienas mušė gulintį ant grindų be sąmonės žmogų sunkiu daiktu į galvą ir tuo metu kitas visą tai filmavo ir kalbėjo nuosprendį: „Taip atrodo nuoseklus antifašizmas!”. Vėliau šį video jie patalpino tame pačiame puslapyje „Indimedia“, nei kiek nesirūpindami dėl to, kad juos gali sugauti ir pasodinti į kalėjimą. Jie žino: negali ir nepasodins, priešingai, jie vykdo purviną darbą tiems, kas juos pasiuntė, ir gali tikėtis savo užsakovų palaikymo.

Vokietijos publicisto Olego Vekslerio nuomone, „visas Vokietijos kairysis ekstremizmas legitimizuotas iš paties viršaus“ ir „Būtų naivu galvoti, kad poniai Merkel apie tai neraportuoja. Per metus skaičius kairiojo ekstremizmo nusikaltimų Bavarijoje ir Saksonijoje padidėjo trigubai.“

Veksleris straipsnyje „Sunkus žydiškos ANTIFA likimas“ rašo: „Ar gali būti kas nors, kas būtų debiliškesnio ir šlykštesnio už ANTIFA, tai yra fašistų, vadinančių save antifašistais? Įsivaizduokite, taip! Tai žydiška ANTIFA iš Berlyno.“

Apie Merkel finansuojamų ANTIFA banditų nusikaltimus galima būtų prirašyti tūkstančius puslapių. Paminėsiu paskutinius jų išpuolius.Gruodžio 5 dieną šie banditai terorizavo statybos įmonę Leipzigo mieste ir sumušė jos vadovę už tai, kad ji neleido jiems savavališkai užiminėti statomų namų.Lapkričio 10 dieną AfD partijos federalinio pirmininko pavaduotojas Georgas Pazderski informavo, kad parlamentaro Gunnaro Lindemanno sūnui buvo grasinama mirtimi. Pazderski kreipėsi į kitas Vokietijos partijas, kad šalyje būtų nutrauktas smurtas prieš AfD politikus ir jų šeimos narius. Pazderski nuomone, padėtis šalyje yra nekontroliuojama.


Nuorodos:

Bažnyčios sunaikinimo video:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą