2019-03-16

Regreso šetonaiVakarų visuomenėse įsitvirtino nauja totalitarinė ideologija. Jos adeptai save vadina „progresistais“, nors po šia iškaba slepiasi žmonijos duobkasiai. Žemiau pateikiu Andrejaus Fefelovo straipsnio „Regreso šetonai“ vertimą ir jo video šia tema.

Autorius rašo:

„Kaip erezija, kaip psichozė, kaip maras išplito ir įsitvirtino vakarų visuomenėse nauja totalitarinė ideologija. Ji remiasi konceptu, suformuotu Zigmundo Freudo, – taip vadinama mirties valia. Aršūs šios doktrinos adeptai patys save kažkodėl-tai vadina „progresistais“. Tačiau jų idėjų kompleksas nukreiptas į degradaciją ir išmirimą. Po vaivorykštiniu apvalkalu slepiasi regreso žyniai, žmonijos duobkasiai! Jų sunkūs žingsniai girdimi jau čia, Rusijoje. Daugybė šaltinių neša į mūsų žemę įvairiaspalvius žuvimo ideologijos nuodus.

Viskas prasidėjo nuo gynimo mažumų teisių: seksualinių, rasinių, religinių. Po to kai teisės buvo patikimai apgintos, „gynėjai“ perėjo į agresyvų puolimą ir pamynė po savim daugumą. Visur įtvirtino mažumos diktatą, paskelbė daugumos pasaulėžiūrą piktybiškų prietarų rinkiniu.


Natūralų žmonijos rūpestį dėl gyvosios gamtos jie pavertė į griaunančią doktriną envaironmentališkumo, kuri numato techninio vystymosi sustabdymą, traktuoja žmoniją kaip nereikalingą evoliucijos grandį. Ant šių neapykantos žmogui idėjų mielių buvo išaugintas didelis melas apie taip vadinamą globalų atšilimą, išauginta šimtai organizacijų ir komitetų, kurių sąrašuose stebuklingai greta yra vardai „princų pagal kraują“ ir kairiųjų aktyvistų.

Be abejo, galingiausiu regresistų „pasiekimu“ yra visuotinis išplatinimas Vakarų šalyse lytinių iškrypimų. Planinis ir ryžtingas diegimas homoseksualizmo ir kitų perversijų nuosekliai veda į reprodukcijos sustabdymą ir žmonijos išnykimą. Metodiškas vyriško ir moteriško pradų skirtumų ištrynimas yra lig šiol nematytas biologinis eksperimentas, grasinantis kolosalia dvasios destrukcija, kultūros ir civilizacijos sunaikinimu.

Taip vadinamas genderizmas, paremtas radikaliu feminizmu, nepalieka akmens ant akmens iš tradicinės šeimos. Šeimos instituto naikinimas, tai retortos ateities kartų auginimui, neišvengiamai atves į negrįžtamą žmonijos išsigimimą.

Regresistai visur sėkmingai kovoja už marihuanos ir kai kurių kitų narkotikų legalizavimą ir vartojimo išplėtimą. Jų požiūriu tai ir yra progresas. Paraleliai jie remia egzotiškiausias sektas, pačius keisčiausius religinius kultus, neigiančius tradicinę moralę. Kova su moralės normomis, už visų apribojimų panaikinimą – tai kova su didelėmis religijomis, religine dauguma.

Vienu iš regresizmo stulpų yra totalus nacionalinis-rasinis sumaišymas, kas pasireiškia palaikymu bet kokių imigracijos formų. Politikams, reiškiantiems priešiškumą šiems procesams, iš karto prisegama fašizmo etiketė. Šalims, nenorinčioms priimti migrantų srautus, gresia sankcijos. Atsirado „atvirkščias rasizmas“, kuomet atvirai diskriminuojama baltųjų dauguma.

Kova su auklėjimo ir švietimo standartais vyksta taip pat aršiai ir sėkmingai. Fanatiški „genderiniai principai“, pagal kuriuos nėra nei tėvo, nei motinos, tiktai „gimdytojas Nr.1“ ir „gimdytojas Nr.2“, tvirtai įvesti į mokymo programas. Berniukus vaikų darželiuose aprengia sijonais. Mokytojus, reiškiančius skepticizmą regresistų idėjų atžvilgiu, tuojau pat meta iš darbo.

Regresistai, šie globalizmo dvariškiai, vykdo savo permanentinį „džihadą“ prieš nacijas ir valstybes, prieš šeimą ir moralę, tačiau nuosavybės klausimą aplenkia.
Tai ir suprantama! Visuotinio gėrio kategorija, socialinio teisingumo idėja, modelis teisingo resursų paskirstymo daugumos interesams veda ne į degradaciją, o į vystymąsi. Nuo šių sąvokų regresistus apima konvulsijos...

Regresistai priešiški bet kokiam vystymosi scenarijui. Jie – apokalipsės raiteliai. Jie siekia bet kokia kaina sustabdyti technikos, socialinį ir mokslinį procesą – maniakiškai. Gal, už jų nugarų stovi kitų planetų gyventojai, norintys be papildomos terlionės išnaikinti Žemės gyventojus?

Regresizmo demonai, išleisti kažkada iš gelmių „Bnai-Brit“ ložės, išpuoselėti vėsiose Romos klubo salėse, dabar sužvėrėję graužia žmoniją. Visa tai neturi jokio ryšio nei su „progresu“, nei su „liberalizmu“. Šis projektas nukreiptas prieš žmogaus rūšį.

Asilui aišku, kad šio projekto realizavimas atves prie tautų išmirimo, visuomenės suardymo ir visos civilizacijos žūties.

Kas visa tai daro ir kam? О, tai Politšinelio paslaptis... Nereikia jokios konspirologijos, kad išaiškinti šio veiksmo pagrindinį užsakovą ir sponsorių. Iš visur kyšo gauruotos pasaulinės finansinės oligarchijos ausys.

Matomai, jų motyvu yra satanistinis troškimas išmarinti planetos gyventojus ir išvalyti aikštelę išrinktųjų mažumai, naujai žmonijai, kuriai bus erdvu ištuštintoje nuostabioje planetoje.

Purvino branduolinio karo scenarijus jų aiškiai netenkina. Tačiau puikiai dirba regreso technologijos, paleistos vyriausybių lygiu palaikant pagrindinėms pasaulio media.

Laukia karštas ir žiaurus mūšis su regresistais. Rusija yra šios kovos fronte. Tam kad nugalėti regresą ir jo adeptus, mums reikia suformuluoti Rusijos pertvarkos doktriną ir imtis kosminių užduočių sprendimo!“

O kaip mes elgsimės? Rinksime regresistus nausėdas, šimonytes, skvernelius Lietuvos prezidentais, o sorošo nupirktus regresistus auštrevičius į Europos parlamentą, kad jie ten atstovautų Sorošo ir jo šeimininkų Rotšildų interesus?Komentarų nėra:

Rašyti komentarą