2018-05-20

Arvydas Damijonaitis: BAIMĖ. Kriminalinio antilietuvizmo šaknys.Lietuvoje yra draudžiamas sovietinės okupacijos laikotarpio, 1940-1941, 1945-1991 metų įstorinių faktų, aplinkybių, susijusių su Kremliaus komisarų (net 80 proc. žydų tautybės nusikaltėliai), NKVD-KGB ( 50 proc.žydų tautybės nusikaltėliai) genocidiniais nusikaltimais, tyrimas .Tą įrodo 2018.03.23 d. LR Seime gėdingas, neteisėtas kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko atstatydinimas. L R Seimas, pritardamas okupantų, Kremlinių žudikų propagandistams, klijuoja Lietuvai „antisemitizmo“ etiketes. Tai yra neišsilavinusio, protiškai atsilikusio, posovietinio LR Seimo ANTILIETUVIZMAS, nes genocidinių kremlinių nusikaltėlių tautybė ( žydai) negali būti priežastimi juos išteisinti, pridengti. Neginčijami istoriniai faktai, susieti su masiniais žudymais, tautų genocidu sovietinėje Rusijos imperijoje po 1917 metų „spalio“ perversmo, kai valdžią Rusijoje užgrobė Kremliaus „komisarai“ – 80 proc. žydų tautybės nusikaltėliai: 1.Po 1917 metų perversmo, Rusijoje buvo nužudyti, fiziškai sunaikinti apie 200 tūkstančių stačiatikių dvasininkų; 2.Karo nusikaltimo HOLODOMOR metu,1932-1933 m., okupuotos Ukrainos teritorijoje, turtingiausiose juodžemio srityse, badu numarinta apie 11 milijonų ukrainiečių valstiečių; 3 Krymo totorių, čečėnų- ingušų tautų genocidas – žiauriausi masiniai žudymai „deportacijų“ priedangoje 1944 metais; 4.Po 1945 metų, „nukryžiavus Lietuvą“ (Vl. Terleckas), masinių trėmimų priedangoje ,Lietuvoje buvo sunaikinta apie milijonas gyvybių. Velniškas kremlinių žydų tautybės komisarų išradimas – masinės nekaltų gyventojų žudynės „trėmimų“ priedangoje.


Nepaprastai svarbu Lietuvos, pasaulio visuomenei atsakyti į klausimą - kokiu tikslu ,žydų tautybės kremliniai komisarai fiziškai naikino rusų, ukrainiečių, lietuvių, latvių, estų, Krymo totorių, ingušų, čečėnų tautas? Istorinių šaltinių analizė įrodo, kad po 1917 metų perversmo, ištisų tautų masinių žudymų, “deportacijų“ priedangoje, pasikeitė sovietinės Rusijos imperijos tautinė sudėtis – apie 30 milijonų Rusijos gyventojų turi ne mažiau 25 proc. žydiško kraujo, pvz. Kremliaus juokdarys Žirinovskis. Melo imperija Rusija šį istorinį faktą siekia „patikimai“ įslaptinti. Kremliaus diktatorius , karo nusikaltėlis, masinių žudymų organizatorius Josifas Stalinas buvo žydų kilmės, tą patvirtina visos, be išimties, pasaulio žydų masonų organizacijos. Ant Stalino motinos kapo – žydų ritualinių apeigų taurė KIDDUŠ.

Lietuvos teismui, neatsakius į klausimą, kokie buvo Kremlinių žydų tautybės nusikaltėlių tikslai ir motyvai žudyti tautas bolševikinės Rusijos okupuotose teritorijose, negalime aiškiai suvokti kokia politika reikia grįsti okupacinės žalos atlyginimo problemos sprendimą – ar padės holokaustą patyrę žydai lietuviams žalos atlyginimo byloje? Ne paslaptis - pasaulio žydų bendruomenė, šiuo metu, yra įtakingiausia tarptautinė pasaulio „organizacija“, kontroliuojanti procesus, vykstančius ir JAV, ir totalitarinėje Rusijoje. Kaip tie procesai yra įtakojami, parodyta pvz.HOLOKAUSTO INDUSTRIJA, Norman Finkelstein, Vilnius, 2004, ISBN: 9789955545170.

Įvardinus genocidinius nusikaltimus, gyventojų masinius žudymus Lietuvos teisme galime tikėtis priversti vilkolakį Kremlių atlyginti okupacinę žalą. Nekaltumo prezumpcija taikoma ir neturinčių senaties termino genocidinių nusikaltimų atvejais.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą