2018-05-20

Anton Blagin: Mes visi esame mentaliniame konclageryje! Ir tik vienetai mėgina iš jo išsiveržti...


Rašau vėl aš: "bauginantis Antonas Blaginas", kaip mane vadina kai kurie skaitytojai, „ar neliečiamasis antisemitas „įstatyme““, kaip mane nesenai pakrikštijo Izraelio žurnalistai, minėdami mano vardą straipsnyje, kaltinančiame antisemitizmu patį Vladimirą Putiną!


Jeigu oficialiai egzistuotų mokslas „žydotyra“, aš galėčiau, tikriausiai, tapti to mokslų daktaru, nes jau 22 metus su mokslininko atkaklumu tiriu bauginantį „žydų klausimą“ ir šioje pavojingoje srityje padariau daugybę atradimų.


Pagrindinis iš jų, dėl kurio aš esu tikras, kuris yra finišo tiesiojoje, tai, kad aš supratau galutinai, ištyręs gigantišką informacijos masyvą ir sugretinęs tūkstančius istorinių faktų, yra tai, kad mus supanti informacinė erdvė, kurioje mes egzistuojame, kurioje yra MŪSŲ VAIKAI, ir kurioje gimsta ir auga JŲ VAIKAI, yra dirbtinai sukurta terpė su visais koncentracijos stovyklos požymiais.

Tiesiog mentaline koncentracijos stovykla padaro mūsų informacinę terpę daugiaplanė ir įvairi dezinformacija, kuri yra absoliučiai visose mūsų veiklos ir pažinimo srityse. Ir kas liūdniausia — šiai dezinformacijai tiesos statusą suteikia valstybiniai institutai!


Perskaityti Marko Ravažo 1928 metų publikaciją galima čia.

Valdžia tikslingai šia dezinformacija mums užverčia, kaip akmenimis, tuos kelius į tiesos pažinimą, kurie, jų nuomone, egzistuoja ne paprastiems mirtingiesiems, bet tik jiems vieniems, „dievo išrinktiesiems“...

Betgi mentaliniame konclageryje šiandien yra ne tiktai įvairiagentė rusų tauta, bet ir žydų tauta, sudaryta ir didelės aškenazių šakos ir mažos šakos sefardų – vokiškų ir ispaniškų žydų.

Žydai pirmieji patyrė mentalinio konclagerio baisumus todėl, nes ši tauta dirbtinė, neturinti realios istorijos, nuo pradžių gyvenusi ir auklėjama iki šiol išimtinai judaizmo mitologija. Mitologija, kuria užpildyta jų „šventoji Tora!“. Ši judaizmo mitologija žydui yra neginčijama, jų išlaikoma per amžius šventenybė, tokia siaubinga savo esme, koks buvo siaubingas realus gyvenimas senovės žydų, kuriuos kažkada atėjo gelbėti legendinis Kristus-Gelbėtojas, laisvas savo pasaulėžiūra žmogus.

Mums, dabar gyvenantiems, turėtų būti laibai įdomus štai šis žinių „perlas“ iš Evangelijos, tiesiai sakantis apie tai, kad prieš daugelį amžių žydai jau gyveno informacinėje erdvėje išaustoje iš melo, tiesiog mentalinėje koncentracijos stovykloje: Tuomet Jėzus pasakė žydams, kurie Juo įtikėjo: „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn. 8, 31-32).

Kas ir kaip bandytų man prieštarauti dėl šių žodžių, tai bus visiškai beprasmės pastangos, nes Evangelijos žodžiai neturi dvejopo aiškinimo, jie aiškiai mums kalba apie tai, kad nuo žydų buvo slepiama tiesa! Tai yra, jiems buvo primesta dezinformacija siekiant formuoti jų sąmonėje neteisingą supratimą apie pasaulį, Dievą, apie tai, kas yra gėris, ir kas yra blogis, ir taip toliau...

Tai kažkam gali pasirodyti neįtikėtina, bet tai „Toros“ tekstu patvirtintas faktas: net tokia sąvoka kaip „žmogiška sąžinė“ buvo išmesta iš žydų pažinimo rato ir padaryta „uždraustu vaisiu“! Reikia galvoti, tie, kas primetė tuomet žydams judėjų mitologiją vietoj gamtos pažinimo, turėjo savanaudišką tikslą suformuoti pas žydus su šios mitologijos pagalba tokį mąstymo būdą ir tokią socialinio elgesio manierą, kuri buvo reikalinga šeimininkams-vergvaldžiams.

Kada pas žydus atėjo Kristus, paskelbęs visiems, kad jis siųstas „tik pas Izraelio namų žuvusias avis“ (Мt. 15: 24), ir pasakęs jiems: „ir pažinkite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvais...“ (Jn. 8: 32), tai jį, didžiausią švietėją, „dvasiniai žydų piemenys“ nužudė kaip maištininką...

O kiek dar, be Kristaus, buvo nužudyta mūsų istorijoje didžiųjų švietėjų, kurie bandė paprastiems žmonėms skleisti gamtos mokslo tiesas?! Viduramžiais, kaip mes visi žinome iš mokyklos istorijos, ant Inkvizicijos laužų buvo sudeginta šimtai tūkstančių žmonių, kurie skleidė kokias nors valdantiesiems žalingas žinias ar gebėjimus!

Atsiminkite ir tą faktą: net Saulė vienu metu buvo uždrausta! Už tvirtinimą, kad žemė sukasi aplink Saulę, o tai tiksliai mokslinės analizės būdu nustatė senovės Graikijos mokslininkas Samo Aristarchas, tie, kas kūrė žydus kaip naują žmonių rūšį ir kas jiems davė vietoj saulės — mėnulio kalendorių, galėjo bet ką sudeginti ant laužo kaip „eretiką“!

Pasakysiu, kad man senai jau ne paslaptis tas istorijos faktas, kad žydai — tai tauta, dirbtinai sukurta ne kažkur, kažkokiame Senovės Izraelyje, o teritorijoje „Šventosios Romos imperijos“ viduramžiais, kur daugelio šimtmečių bėgyje siautė popiežiaus Inkvizicija, garsi savo siaubingais kitaminčių kankinimais ir žudymais.


Be to „Šventosios Romos imperijos“ valdovai išvedinėjo žydus-sefardus Ispanijoje ir žydus-aškenazius Vokietijoje ir Lenkijoje pagal technologiją, kuri taikoma išvesti kovinius šunis su iš anksto numatytomis savybėmis ir charakterio bruožais. (…) (Autorius pateikia straipsnio dalyje, kurią aš praleidau, bulterjerų veislės šunų sukūrimo istoriją, šios veislės sukūrėjo Džeimso Hinkso veislininkystės manipuliacijas. A.L.)

Šaltinis:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą