2019-06-30

Liberalios idėjos pabaiga


Osakoje, Japonija, birželio 28-29 dienomis vyko galingiausių dvidešimties pasaulio valstybių lyderių susitikimas. Jo metu kai kurie forumo dalyviai, atstovaujantys ES, liguistai sureagavo į renginio išvakarėse leidiniui The Financial Times” duotą Rusijos prezidento Vladimiro Putino interviu, tiksliau, į jo postulatą apie liberalios idėjos pabaigą”, kuria paremta patyrusi fiasco Vakarų valstybių imigracijos ir homoseksualizmo propagandos politika.Mano nuomonė dėl imigracijos ir homoseksualizmo propagandos pilnai sutampa su Valadimiro Putino nuomone, todėl aš su įdomumu išverčiau iš rusų kalbos Putino interviu The Financial Times” fragmentą, o taip pat fragmentą Rusijos lyderio spaudos konferencijos, kuri buvo surengta Dvidešimtuko susitikimui pasibaigus. Čia pateikiu ir minėtų renginių video.Rusijos prezidento Vladimiro Putino puslapyje Kremlin paskelbtas pilnas leidiniui „The Financial Times“ 27 birželio dieną duotas jo interviu, kuriame jis kalbėjo ir apie Liberalios idėjos pabaigą.V.Putinas: 1:13:30 (…) Kas vyksta Europos valstybėse? Atotrūkis valdančiųjų elitų nuo tautų. Tai visiškai akivaizdu – atotrūkis tarp elitų interesų ir interesų absoliučios daugumos gyventojų.

Žinoma, mes visada turime apie tai galvoti. Ir viena iš mūsų užduočių čia, Rusijoje, yra tai, kad niekada nepamiršti, kur slypi prasmė funkcionavimo ir egzistavimo bet kurios valdžios – tame, kad žmonėms sukurti stabilią, normalią, saugią ir prognozuojamą gyvenimą, tik su gerėjimo prognoze.

Yra šiuolaikinė taip vadinama liberali idėja, ji, aš manau, galutinai pasibaigė. Dėl kai kurių jos elementų mūsų vakarų partneriai prisipažino, kad kai kurie jo elementai tiesiog nerealistiški: multikultūralizmas ir taip toliau. Kai prasidėjo problema su migracija, daugelis pripažino, kad taip, tai, tenka apgailestauti, nedirba, ir reikėtų prisiminti vietos gyventojų interesus. Nors suprantama, reikia galvoti apie tuos žmones, kurie pateko į sunkią padėtį, sunkioje gyvenimo būklėje dėl įvairių politinių priežasčių jų šalyje. Puiku, bet kaip su interesais savo gyventojų, kai kalbama ne apie du, tris, dešimtis žmonių, o kalbama apie tūkstančius, apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie atvyksta į Vakarų Europos šalis?Žurnalistas: Angela Merkel padarė klaidą?

V.Putinas: Kardinalią klaidą. Štai dabar galima tą patį Trampą kritikuoti kiek patinka už jo norą pastatyti sieną tarp Meksikos ir JAV. Gali būti, tai per daug, nežinau. Tikriausiai, gali būti, aš nesiginčiju. Bet juk kažką jis [Trampas] turi daryti su šituo migrantų srautu, su srautu narkotikų jis kažką turi daryti?

Niekas nieko nedaro. Tai blogai, tai blogai, bet pasakykite: kas tuomet gerai? Ką reikia daryti? Niekas juk nieko nesiūlo. Aš dabar nekalbu, kad reikalinga siena ar reikia 5 procentais kiekvienais metais kelti tarifus ekonominiuose santykiuose su Meksika, aš to netvirtinu, bet kažką reikia daryti, ir jis nors kažko ieško.

Kur aš kreipiu? Žmonės, kurie dėl to sunerimę, eiliniai JAV piliečiai, žiūri, kalba: štai šaunuolis vaikinas, nors kažką daro, nors kažką siūlo, ieško sprendimo.

O šita liberali idėja, dabar aš nekalbu apie šios liberalios idėjos nešiotojus, bet nešiotojai nieko nedaro. Kalba, kad taip reikia, taip gerai. O kas gero? Jiems gerai, jie sėdi patogiuose kabinetuose, o tiems, kas susiduria su tuo tiesiogiai kiekvieną dieną Techase arba Floridoje, - jiems nelabai, pas juos iškils savo problemos. Kas apie juos pagalvos?

Taip pat Europoje. Aš su daugeliu kolegų kalbėjau dėl to, bet niekas nesako. Kalba, kad ne, mes negalime vykdyti griežtesnės politikos todėl kad ir todėl kad. Kodėl? Todėl, nežinau kodėl. Įstatymas toks. Tai pakeiskite įstatymą.

Pas mus juk irgi nemažai problemų šioje sferoje. Mes turime atviras sienas su buvusios Tarybų Sąjungos respublikomis, bet jie nors vis tik rusiškai kalba, suprantate? Ir tai mes imamės darbų, tam tikrų žingsnių, kad įvesti tvarką šioje sferoje, net Rusijoje. Mes dirbame šalyse, iš kur atvyksta šie migrantai, mes ten rusų kalbos imame mokyti ir čia su jais dirbame. Kai kur sugriežtiname įstatymus: jei atvažiavai į šalį, prašom, gerbk šalies įstatymus, jos papročius, kultūrą, ir taip toliau.


Tai yra pas mus taip pat ne viskas paprasta, bet mes darome, nors stengiamės, dirbame šia kryptimi. Bet šita liberali idėja numato, kad išviso nieko nereikia daryti. Žudyk, plėšk, prievartauk – tau nieko, nes tu migrantas, reikia ginti tavo teises. Kokias teises? Pažeidei – gauk už tai bausmę.

Todėl pati ši idėja save paneigė, ir ji prieštarauja daugumos gyventojų interesams.

Po to tradicinės vertybės. Aš nenoriu nieko įžeisti, suprantate, mus ir taip daro homofobais ir taip toliau. O mes nieko neturime prieš netradicinės seksualinės orientacijos žmones. Duok dieve sveikatos, tegul taip gyvena, kap skaito reikalingu. Bet kai kurie dalykai mums atrodo pertekliniai.

Kas liečia vaikus, prigalvojo, aš nežinau, ten jau penkias ar šešias lytis. Aš net negaliu jų atsiminti, aš nežinau, kas tai yra. Nors tebūnie visiems būna gerai, mes neturime nieko prieš. Bet negalima dėl to pamiršti kultūros, ir tradicijų, ir tradicinės šeimos normų, pagal kurias gyvena milijonai vietinių guventojų. (…)Birželio 29 dieną Osakoje po „Dvidešimtuko susitikimo“ vykusioje spaudos konferencijoje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėl kalbėjo apie Liberalios idėjos pabaigą.
Žurnalistas (28:23): Jūs jau paminėjote Jūsų interviu „The Financial Times.“ Jį taip plačiai citavo ir jis sulaukė plataus aptarimo, ypač dėl Jūsų požiūrio į liberalią idėją. Buvo tų, kas su tuo sutinka, tie, kas su tuo nesutinka, net žinomas dainininkas Eltonas Džonas su jumis ginčijosi, apkaltino jus dviveidiškumu. Kalbėjo apie tai interviu ir čia, susitikime, jei neklystu, Tuskas, Junkeris, Makronas, savaip, su jumis apie tai net kalbėjo.

Štai Jums asmeniškai kiti politikai, kiti lyderiai reiškė savo nuomonę, palaikė Jus ar, priešingai, ginčijosi su Jumis dėl liberalios idėjos?V.Putinas: Atvirai pasakius, man buvo didelis netikėtumas, kad šis interviu – iš tikrųjų aš jį skaičiau įprastiniu, darbiniu, kaip man atrodė, aš nieko naujo nepasakiau – iššaukė iš tiesų tokį susidomėjimą. Kai kurie kolegos, dabar nevardiniu pavardžiui, iš tiesų aptarinėjo su manimi temas, kurios ten iškeltos. Kažkas pilnai palaikė, kažkas oponavo ir ginčijosi. Taip, tikrai, tai buvo.

Suprantate, kame reikalas? Jei grįžti prie „dvidešimtuko“ – tai pas mus gi ekonomikos forumas. Žiūrėkite, ten [interviu] buvo iškelti klausimai apie liberalią politiką, požiūris į migraciją ir taip toliau. Bet ekonomikos srityje ginčai vyksta tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl prekybos klausimų. Kinija kaltinama tame skaičiuje dėl pramonės subsidijų.

Bet jeigu mes norime svarstyti pramonės subsidijų problemą, imkime tuomet svarstyti žemės ūkio subsidijų problemą, kurios plačiai naudojamos Europos Sąjungos. Jei ir toliau bus tęsiama tokia politika, kuriai esant bus uždaryta rinka žemės ūkio produkcijos, arba santykinai kalbant, uždaryta prekėms iš besivystančių šalių, tai tuomet kyla klausimas: kaip vystyti šių šalių ekonomiką?

Kyla klausimas: kaip mums išblokuoti diskusijas PPO rėmuose ir ar ne geriau dalį šių subsidijų nukreipti besivystančių šalių žemės ūkio palaikymui, kad užtikrinti ten darbo vietas? Ko nori mūsų kolegos? Atidaryti rinką prekėms, kurios gali tuo atveju atsirasti, ar atidaryti sienas migrantams? Bet kažką teks daryti: ar vieną, ar kitą. Aš interviu apie tai iš dalies kalbėjau.

Yra ir kiti klausimai, surišti su šia liberalia idėja. Ji gi daugiabriaunė, ši idėja, aš nesiginčiju dėl jos patrauklumo visumoje, bet ta pati migracija, apie kurią aš pasakiau... Jūs suprantate, kaip galima įsivaizduoti, kuomet kai kuriose Europos valstybėse tėvams sako: mergaitės neturi vaikščioti į mokyklą su sijonais dėl saugumo. Kas tai yra? Paklausykite, žmonės gyvena savo valstybėje, savo kultūrinėje terpėje. Kas tai? Kodėl reikia pasiekti tokią būseną? Štai apie ką aš kalbėjau.
Yra aiškus perlenkimas, mano požiūriu, jis glūdi tame, kad štai šita liberali, santykinai kalbant, idėja ima ėsti pati save. Milijonai žmonių gyvena savo gyvenimą, o tie, kurie stūmia šitas idėjas, jie tarytum gyvena savo paradigmoje – štai apie ką aš kalbėjau. Man atrodo, čia nėra nieko tokio ypatingo, ko aš nekalbėčiau anksčiau.

Arba štai Jūs prisiminėte Eltoną Džoną. Aš jį labai gerbiu, jis genialus muzikantas. Iš tiesų jis gi važinėja pas mus, be to mes su malonumu jo visi klausome. Manau, kad jis klysta. Aš čia nieko neperlenkiau, pas mus iš tikrųjų labai subalansuoti santykiai su LGBT bendruomene. Realiai ramūs, absoliučiai nešališki.

Mes turime įstatymą, už kurį mums visi prikaišioja, – tai įstatymas dėl draudimo homoseksualizmo propagandos nepilnamečiams. Bet paklausykite, leiskime žmogui užaugti, tapti suaugusiu, o tuomet nuspręsti, kas jis toks. Palikite vaikus ramybėje. Dabar ko tik nėra! Aš tame interviu irgi kalbėjau: prigalvojo penkias ar šešias lytis – transformeriai, tran... Aš nesuprantu net, kas tai tokio, suprantate. Duok dieve visiems sveikatos.

Problema ne tame, problema tame, kad dalis visuomenės pakankamai agresyviai primeta savo požiūrio tašką absoliučiai daugumai. Reikia būti labiau lojaliems vienas kitam, labiau atvirais ir skaidriais, nieko aš čia nepasakiau neįprasto. Reikia gerbti visus, tai tiesa, bet negalima jėgos metodais primesti savo požiūrio tašką. O juk šie atstovai taip vadinamos liberalios idėjos, jie juk pastaruoju metu tiesiog spaudžia, mokyklose tiesiog diktuoja būtinybę tam tikro taip vadinamo seksualinio auklėjimo. Tėvai nenori – juos už tai vos ne į kalėjimą sodina. Štai apie ką aš kalbėjau.

Mes juk matome, kas vyksta. Juk klausimas buvo surištas su tuo, kaip mes vertiname situaciją, mano nuomone, šalyse pas kai kuriuos mūsų partnerius. Taip, žmonėms tai gerokai įgriso, tame, tarp kitko kalbant, ir gali būti Trampo fenomenas, kuomet jis nugalėjo rinkimuose, tame slypi priežastis nepasitenkinimo žmonių daugelyje Vakarų Europos valstybių, kada jie išeina į gatves.Štai kame čia klausimas, o visi ieško priežastis šituose įvykiuose kažkur šalyje, bando dar Rusiją apkaltinti tame, kas ten vyksta. Mes tai čia prie ko? Taip, vyksta kažkokia polemika pas mus informacinėje sferoje, mes išsakėme savo požiūrio tašką. O jie to nedaro, ar ką? Daro, žinoma, nuolatos. Mes netriukšmaujame, nekeliame isterijos dėl to, kad jie nuolatos kišasi į mūsų reikalus, nors kišimasis vyksta kasdieniu režimu. Bet tai tai susiklostė, tenka apgailestauti, tarptautinių santykių praktika. Geriau to nebūtų. Bet giluminės priežastys yra, bet jų nenori pripažinti. Aš apie tai ir pasakiau. Nieko naujo, man atrodo, aš ir nesuformulavau, nes apie tai kalbėjau jau daug kartų.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą