2019-06-18

Birželio 23 dienos sukilimo aidai mano šeimoje



Apie 1941 metų birželio 23 dienos antisovietinio sukilimo įvykius aš esu išgirdęs vaikystėje iš mamos, tų įvykių liudininkės. Gaila, bet ji jau 23 metus nebegali mums nieko daugiau papasakoti, nes ilsisi Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Laikas iš mano atminties ištrynė kai kurias šių pasakojimų detales. Vakar su broliu Vytautu, kuriam jau 75 metai, kai ką sudėliojome į vieną bendrą paveikslą, patikslinome įvykių geografiją. Tai padaryti mums padėjo brolio draugė kaunietė, kurios dėdė buvo šio sukilimo dalyvis, po karo nuteistas ir dešimčiai metų ištremtas į lagerį Varkutoje. 



Mano mamai Jadvygai Klibavičiūtei tuo metu buvo 16 metų (po 10 dienų sukako 17 metų, žiūr. nuotrauką), ji mokėsi Kauno „Saulės gimnazijoje“, o gyveno netoli Sporto halės, kur jai tėvai nuomojo butą. Ten tuo metu buvo radijo stotis ir antena. Per savo buto langą ji matė prie radijo antenos įsitvirtinusius rusus ir puolančius sukilėlius. Per langą ji užmezgė kontaktą su puolančiais patriotais ir, jų paprašyta, nurodinėjo, kur yra priešai.

Mamos pasakojimu, tarp tų puolančiųjų buvo „visiškų vaikų“, kurie „vos tempė šautuvus“.

Brolis man vakar papasakojo, ko aš nežinojau, kad ji sukilėliams nešiojo šovinius, „visos šovinių dėžės nepakėlė, tai pripylė jų už  mokyklinės uniformos žiursto. Aš buvau jaunesnis, todėl man, kad kam neišpliurpčiau, nepasakojo šio fakto.

Mamai didelį įspūdį padarė rusų bombonešių bandymas subombarduoti traukinių tunelį, radijo stotį, kitus strateginius Kauno objektus. Jau mums mama sakė, prabėgus kelioms dešimtims metų, kad į šį antskrydį žiūrėjo, kaip į kažkokį tai įdomų ir nematytą žaidimą, visai negalvodama, kad galėjo ir pati žūti.

1941 metų nuotraukoje mano mama Jadvyga Klibavičiūtė (17 metų).





Komentarų nėra:

Rašyti komentarą