2019-03-29

Italijoje savigyna dabar įstatymas. Salvini: „Nuostabi diena italams“Italijos senatas vakar išplėtė italų teisę į savigyną. Partija Lyga: „Pagaliau atsiranda veiksmingas įstatymas“

Kovo 28 dieną Italijos senatas 201 balsais „už“ ir 38 – „prieš“, 6 – „susilaikius“, patvirtino savigynos įstatymo pakeitimą. Senatas, iš esmės, patvirtino reformas, kurios pakeitė BK 52 straipsnio antrą punktą, kad „ginklai ar kitos tinkamos priemonės“ leidžiamos „gynybai“, ginti „savo ar svetimą saugumą“ arba „ aktyvus, turtą savo ir kitų žmonių.“

Il Giornale pažymi, kad dabar teismai nedarys iš aukų budelius, kaip tai daug kartų vyko anksčiau.

„Puiki diena italams, kurią buvo įtvirtinta išimtinė teisė į savigyną“, džiaugėsi vicepremjeras Matteo Salvini, kad jam pavyko įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo rinkiminės kompanijos pažadų.Naujos savigynos įstatymo pataisos palieka mažiau apribojimų laikantis būtinosios ginties proporcingumo traktavime, pažymima dienraštyje. Ir, nepaisant būtinybės įrodyti, kad gynyba buvo teisėta, teisėjas savo nuožiūra galės įrodymus gerokai susiaurinti.

Salvini žodžiais, „ginklai nebus dalinami neteisėtai“, bet tai bus miestiečiams naudinga, nes nusikaltėliai žinos, kad plėšikauti Italijoje bus sudėtingiau: šis verslas taps dar pavojingesnis.“

Naujasis įstatymas „visada“ pripažįsta proporcingumą tarp užpuolimo ir savigynos. Dabar, kad gintis, pakanka matyti nusikaltėlio rankose ginklą, nereikia, kad jis būtų nukreiptas į auką ir juo grasinama. Naujame įstatymo tekste pašalinta bausmė tiems, kas gynėsi afekto būsenoje, kilusioje dėl pavojingos situacijos.

Salvini spaudos konferencijoje pažymėjo, kad „jau mažiausiai 15 metų vyko ši kova“, kuri yra ne už valdančiąją koaliciją, bet „už italus“. Jis parodė marškinėlius su užrašu „savigyna visada teisėta“.

Šią pergalę, rašoma Il Giornale, atnešė ne tik „Lygos“ balsai, bet ir centro partija „Italijos broliai,“ kurių balsais buvo palaikytas projektas.

Salvini atkreipė dėmesį į tai, kad po dešimties mėnesių buvimo valdžioje koalicinė vyriausybė italams atnešė realius savo darbo rezultatus: praktiškai sustabdė nelegalią imigraciją, suteikė galimybę gintis nuo plėšikų ir užpuolikų.Situacija Lietuvoje

Nesenai prof. Vytautas Radžvilas pareiškė, kad „piliečių teisė gintis patiems ir ginti savo šalį agresijos atveju yra pamatinė ir negali būti nepagrįstai varžoma, prisidengiant kova su terorizmu.

Lietuvoje galiojantis Ginklų kontrolės įstatymas yra subalansuotas, o užpernai Europos Parlamento priimta direktyva 2017/853 dėl ginklų įsigijimo ribojimo, jų nešiojimo ir laikymo sąlygų yra manipuliatyvus ir piliečių laisves varžantis ES sprendimas, kurio perteklines nuostatas būtina atšaukti artėjančios Europos Parlamento kadencijos metu.

Europos Parlamentas Komisijos siūlymu priėmė direktyvą dėl teisės įsigyti ir laikyti savigynai skirtus ginklus ribojimo. Lietuvos vyriausybė žiniasklaidai tylint suskubo įgyvendinti jos nuostatas.“

Prof. Radžvilas sako: „Šiuo metu Seime svarstomos pataisos, kurios – jei būtų priimtos – smarkiai ir nepagrįstai apribotų sąžiningų, įstatymus gerbiančių ir lojalių valstybei piliečių teisę į ginkluotą savigyną arba šalies gynybą karo atveju. Direktyva remiasi aiškiai melaginga argumentacija, esą legalių ginklų draudimas sumažintų teroristinių išpuolių skaičių Europoje. Ignoruojamas akivaizdus faktas, kad visi ar beveik visi teroro išpuoliai Europoje įvykdyti be legaliai laikomų ginklų panaudojimo, o ginklas dorų piliečių rankose veikia preventyviai ir padeda išvengti nusikaltimų. Nesigilinama į faktus, pavyzdžiui, JAV statistiką, aiškiai rodančią, kad nusikaltimų šaunamaisiais ginklais daugiausiai daroma būtent tose valstijose, kur griežtesnis jų reguliavimas.“ (…) „Europos Sąjungos siekis atimti iš piliečių savigynos teisę yra nuo seno žinomas valdžios polinkio despotiškai varžyti piliečių teises požymis. Bandymas nuginkluojant visuomenę kovoti su terorizmu rodo ES desperaciją. Savo piliečiai pasitikinti valstybė ar sąjunga siekia didinti piliečių savarankiškos gynybos pajėgumus, jais nepasitikinti valstybė bando savo valdinius nusiginkluoti.“

Prof. V.Radžvilas pažymi: „Ginklai nėra joks gėris, tačiau yra neišvengiama būtinybė. Jokia pasaulio valstybė neužtikrino ir iš principo negali užtikrinti absoliutaus piliečių saugumo ir teisingumo, todėl piliečiams privalo likti galimybė ginti save, savo šeimą ir savo šalį patiems. Jokiu būdu nesiūlau liberalizuoti dabar Lietuvoje galiojančio Ginklų kontrolės įstatymo. Jis yra subalansuotas, logiškas ir neblogai veikiantis. Tačiau būtent todėl neturime jo keisti pagal ideologiniu fanatizmu grįstas ES piliečių teisių apribojimo direktyvas. Priešingai, turime siekti, kad pati direktyva viena ar kita teisine forma būtų atmesta, o užmojų nuginkluoti sąžiningus ir lojalius ES šalių piliečius – atsisakyta“.

Italijos pavyzdys rodo, kad savigynos institutą reikia ne siaurinti, bet plėsti. Nekontroliuojama imigracija iš Afrikos ir Azijos europiečius pavertė ypač pažeidžiamais prieš plūstančių nusikaltėlių smurtą.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą