2019-06-07

Bnai Brith ir Dalia Grybauskaitė. Galimos sąsajos (4 dalis)Antroje apžvalgos dalyje (žiūr. dalis: 1, 2, 3) aš papasakojau apie tai, kad Vokietijos kanclerei Angelai Merkel 2008 metais buvo suteiktas žydų masonų organizacijos Bnai Brith medalis ir premija. Šis apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei ir Izraelio valstybei. Iš to išplaukia, kad dar priklausydama vokiško komjaunimo organizacijai (Freie Deutsche Jugend) 1954 metais gimusi Angela Merkel jau tarnavo „žydų tautos gerovei ir Izraelio valstybei“, ir dirbdama Štazi agente, ir bendradarbiaudama su sovietiniu KGB. Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės biografija kaip du vandens lašai panaši į Angelos Merkel biografiją.

Olego Vekslerio straipsnio, skirto Angelos Merkel veiklai, „Angela Merkel kaip Štazi gyvatės kiaušinis“ vertimą aš pradėjau tokia įžangą: Angela Merkel ir Dalia Grybauskaitė, kaip seserys. Tai dvi ES veikėjos, dvi vokiečių ir lietuvių tautų naikintojos, tarnavusios sovietiniam režimui, turinčios sovietinio saugumo šleifą, o dabar tarnaujančios didžiausiam Europos ir pasaulio tautų priešui – globalizmui, tarptautinei bankų oligarchijai, suaugusiai su kairiuoju liberalizmu ir trockizmu.“

Mums lieka daug nežinomųjų apie ilgus metus, kuriuos Dalia Grybauskaitė praleido Rusijoje, tačiau, kažkodėl, ši šalis iki šiol nenori pasidalinti su mumis turima informacija apie jai nuolatos kenkiančią personą.Kas nors man pasakys, kad Rusija niekada neatskleidžia savo agentų asmenybių. Tai ne tiesa, Borisas Jelcinas JAV buvo supažindinęs su jų rezidentų Amerikoje sąrašais. Aš manau, kad Rusija, kuri pateko 1991 metais į Bnai Brith letenas, neišduoda agentų, susietų su šia masonų lože. Tokia mano hipotezė. Kuo ji remiasi? O ji remiasi Dalios Grybauskaitės ir Bnai Brith žmogaus Angelos Merkel draugyste, ji remiasi Grybauskaitės tarnavimu žydų tautai. Lietuva vienintelė valstybė Rytų Europoje, kuri antros ir trečios kartos žydams (nesvarbu, kad jie gyvena bet kur, net Rusijoje, kuria mes nuolatos gąsdinami) dalina Lietuvos pilietybes. Nuo 2017 metų jau išdalinta gerokai virš 20000 Lietuvos pasų. Per dieną suteikiama Lietuvos pilietybė 12 asmenų.


Apie žalą valstybei, lietuvių tautai, dėl tokio masto dalinamų pilietybių galima nesunkiai nuspėti. To nedaro nei viena Baltijos, Višegrado, ar kita valstybė. Yra tik dar viena ES valstybė, kuri, kaip ir Lietuva dalina pilietybes žydams – tai Portugalija, kurios buvęs premjeras Antonio Guterres, be to buvęs Eurokomisaras, Socialistų internacionalo prezidentas, 2017 metais buvo padarytas Bnai Brith kontroliuojamų Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniu sekretoriumi. Jo pozicija nekontroliuojamos imigracijos, rasių ir tautų maišymo ir tarnavimo žydams požiūriu pilnai sutampa su Angelos Mekel ir Dalios Grybauskaitės, jos draugės, pozicijomis.

Kaip jau rašiau šio straipsnio 2 dalyje, Angela Merkel toliau griauna Vokietiją ir Europą. Pernai ji paskelbė, kad nacionalinės Europos valstybės „turi būti pasirengusios atsisakyti nuo savo suvereniteto,“ o visai nesenai, Merkel vėl ginė savo „atvirų durų politiką“, per kurią ji įleido į Vokietiją apie du milijonus nelegalų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, kurie sėdi ant vokiečių mokesčių mokėtojų sprando.

Antonio Guterres gegužės 31 buvo suteikta Karlo Didžiojo premiją. Be jo šią premiją yra gavusi Dalia Grybauskaitė, Angela Merkel, Popiežius Pranciškus, Emanuelis Makronas. Ta proga pasakytoje kalboje Guterres pažymėjo, kad teisę organizuoti imigraciją turi būti suteikta ES technokratams, nes imigracija „kontinentą turtino visame jo istorijos bėgyje“.

Portalas Voice fo Europe Karlo Didžiojo premiją vadina „proglobalistine ir antinacionaline“.

Gutteres žodžiais, pasakytais minėtame globalistų šabaše, „europiečiai negali apginti kontinento paveldo“, jei jie nesutiks su masine imigracija iš trečiojo pasaulio, nerealizuos marksizmo kultūrinės doktrinos dėl genderių lygybės ir LGBT, nemažins C02 atmosferoje, kontroliuos abortus ir nepropaguos LGBT mažiems vaikams. Jis iškėlė imigrantų teises aukščiau šalių suvereniteto, kaip tai numato antinacionalinis JTO globalios migracijos paktas, ir nei žodžio nepasakė apie kartu su masine migracija į ES atėjusį masinį islamo terorizmą.Išlaikiusi visus Bnain Brith sionistinio internacionalo egzaminus, 10 metų naikinusi Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą, Grybauskaitė tapo realia pretendente kilti tarptautinės globalistinės karjeros laiptais.

Gegužės 5 dieną Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“ rašė, kad antrąją ir paskutinę kadenciją baigianti Lietuvos prezidentė D.Grybauskaitė laikoma pernelyg didele individualiste, kas veikiausiai niekais paverčia jos šansus kovoje dėl Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininko posto.

„Rzeczpospolita“ sužinojo iš neoficialių šaltinių, kad Lenkija nenori Grybauskaitės matyti aukštuose ES postuose.

Laikraštyje rašoma, kad viso yra penkios vadovų pareigybės, į kurias šiuo metu parenkami kandidatai: Europos Komisijos, Europos Tarybos, Europos Parlamento, Vyriausiojo atstovo ES užsienio ir saugumo politikai, Centrinio Banko.

Dabartinis EVT vadovas Donaldas Tuskas per ES viršūnių susitikimą birželio 20-21 dienomis turi pateikti penkių kandidatų pavardes. Šiame sąraše yra ir D.Grybauskaitė.

„Ji atitinka visus kriterijus, aštuonerius metus yra EVT narė, buvo komisarė, be to, yra moteris, ir dar iš Vidurio ir Rytų Europos. Jeigu būtų viso regiono kandidatė, tai tikriausiai gautų šį postą“, - neoficialiai laikraščiui sakė ES diplomatas. Kitas jį papildė, kad Grybauskaitė - tai individualistė ir nekelia didelio savo kolegų entuziazmo. Gali būti, kad ji galėtų būti regiono kandidatė, bet kol kas tokių pasiūlymų nėra. O Vyšegrado grupė (sutrumpintai V4, Lenkija, Vengrija, Čekija ir Slovakija) yra prieš“, - laikraščiu pasakė aukšto rango Vakarų diplomatas.


Višegrado oficialus kandidatas yra Slovakjos socialistas Maroš Šefčovič, šiuo metu Europos Komisijos viceprezidentas energetinės sąjungos klausimams.

Kodėl V4 šalims netinka Grybauskaitė?

V4 šalys kategoriškai nepriima imigrantų, ką daro Grybauskaitė, nedalina savo šalių pilietybių žydams, o Lenkija atsisakė net svarstyti klausimą dėl žydų turto restitucijos ir nurodė, kad tai yra Vokietijos problema. Tuo tarpu Grybauskaitė šiuo klausimu netarė nei vieno žodžio, kas gali reikšti jos pritarimą JAV pernai priimtam įstatymui 447 dėl žydų turto, prarasto holokausto metu, restitucijos.

JTO ir Bnai Brith

Kaip nevyriausybinė konsultacinė organizacija, atstovaujanti žydų interesus pasaulyje. Bnai Brith 1949 metais buvo pripažinta UNESCO, o po to Europos Taryboje, Amerikos valstybių organizacijoje, JTO, Pasaulinėje sveikatos organizacijoje.V.Ostrecovas apie Bnai Brith rašo: „Pagalvokim, ką mes žinome apie šią pasaulinę organizaciją, kiek knygų išleista apie jos veiklą, kiek pranešimų masinės informacijos priemonėse pasirodo apie šį ordiną per savaitę, per metus, per dešimt metų. Iš karto atsakymas – nieko, nieko ir niekada... Nei per metus, nei per dešimt metų. O juk Bnai Brith oficialiai (!) atstovaujamas JTO, Europos Taryboje, su šio ordino atstovais susitinka ir mūsų Valstybės Dūmos deputatai iš visokių frakcijų. Apie ką jie kalba, ką aptarinėja?...Mes įsitikinę ir tiksliai žinome, kad ten yra atstovai įvairių valstybių, bet kad ten būtų oficialus atstovas žydų masonų ordino... tai vargu ar kam iš mūsų, eilinių piliečių, žinoma. Ir šitas faktas turi priversti mus labai atsargiais daryti išvadas apie tai, ką mes žinome apie šiuolaikinį politinį pasaulį ir apie tokių ordinų vaidmenį jame. Mes matome, kad ši organizacija įslaptinta iš apačios, bet ne nuo valdančiųjų politikų“.

Ložė turi savo atstovus visose svarbiausiose Europos, Azijos ir Afrikos šalyse. Ji veikia 45 šalyje. Bendras narių skaičius yra apie pusę milijono. Vyrų ložių yra 1700.

Ostrecovas pažymi, kad „organizacija, skaičiuojanti šimtus tūkstančių socialiai aktyvių žmonių, daugelis iš kurių užima aukštus valstybinius postus ir ženklias pozicijas ekonomikoje, finansuose, informacijos sistemoje, televizijoje, spaudoje, radijuje; organizacija turinti savo laikraščius ir žurnalus, savo mokyklas ir bankus, kontroliuojanti visą pasaulio politiką ir vyriausybines įstaigas daugelio valstybių, išlieka mums visiškai nežinoma. (…) Demokratijos ideologija nukreipta į tai, kad sudaryti žmonėms iliuziją, kas jie nors kažkaip dalyvauja savo šalies politiniame gyvenime, tuo tikslu reguliariai vyksta visokios rinkiminės kompanijos ir egzistuoja parlamentai ir išrinkti prezidentai.“ Tačiau eilinio piliečio žinios apie politinę pasaulio sąrangą yra suformuotos MIP ir visai neatitinka realios padėties, „giluminės vyriausybės“ funkcionavimo realijų.


Bnai Brith ideologija: žydas turi tapti gojams „šventiku“


Ši ideologija katalikų bažnyčioje jau pilnai įgyvendinta, kai Romos popiežiumi 2013 metais buvo išrinktas žydų tautybės jėzuitas iš Argentinos Bergoglio, kuris tai pačiais metais buvo įtrauktas į 50 žymiausių pasaulio žydų sąrašą. Su dideliu džiaugsmu Bergoglio išrinkimą sutiko ir Bnai Brith vadovybė (žiūr. nuotrauką). Savo ruožtu Bergoglio savojo išrinkimo dieną kreipėsi į žydų bendruomenę laišku, kuriame nurodė: „Aš karštai viliuosi, kad gebėsiu prisidėti prie progreso, kuriuo pasižymi žydų ir katalikų santykiai nuo II Vatikano susirinkimo laikų, atnaujinto bendradarbiavimo dvasia“.

Nuorodos:
https://www.youtube.com/watch?v=UdYny5VkUg0&t=17m45s


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą