2019-06-13

Viduržemio jūroje toliau vyksta mūšis už Europos tautų išlikimąTransnacionalinis kapitalas, plėšiantis Afrikos valstybių žemių turtus, surado būdą, kaip atsikratyti jų apiplėštų afrikiečių, perkelti jų sveikatos apsaugos ir kitas šių žmonių socialinės paramos išlaidas ant pečių eilinių Europos mokesčių mokėtojų. Tam buvo suorganizuotas nelegalų vežimo iš Afrikos kontrabandos tinklas, kuriame aktyviai dalyvauja Sorošo finansuojamos NVO, visas nusikalstamų organizacijų tinklas, uždirbantis iš to milijardus eurų. Visam tam nelegaliam žmonių transportui koordinacijos paslaugas teikia socialiniai tinklai Facebook ir Twitter, o šią nusikalstamą veiklą dengia Bnai Brith įtakojama Jungtinių Tautu Organizacija ir jos generalinis sekretorius socialistas Antonio Guterres. JTO Globalaus migracijos pakto pagalba Europos tautų priešai įteisino šį nusikaltimą.Birželio 11 dieną Italijos vyriausybė uždėjo antsnukį prekiautojams žmonėmis ir patvirtino dekretą, draudžiantį neteisėtą laivų atvykimą į Italijos uostus. Už tai numatomos baudos iki 50000 eurų, o už pakartotiną pažeidimą – gali būti konfiskuojamas laivas.

Vakar buvo pranešta, kad laivas Sea Watch, prie Libijos krantų ir vėl įsisodino 52 nelegalius migrantus iš Afrikos, aplenkdama šios šalies pakrantės apsaugą. Italijos vicepremjera Matteo Salvini į tai reagavo žodžiais: „Dabar yra saugumo dekretas, neišsilaipins Italijoje“.NVO laivas, kapitonas Harald Höppner, Sea Watch paėmė nelegalus 47 mylios nuo Libijos kranto ir dabar vyksta į Italiją, kuri yra už kelių šimtų kilometrų, nors išgelbėti žmonės, pagal jūsų teisę, turi būti vežami į artimiausią uostą, o jie yra Afrikoje.

Sea Watch Twitter parašė: „Šiandien iš ryto 9.53, žvalgybos lėktuvas Colibri pastebėjo laivą su žmonėmis, informuodamas kompetentingus organus ir laivą“.

„Tai dar vienas piratavimo aktas, esantis už įstatymo ribų“, - pakomentavo šį incidentą Matteo Salvini.

Il Giornale rašoma, kad Sea Watch gali nesitikėti nesitikėti įplaukti į Italijos uostus, nes, kaip primena Salvini, Saugumo dekretas bis, kurį ministrų kabinetas patvirtino birželio 11 dienos vakare, yra norma, kuri numato konfiskavimą piratavimo priemonių iš tų, kurie negerbia įstatymus ir atvyksta į mūsų šalį“.

„Jeigu jie nori išgelbėti žmonių gyvybes, tegul plaukia į Libiją arba Tunisą, arba į Maltą... Italija toli. Jeigu jie nori atvažiuoti į Italiją, reiškia, kad jie nori ne išgelbėti gyvybes, bet nori pažeisti įstatymą,“ - pasakė vidaus reikalų ministras Salvini.

Nauja Italijos saugumo dektretas bis sukėlė JTO globalistų nepasitenkinimą. JTO reikalaują šį dekretą „peržiūrėti“.

Dekretas Bis dar labiau susiaurino galimybes NVO, užsiimančias žmonių kontrabanda iš Afrikos.

JTO pozicija dėl migracijos yra aiški – tai JTO Globalus migracijos paktas, kurį atmetė Italija, JAV, Izraelis, kitos šalys ir kuris visus nelegalius migrantus prilygina pabėgėliams, kitiems savo šalyse persekiojamiems žmonėms, ekonominiams migrantams suteikia galimybę naudotis svetimų valstybių socialine sistema, nemokamu gydymu. Globalus migracijos paktas – įsiveržimo į Europą legitimacija.  

Nusikaltėlių tendemas: Angela Merkel ir Louise Arbour
Viena iš Europai mirtino Globalaus migracijos pakto autorių yra Kanados žydė Luiza Arbur (Louise Arbour,1947), turtingų viešbučių tinklo savininkų duktė. Vyriausia JTO žmogaus teisių komisarė 2004-2008 metais. Ji yra Kanados advokatė, prokurorė ir teisininkė. 2017 m. Kovo 9 d. JT Generalinis Sekretorius António Guterresas paskyrė Arbur savo specialiuoju tarptautinės migracijos atstovu. Ji vadovauja JTO veiksmams, susijusiems su migracijos aspektais ir vykdo derybas dėl JTO globalaus migracijos pakto pasirašymo. Pakto autorės tautybė, matomai, lėmė talmudistiškai painų šio pakto teksto stilių, su daugybe pasikartojimų ir tų pačių sąvokų interpretacijomis.

dr.Siegfried von Hohenhau rašo: „Globalų migracijos paktą sunku skaityti ir dar sunkiau suprasti dėl begalinės pasikartojimų painiavos. Būtent todėl jis slepia daug dalykų, kurie neturėtų būti paslėpti: Vokietija, jį pasirašydama, praras teisę į nepriklausomą migracijos politiką.“

Kalbėdama dėl GMP atsiradimo aplinkybių arbur pasakė, kad iniciatyva išplaukė iš 2015 metų Europos migracijos krizės ir JTO „susidarė įspūdis, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

Stebina veiksmų sinchronizacija. Angela Merkel atidarė Europos sienas ordoms nelegalų, o jos tautietė, dirbanti JTO, nedelsiant sureagavo ir ėmė ruošti migracijos paktą, kad pribaigti Europą!

Arbur sako: „Iniciatyva tam išplaukė iš Europos 2015 metų krizės. Europa tada kreipėsi į JTO (gal alkoholikas Junkeris?) dėl migracijos srautų, kurie buvo chaotiški, nesutvarkyti, pavojingi. Todėl, kad jie sudarė įspūdį, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

JTO paktas legitimizuoja Angelos Merkel nusikaltimą, kurį ji padarė atidarydama Šengeno zonos sienas ir sukeldama migracijos chaosą. Šitas migrantų įsiveržimas buvo gerai organizuotas. Merkel šio nusikaltimo prieš Europą yra viena iš dalyvių, o kita šio nusikaltimo dalyvė yra JTO atstovė Arbur, kuri be to JTO sprendžia ir seksualinių mažumų problemas.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą