2018-05-03

Olandija: 85% pabėgėlių – bedarbiai


Breitbart informuoja, kad tik 15 % pabėgėlių nuo 2014 metų susirado darbą, dauguma iš jų dirbo ne pilną dieną. Dar po 10 metų dirbs vos 40 procentų pabėgėlių.

Die Telegraaf duomenimis, iš 15% dirbančių pabėgėlių daugumą sudarė išeiviai iš Sirijos, ir Eritrėjos.


Centrinio statistikos biuro (CBS) duomenimis, absoliuti dauguma pabėgėlių buvo bedarbiai ir gyveno už socialinės rūpybos lėšų nuo tada, kai jiems buvo išduotas leidimas dirbti.

Išanalizavęs 1999-2005 metais į šalį atvykusių pabėgėlių užimtumą, imigracijos tyrinėtojas Van de Beek priėjo išvados, kad tik 40 procentų iš jų įsidarbins per ateinantį dešimtmetį.

Sociologijos mokslas tokią socialinę žmonių grupę, kuri gyvena nedirbdama, vadina „socialiniais parazitais“. Gaunamos didelės socialinės išmokos nemotyvuoja „socialinių parazitų“ ieškoti darbo, kelti kvalifikaciją, dirbti.


Van de Beek perspėjo Olandiją, kad visuotinės gerovės valstybė žlugs, jeigu šalis neuždarys savo sienų trečiojo pasaulio imigrantams, kiekvienas iš kurių per savo gyvenimą valstybei sukuria po 120000 eurų nuostolį. Olandijoje gyvena 2 milijonai trečiojo pasaulio imigrantų ir 13 milijonų vietos gyventojų, bet dauguma socialinės paramos gavėjų yra iš šių atvykėlių tarpo.

Politkorektiški žmonės ignoruoja tą faktą, kad kiekvienas euras gali būti išleistas tiktai vieną kartą, ir kiekvieną kartą jūs turite pasverti, ar jūs norite, kad vyriausybė dirbtų mūsų piliečiams ar likusiam pasauliui“, - pasakė Vam de Beek.

Visišką idijotizmą „politkorektiškumo“ srityje pasiekė S.Skvernelio-D.Grybauskaitės valdžia, kuri diskriminuoja savo piliečius į Lietuvą iš Afrikos ir Azijos vežamų ekonominių migrantų atžvilgiu. Šiems, melagingai vadinamiems „pabėgėliams“, Lietuvos valdžia moka kelis kartus dosnesne socialines išmokas negu savo piliečiams. 

Tokios praktikos nenormalumą nurodė Austrijos valdžia, kuri nuo šių metų birželio 1 dienos panaikins savo šalies piliečių diskriminaciją.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą