2019-03-07

Nuo multikultūralizmo graikai ginasi kryžiumi


Graikijoje jau baudžia už kryžiaus pastatymą. Lesbo saloje suimti 36 aktyvistai, kurie ant Apellia uolos pastatė didelį metalinį kryžių netoli salos sostinės Mitilini. Juos kaltina „nelegalaus paminklo“ pastatymu ir valdiškos žemės užgrobimu.

Vietos gyventojai sutiko kryžiaus pastatymą su ovacijomis. Suimtieji aktyvistai pasakė, kad kryžius turi perspėti į salą plūstančius musulmonus imigrantus, kad jie atvyko į krikščionių žemę ir privalo gerbti graikų kultūrą.„Kaltinimai prieš mus juokingi. Jei kryžių nugriaus, jis ir vėl bus pastatytas. Jie turi suprasti, kad tai mūsų žemė, mūsų tikėjimas ir mūsų simbolis“, - pasakė vienas iš vietos gyventojų.


Anksčiau toje pačioje vietoje stovėjo betoninis kryžius, bet vietos NVO „Sugyvenimas ir bendradarbiavimas Egėjo jūroje“ pareikalavo jį nugriauti, neva kryžius įžeidžia musulmonų religinius jausmus. Saloje gyvena 90 tūkstančių graikų ir 9 tūkstančiai nelegalių imigrantų musulmonų. Pagal pirminį projektą saloje esančioje „pabėgėlių“ stovykloje turėjo būti 3 tūkstančiai nelegalų.

NVO veikėjai kryžiaus pastatymą pavadino rasizmo ir neapykantos aktu, o aktyvistus – kryžiuočiais. Po mėnesio vandalai susprogdino betoninį kryžių.

Lesbo saloje vyksta nuolatiniai konfliktai tapo atskirų „pabėgėlių“ grupių ir „pabėgėlių“ su vietos gyventojais. Lesbo salos gyventojai reiškia nepasitenkinimą Graikijos vyriausybės migracijos politika, kaltina ją graikų kultūros naikinimu.

Vienas iš salos gyventojų taip apibūdino padėtį saloje: „Vienos kartos akyse sala nustojo būti graikiška ir virsta į kažką visiškai kitokio“.


Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą