2016-11-28

Lietuvai būtina perimti Vladimiro Putino praktiką: netrukdyti valdininkams tarnauti mokslui


Kai tik Lietuvos valdininkai užima aukštus postus, tuojau pat pas juos atsiranda noras tarnauti mokslui. Tokių pasišventusių mokslui apstu Konstituciniame teisme, vyriausybėje, seime. Nereikėtų žmonėms trukdyti, versti juos dirbti valstybės tarnyboje. Išsilaisvintų gerai apmokamos valdininkų kėdės, būtų jaunimui daugiau gerų darbo vietų - socialinių liftų.

Praėjusią savaitę V.Putinas priminė, kad 2015 metais jis paprašė valdžios atstovus susilaikyti nuo dalyvavimo rinkimuose į Rusijos mokslų akademiją (RMA). Valstybės vadovas taip pat pažadėjo valdininkams, kurie bus išrinkti į RMA, sudaryti galimybę užsiimti tiktai moksline veikla.

Lapkričio 28 dieną V.Putinas ištęsėjo savo pažadą ir visus valdininkus-mokslininkus atleido iš valstybės tarnybos. Apie tai pranešė Kremliaus spaudos tarnyba.

Savo pareigų neteko prezidento reikalų tarnybos pavaduotojas — Vyriausiosios medicinos valdybos vadovas Konstantinas Kostenko, Federalinė saugumo tarnybos Archyvų fondų valdybos viršininkas generolas-leitenantas Vasilijus Christoforovas, Vyriausios karo-medicinos valdybos viršininkas Aleksandras Fisun, Vidaus reikalų ministro pavaduotojas – VRM tardymo departamento viršininkas Aleksandras Savenko ir kiti mokslininkai. Beveik visi valdininkai atleisti su formuliruote „savo noru“.

Rusijos premjeras D.Medvedevas atleido dar vieną „mokslininką“ - Švietimo viceministrą Aleksėjų Lopatiną.

Spalio pabaigoje į RMA balotiravosi 25 valstybės tarnautojai. Po prezidento Vladimiro Putino potvarkių, jų jau nevaržo valstybės tarnyba ir jie pilnai galės pasišvęsti mokslui.

Gera Rusijos praktika, turėtų būti įdiegta ir Lietuvoje. Nereikia valdininkams trukdyti tarnauti mokslui!

Video, kur Vladimiras Putinas išaiškino RMA prezidentui savo poziciją - 44,3 minutė.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą