2018-05-03

„13 dienų iki mirties bučinio! Atsakymas tėvui Vladimirui“ E.Hodos 21 video almanachas00:36 – Atsakymas stačiatikių djakonui Vladimirui Belošickiui. 08:11 – Apokalipsės pradžia! „Mirties bučinys“. 09:15 – Mošiacho era. Žydai kursto tarpnacionalinę ir religinę nesantaiką! 10:13 - Chabadas ir kabala! 11:04 – Trampo žydiški giminės. 12:29 – Trampas senai pateko į kabalą. 16:03 - 666: Kušnerio kabalistika. 18:13 – Kabalistų poligrafiją. Rebe virš bokštų-dvynių. 21:08 – Chabado knygos svoris 666 gramai! 23:13 – Smuikininkas ant stogo. 24:29 – Apie ryšį tarp Skripalio nunuodijimo ir Izraelio interesų. 26:23 – Trampas už pusę šekelio ir Amerikos atstovybės perkėlimas į Jaruzalę. 27:15 – Kaip žydai sutrypė Balfūro deklaraciją. 29:31 – Izraelio žurnalistai kelia abejones dėl šventos ugnies, žemindami krikščionis. 32:32 – Vadimo Rabinovičiaus informaciniai resursai žemina „gojus“. 34:52 – Vš.Panteleimono gydančiojo ikonos aktualumas. 36:06 – Raudonas siūlas, kap bakteriologinis ginklas.Eduardas Hodos savo almanache mini sefardų rabino Yitzhal Yosef pasisakymą apie „gojus“. Plačiau apie tai esu rašęs:


Vyriausias sefardų rabinas Yitzhal Yosef: gojams, kurie nesilaiko Nojaus įstatymų, draudžiama gyventi Izraelyje

Izraelio portalas Newsru  2016 metų kovo 27 dieną pranešė, kad vyriausias Izraelio sefardų rabinas Yitzhal Yosef savo šeštadieniniame pamoksle pareiškė, kad, pagal Galachą*, nežydams draudžiama gyventi Izraelyje.

Rabinas pažymėjo, kad likti Izraelyje gali tiktai tie gojai, kurie gyvena pagal septynis Nojaus ainių įstatymus. Tai septyni įstatymai, kurie pagal judaizmą, yra būtinu minimumu, kuriuos Tora skyrė žmonijai. Jie draudžia stabmeldystę, šventvagystę, žmogžudystę, paleistuvystę, vagystę, valgymą kūno dalių, nupjautų iš gyvo gyvulio, reikalauja gerbti įstatymą.

Vyriausiojo sefardų rabino žodžiais, visus nežydus, kurie nepasiruošę vykdyti šiuos priesakus, būtina siųsti į Saudo Arabiją. Jis taip pat pažymėjo, kad nežydai yra Izraelyje išimtinai tam, kad aptarnauti žydus.

Izraelis, iš esmės, yra paveldima teokratinė nacistinė valstybė, vadovaujama dviejų rabinų – sefardų ir aškenazių. Kurie tikrina ir patvirtina visus įstatymus, priimamus šalyje. Šiame teritoriniame darinyje nėra Konstitucijos, kurios funkciją atlieka Tora ir rabinų Sinedrionas, vadovaujamas minėtų rabinų.

*Galacha(ivr. ‏הֲלָכָה‏‎‎) — tradicinė žydų teisė, judaizmo įstatymų visuma, kurie reglamentuoja žydų religinį, šeimyninį ir visuomeninį gyvenimą. Siauresniu supratimu – visuma įstatymų, esančių Toroje, Talmūde ir vėlesniuose rabinų išaiškinimuose.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą