2018-05-30

Sausio 13 dienos žudynių Vilniuje organizatorius Gorbačiovas apsigyveno JAV. Gal laikas prašyti JAV jį deportuoti į Lietuvą ir teisti?


1991 metų sausio 13-osios naktį prie Spaudos rūmų, Televizijos bokšto bei Lietuvos radijo ir televizijos pastato TSRS kariuomenė nužudė 14 civilių. Šimtai žmonių buvo sužeisti. Niekam nekyla abejonių, kad įsakymą susidoroti su civiliais galėjo duoti tiktai tuometinis Komunistų partijos generalinis sekretorius Michailas Gorbačiovas, kuris TSRS valstybėje vadovavo ir kariuomenei, ir saugumui. Tuo metu tai buvo absoliutas. Į Lietuvą jis atsisakė vykti ir dalyvauti teisme bet kokiame statuse.

Dabar Lietuvai atsirado galimybė šį nusikaltėlį deportuoti į Lietuvą, nes jis persikėlė gyventi į mūsų strateginio partnerio šalį, į JAV.

Rusijoje Michailas Gorbačiovas daugelio rusų irgi skaitomas sunkiu nusikaltėliu. Čia irgi ruošiamasi jį teisti. Anksčiau jis gyveno Vokietijoje, Bavarijoje. Čia savo 17 kambarių vilą jis pardavė už 7 milijonus eurų ir pirko nekilnojamą turtą JAV. Šaltiniai teigia, kad Gorbačiovas pasistengė išvykti toliau nuo Rusijos, kur jam planuojama kelti baudžiamąją bylą. Jis gali būti kaltinamas valstybės sugriovimu. Laikas tam pribrendo. Krizė Rusijoje plečiasi. Be išorės priešų imta ieškoti vidaus priešų. Gorbačiovas kaip niekas kitas yra kaltas imperijos sugriovimu. 

Deputatų užklausimas prokuratūrai jau buvo 2014 metais. Visi pasirašiusieji deputatai dirba ir šioje valstybės Dūmoje. Ekspertai ir politologai ruošia visuomenę, kalbėdami už ką pagal įstatymus galima teisti Gorbačiovą. Televizijų kanalai pasakoja apie niekšybę ir gobšumą generalinio sekretoriaus, apie jo žmonos Raisos brolį, kurį ji kartu su Gorbačiovus supūdė psichiatrinėje ligoninėje. 

Šiuo metu Rusijos pramonė gamybos apimtis sudaro vos 40 procentų 1990 metų Rusijos federacijos pramonės apimties, todėl sakyti, kad TSRS buvo „milžinas ant molinių kojų“ yra melas. Šią valstybę sugriovė Michailas Gorbačiovas, o vėliau pribaigė Borisas Jelcinas.

Gorbačiovo persikėlimas į JAV suteikia šansą Lietuvos valdžiai pareikalauti deportuoti šį nusikaltėlį į Lietuvą ir čia teisti. Tik ar yra tam politinė valia?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą