2019-03-06

„Tarptautinės moters dienos“ kilmė„Tarptautinė moters diena“ – moterų internacionalisčių revoliucinė šventė, įsteigta Klaros Cetkin iniciatyva 1910 metų kovo mėnesį Kopenhagoje socialistų konferencijoje. Tai turėjo būti moters-revoliucionierės šventė. Tai reiškė kovą prieš religiją, monarchiją, valstybę – už internacionalą. Iš pradžių ši diena neturėjo konkrečios datos. Rusijoje 1917 metais Tarptautinė moters diena „sutapo“ su žydų Purimo švente ir antimonarchistinės revoliucijos pradžia. Purimas – persų tautos genocido diena, kurią švenčia žydai! Žydė Ester (Esfir) tapo persų karaliaus Artakserkso mylima žmona, ji sukurstė savo vyrą nužudyti 75000 persų „antisemitų“ su žmonomis ir vaikais. Tai pati mėgiamiausia ir pati linksmiausia žydų neapykantos diena jų tautos priešams. Tą dieną žydai neretai nusamdo valkatą-krikščionį, kurį spardo, apspjaudo ir muša; yra valgomi pyragėliai „Amano ausys“ (nužudyto persų ministro – pagrindinio antisemito simbolis), žydų vaikams dovanoja žaislines kartuves priešų korimui. Mūsų dienomis Purimas labiau už Hanuką tampa simboliu žydų pasaulinės valdžios ir ateinančio mošiacho, nugalinčio visas tautas „antisemites.“

Portale 3rm rašoma, kad antimonarchistinės revoliucijos Rusijoje varomąja jėga buvo žydija, reikalavusi lygių teisių judėjams. Pagrindiniai revoliucijos kadrai ir pagrindiniai finansiniai rėmėjai buvo žydai. Ir štai tokiu simboliniu stačiatikių monarchijos nuvertimo momentu šios dvi šventės revoliucingų žydų sąmonėje susijungė į vieną. Tai pavirto susidorojimo su monarchijos ir stačiatikių veikėjais, policininkais, karininkais, valstybės tarnautojais ir kitais „antisemitais“ - carinės valdžios gynėjais švente. Tokiu būdu, 1917 metų vasario revoliuciją galima pavadinti didžiąja Purimo revoliucija, pašalinusia, kaip tada atrodė, pagrindinę Mašiacho atėjimo kliūtį.


Kodėl „šokinėjo“ šventės data?


Tokie šuoliai charakteringi liturginiam (velykiniam) kelendoriui ir reiškia, kad galioja mėnulio kalendorius. Dvi religinės grupės Europoje turi tokią praktiką: krikščionys ir judėjai.

XX metais Europos komunistinis judėjimas dideliu mastu buvo žydiškas... Internacionalas tapo gana mononacionalinis... Todėl, kada partija iškėlė uždavinį sugalvoti moterų šventę, ar galėjo jie užmiršti Ester, moterį kuri sunaikino žydų priešus.

Feministinis judėjimas kūrėsi ne per valandą, buvo ruošiamasi ilgai ir kruopščiai. Kopenhagoje 1910 metais vykusioje 2-je socialisčių konferencijoje buvo nutarta konkretizuoti datą atsiradimo politinės organizacijos, kovojančios už moterų teises ir paskelbti šią dieną visų pasaulio moterų solidarumo diena. Tokia data parinko... žydų šventę Purimą.

TSRS laikais šią dieną imta minėti visose socialistinio lagerio šalyse. Kitur ji nebuvo minima. 1965 metais kovo 8 diena TSRS tapo nedarbo diena. Tokia ji išliko ir šiandieninėje Rusijoje, kurią, rusų generolo L.Ivašovo žodžiais, valdo žydų ortodoksų sekta Chabad Liubavič.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą