2019-06-05

Du pasaulio valdymo režisūriniai projektai: Bnai Brith ir Chabad Liubavič (tęsinys, 3 dalis)


Tęsiu Lietuvos egzistencijos problemai skirtą apžvalgą:

Bnai Brith – pagrindinis judeo-masonų ordinas


Bnai Brith (Testamento sūnūs) 1843 metais Niujorke isteigė 12 žydų turtuolių emigrantų iš Vokietijos, vadovaujant Henry Jones. Buvo paraleliai sukurta moterų ložių sistema. Įstatai ir apeigos buvo parašyti jidiš kalba, o 1850 metais jie buvo išversti į anglų kalbą ir skirti žemesnio įšventinimo lygio nariams.

Visų įšventinimo lygių nariams yra savo slapti įstatai ir apeigos, parašyti ivrito kalba, kuri suprantama visiems rabinams, užimantiems aukščiausius laipsnius. Viso įšventinimo laipsnių yra 99. Jau tam, kad pasiekti 34 Bnai Brith ložės laipsnį reikia, kad visi protėviai būtų levitai.1920 metais Bnai Brith pranešė, kad likviduojami slapti įstatai ir apeigos, bet manoma, kad tai tik dezinformacija.

1865 metais Bnai Brith ėmėsi Palestinos klausimo. 1888 metais Jeruzalėje buvo įsteigta pirma Brai Brith ložė. Šios ložės nariu buvo Teodoras Herclis. 1894 metais ložė pradėjo arabų žemių įsisavinimą, organizavo Motco gyvenvietę Jeruzalėje.


Pagal Bnai Brith įstatus „jo ložių nariais gali būti judaizmo pasekėjai, konservatyvūs, ortodoksai, reformuotieji, sionistai ir ne sionistai, nepriklausomai nuo gimimo vietos“. Kelios vietos ložės sudaro srities ar miesto Didžiąją ložę, kelios tokios Didžiosios ložės – sudaro sekančio lygio Didžiąją ložę. Toliau seka Didžiosios ložės atskirų valstybių, kurios formuoja Didžiąją tarptautinę ar pasaulinę Bnai Brith ložę.


Kviestinių svečių teisėmis pirminių Bnai Brith ložių posėdžiuose gali dalyvauti gojai-masonai esantys ne žemesnio nei 33 laipsnio. Tokį laipsnį turėjo daugelis JAV prezidentų, pvz. prezidentas (1977-1981) Jimmy Karter. (THE NEW YORK TIMES" THURSDAY, SEPTEMBER 9, 1976.) Bnai Brith parėmė Karterį prezidento rinkimuose.

1874 metų rugsėjo 12 dieną Čarlstone (JAV) buvo pasirašyta slapta sutartis tarp Bnai Brith ir pasaulinės gojų masonijos.


Manoma, kad vienu iš pavojingiausiu Bnai Brith padalinių, užsiimančiu šnipinėjimo ir ardomąja veikla visose pasaulio šalyse yra Bnai Brith Antidifamacijos lyga (Anti-Defamation League, ADL). Ji oficialiai buvo legalizuota Čikagoje 1913 metais. Pagrindinis lygos tikslas: išaiškinti ir užsmaugti bet kokią antisemitinę veiklą. Pagrindiniu „žydų tautos priešų“ slopinimo metodu yra jų diskreditavimas, tarpusavio sukiršinimas. Tokiu pavyzdžiu nurodoma kurstymas nesantaikos tarp arabų. Lygos agentūra paprastai palaiko abi sukelto konflikto puses, moraliai ir fiziškai sunaikina pačius atspariausius kovotojus prieš sionizmą ir masoniją. Manoma, kad masonų ložės nacionalinėse valstybėse yra šnipinėjimo ir išdavystės agentūros, sudaro grėsmę nepriklausomybei. Tai kenkėjiškos slaptos organizacijos.

Bulgarijos pokario vadovas Georgijus Dimitrovas sakė, kad „Masonų ložės kelia nacionalinę grėsmę mūsų tėvynei ir jas be abejo reikia likviduoti. (Георги Димитров, Съчинения, том XII, стр.235-236, София, 1954).


Bnain Brith ir progresyvizmas


Žinomas politologas Konstantinas Čeremnychas tvirtina, kad Bnai Brith nuo pat jos įsteigimo buvo progresyvistinė ložė (15:40), o su šia organizacija siejamas Šustermano fondas remia juodaodžius LGBT žydus, jų įsūnytus vaikus (21:30).

Progresyvizmas – totalitarinė ideologija, besiremianti Zigmundo Freudo suformuluota mirties valios koncepcija. Aršūs šios doktrinos adeptai patys save vadina „progresyvistais“, tačiau jų idėjų kompleksas nukreiptas į degradaciją ir išmirimą. Po vaivorykštiniu apvalkalu slepiasi žmonijos duobkasiai. Jų veikla prasidėjo nuo gynimo mažumų teisių: seksualinių, rasinių, religinių. Po to kai teisės buvo patikimai apgintos, „gynėjai“ perėjo į agresyvų puolimą ir pamynė po savim daugumą. Visur įtvirtino mažumos diktatą, paskelbė daugumos pasaulėžiūrą piktybiškų prietarų rinkiniu.

Natūralų žmonijos rūpestį dėl gyvosios gamtos jie pavertė į griaunančią envaironmentališkumo doktriną, kuri numato techninio vystymosi sustabdymą, traktuoja žmoniją kaip nereikalingą evoliucijos grandį. Ant šių neapykantos žmogui idėjų buvo sukurtas melas apie „globalų atšilimą“.

Didžiausiu progresyvistų „pasiekimu“ yra lytinių iškrypimų platinimas, siekiant sustabdyti žmonių reprodukciją. Metodiškas vyriško ir moteriško pradų skirtumų ištrynimas tapo iki šiol nematyto masto biologiniu eksperimentu, atnešančiu kolosalia dvasinę destrukciją, kultūros ir civilizacijos sunaikinimą. Jų sugalvotas genderizmas, paremtas radikaliu feminizmu, naikina tradicinį šeimos institutą, veda į totalų žmonijos išsigimimą.Progresyvistai visame pasaulyje kovoja už marihuanos ir kai kurių kitų narkotikų legalizavimą ir vartojimo išplėtimą. Paraleliai jie remia egzotiškiausias sektas, pačius keisčiausius religinius kultus, neigiančius tradicinę moralę, jie remia tautų ir rasių sumaišymą, remia migraciją bet kokia forma. Politikams, reiškiantiems priešiškumą šiems procesams, iš karto prisegama fašisto etiketė. Šalims, nenorinčioms priimti migrantų srautus, gresia sankcijos. Atsirado „atvirkščias rasizmas“, kuomet atvirai diskriminuojama baltųjų dauguma.

Progresyvistai yra priešiški bet kokiam vystymosi scenarijui. Jie siekia bet kokia kaina sustabdyti technikos, socialinį ir mokslinį procesą. Bnai Brith progresyvizmo idėjas vėliau perėmė Romos klubas. Iš už šios progresyvizmo ideologijos visada kyšojo žydiškos pasaulinės finansinės oligarchijos ausys. Manoma, kad jų motyvu yra „satanistinis troškimas išmarinti planetos gyventojus ir išvalyti aikštelę išrinktųjų mažumai, naujai žmonijai, kuriai bus erdvu ištuštintoje nuostabioje planetoje. Purvino branduolinio karo scenarijus jų aiškiai netenkina. Tačiau puikiai dirba regreso technologijos, paleistos vyriausybių lygiu palaikant pagrindinėms pasaulio media,“ - rašo Andrejus Fefelovas.

Bnai Brith, Freudas ir homoseksualizmas


Dr.Olga Četverikova straipsnyje „Iškrypėlių „Naujasis pasaulis“ kaip pasaulinė sodomo antibažnyčia“ apie Bnai Brith ryšį su homoseksualizmo platinimu, jo emancipacija nuo ligos iki normos rašo: „Svarbų indėlį į tai įnešė Sigizmundas Šlomo Freidas, narys žydų masonų ložės „Bnai Brit“, kurios dėka ir buvo įsukta ir išpopuliarinta pasaulio mastu jo psichoanalizės teorija. Žinoma, kad Freidas ne šiaip turėjo potraukį praktinei magijai ir okultizmui, jis faktiškai sukūrė savo paties slaptą masonų ordiną su slaptais susirinkimais ir savo atskira kalba. (...) Freidas aktyviai kritikavo pažiūrį į homoseksualizmą kaip į rezultatą degeneracijos ir pateikė jį kaip psichoseksualinę orientaciją, priklausomą nuo „objekto pasirinkimo“, kuris vyksta sutinkamai su savo nuosavu pavidalu. Ypač naudingu sekančiai homoseksualizmo dekriminalizacijai buvo jo išvada, kad „visi žmonės sugeba pasirinkti objektą vienodos su savimi lyties ir atlieka šitą pasirinkimą nesąmoningai“ ir, kad psichoanalizė leidžia pas kiekvieną išaiškinti „elementą homoseksualaus objekto pasirinkimo“.

Nuotraukoje Angela Merkel, jos apdovanojimo Bnai Brith premija ceremonijos metu.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą