2019-06-21

ЕS skirs pinigus europinių vertybių diegimui, bet niekas nežino, kas yra tos vertybės?ЕS sukurta programa „Piliečiai, lygiateisiškumas, teisės ir vertybės“, kuri turi finansiškai remti nekomercines organizacijas.

Vertybės yra svarbios europiečiams, tik gaila, kad niekas nežino kokios tos vertybės. Daugelį šimtmečių pagrindine europiečio vertybe buvo konformizmas, nes tik taip jis galėjo išsaugoti galvą ant savo pečių. Tiesa, už tai europietis sumokėjo baisią kainą: galva išlikdavo, bet smegenų joje, dėl nepaklusnių galvų kapojimo, sumažėjo 350 gramų ir dabar tėra vidutiniškai 1320 gramų.

Pastaruoju metu atsirado dar viena „europinė vertybė“ - kovą su klimato atšilimu.


Birželio 17 dienos naktį „žalieji“padegė prie „Porše“ salono Kiolne stovinčius automobilius. Padegėjai parašė: „Mes norime taikiai panaudoti šią konkrečią priemonę, kad apriboti kenksmingo klimatui CO2 išmetimus“ (žiūr. nuotraukas).Nesunku įtarti kokią vertybę ES dar nori įdiegti europiečiams. Tai – homoseksualizmas. Šitos totalitaristinės ideologijos sklaidai pinigai rezervuoti. Tai nurodoma pavadinime žodžiu „lygiateisiškumas“. Negvildensiu šios temos čia giliau.

Lenkijos radijas informavo, kad „europinių vertybių“ paieška užsiėmė Stepono Batoro fondas, kuris surengė diskusiją tema „Europinės vertybės – konservatyvios, progresyvistinės ar bendros?“

Diskusijos dalyvis Pavelas Musialekas pažymėjo, kad pagrindine problema yra ne pačios vertybės, bet interpretacija tam tikrose situacijose. Jo žodžiais, Europoje skirtingai suprantamas žmogaus orumas, lygybė, laisvė. Didžiausia problema, „kad vertybės – tai tiek skirtinga sąvoka, kad kiekvieną kartą, kada mes norime interpretuoti jas: nustatyti rėmus žodžio laisvės, lygybės ir t.t., tai prieš mus iškyla milžiniškas laukas diskusijoms, kurios vyksta kaip atskirose valstybėse, taip ir tarp jų. Kita problema – milžiniškas šių vertybių skaičius, tampa problema tai, kad „vertybės prieštarauja viena kitai“. „Jeigu mes norime pasiekti lygybės, tai už tai, gali būti, teks sumokėti laisve ir atvirkščiai. Ne pavyks vienu metu realizuoti visas vertybes?“ - rašoma Lenkijos radijo portale.

Vargu ar atneš naudos Stepono Batoro fonde vykusios diskusijos. „Europinės vertybės“ jau tapo ES piliečių pajuokos objektu. Prieš kurį laiką vokiečiai bandė aptarti šias „vertybes“. Buvo išfiltruota 10 tokių „vertybių“:

1. Charakterio silpnumas. Charakterio silpnumas yra viena iš pagrindinių europiečių vertybių – bet kokiu atveju vakarų europiečių. Rytų europiečiams pasisekė ir jiems į galvas nuo 1968 metų, laimei, nebuvo prikrėsta hipių ideologijos ir žvelgdami į vakarietišką beprotystę jie tik purto galvas. Vakarų europiečiai švenčia islamo šviesos šventę, kaip didžiausią evoliucijos progresą, bent jau nori būti sumušti šioje šventėje. Jie mėgsta, kai juos įžeidinėja, eksploatuoja, kolonizuoja, vadina rasistais ir kiauliena, žoliaėdžiais, nes gali tuomet voliotis savo ašarose. Niekas nepadaro juos laimingesniais, negu būti suvažinėtais Kalėdų turguje, todėl sekančią dieną jie atveža dar daugiau musulmonų į jūsų šalį. Kuo bus daugiau islamo, tuo daugiau karo ir daugiau smūgių jūs gausite.


2. Kantrumas. Europiečiai – ne iš vieno molio nulipdyti. Vakarų europiečiai – jie kantresni, negu bet kuri turkų valstiečio avis. Jus galima varyti ratu, galima juo pargriauti, galima atimti jų žemę ir paskersti. Jie visada atsuka kitą skruostą.

3.Vergo mentalitetas. Nieko europiečiai nemėgsta labiau, kaip paklusti. Vienas iš mylimiausių jų žaidimų yra skaičiuoti dienas, kol, pagaliau, jie taps mažuma savo šalyje. Dauguma jau šiandien su nekantrumu laukia kaip maži vaikai, kol musulmonų partijos sudarys daugumą valdžioje, o likę vokiečiai taps mažuma ir ne tiktai Paryžiuje, priešais Noterdam katedrą bus rodoma, kas čia šeimininkas.

4. Pataikavimas. Kas tai yra galima suprasti pažvelgus į naujausias Angelos Merkel nuotraukas. Tai tokia veido išraiška, susieta su seilių tekėjimu, kai laižoma šeimininko ranka. Rankos sudedamos „Deimanto“ forma.

5. Negarbė. Net gatvės prostitutė turi savo garbę - europiečiai žinomas ne, ypač Vakarų Europoje. Jūs galite juos įžeisti, apspjauti, jų žmonoms kasdien spardyti į užpakalį ir kišti pirštą į makštį, jie niekada nesmogs atgal. Negarbė daugumai europiečių turi dar didesnę vertę, nei jų įprastinis nuolankumas islamo fašizmui ir yra didžiausia vertybė, kokią tik šiandien europietis gali įsivaizduoti.

6. Teisės negaliojimas. „Politinių represijų aukos naudojasi prieglobsčio teise. Ja negali remtis tie, kas atvyksta iš ES, – taip pasakyta pagrindiniame įstatyme, kaip žinoma, straipsnis 16А. Kasdienėje juridinėje praktikoje šiuolaikinėje Europoje rašytinė teisė neturi jokios juridinės reikšmės. Ši svarbi vertybė Vokietijoje yra įsigaliojusi, kaip jokioje kitoje Europos šalyje.

7. Anarchija. Merkel Vokietija tampa anarchijos karalyste. Kaip visada padėtis sostinėje prezentuoja ir padėtį visoje valstybėje. Šiandieninis Berlynas su savo Görlitzer Parku, No-Go-Zona Noikelne, jo visuotine prievarta, plėšimais, įsilaužimais ir vagystėmis Aleksander aikštėje atspindi šią vertybę – totalią anarchiją.

8. Idiotizmas. Kultūrinis idiotizmas – naujausia idiotizmo idėja ugdant vaikus yra ta, kad mokslo kokybė gerėja, jei beraštis negras iš Afrikos, raštingas, bet su elgesio ir su psichikos problemomis musulmonas, mokomas vienoje klasėje. Šis pavyzdys rodo: kokia bebūtų absurdiška, klaidinga ir idiotiška idėja, ji gali būti padaroma didžiausia vertybe Vakarų Europoje.

9. Betvarkė. Betvarkės jaučiama visame kontinente. Kaip žmogus, kaip įmonė, taip ir valstybė praranda savo tvarką, patikimumą, įsipareigojimus ir tai jaučiama visoje Europoje.

10. Atsidavimas Alachui. Pati moderniausias iš visų Europos vertybių yra ištikimybė Dievui - juk švietimo ir išminties kontinentas priklausys viduramžių Dievui Alachui. Šį populiariausio tikėjimo įsigalėjimo europietis paaiškina fatališka žodžių triada: "Kadangi jūs vis tiek negalite nieko daryti", "Jūs negalite keisti vis tiek", "vis tiek tai vyksta“. Alachas aukščiausia vertybė, jis yra lemiamas, centrinis Europos politikos credo.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą