2018-05-02

Mano laiškas Seimo nariams dėl pensijų reformos įstatymoGerbiamas parlamentare,

Lietuvos pensininkai gauna mažiausias pensijas euro zonoje, yra marinami badu. Siūloma pensijų reforma yra nusikalstama, ji nukreipta tarnauti užsienio bankams ir jų fondams, plėšti Lietuvą, toliau marinti badu senelius.

Europoje skiriama pensijoms 12% BVP, todėl ir Lietuva turi siekti šio rodiklio. Mūsų kartos žmonės sukūrė visa tai, ką vagia ir niekaip nepajėgia išvogti per 30 metų aplink valdžią susispietusios nusikaltėlių ir korupcijonierių gaujos. Anglijoje po Tečer valdymo buvo įvestas nesąžiningos privatizacijos mokestis. Valstybei kompensuotas skirtumas tarp privatizuoto objekto rinkos kainos ir to, ką privatizuotojas už jį sumokėjo. Tokiu keliu galima eiti ir Lietuvai, tada atsiras lėšų mums mokėti orias pensijas, kaip tai numato „EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 3 straipsnį, kuris sako:


„Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.“

Lietuvoje seneliams mokama pensija žeidžia žmogaus orumą. Beveik 100 tūkstančių Lietuvos piliečių pensija nesiekia 200 eurų, apie kokį orumą galima kalbėti? Net ir vidutinė Lietuvoje mokama pensija, lygi 287 eurams, yra pasityčiojimas iš žmogaus orumo.

Lietuvos valstybė grubiai diskriminuoja senelius ir kitus savo piliečius pabėgėlių atžvilgiu. Seneliai, greta vaikų ir invalidų, yra viena iš labiausiai socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Nepaisant to Lietuvos valdžia juos diskriminuoja „pabėgėlių“ atžvilgiu ir tai melagingai vadina „pozityviąja diskriminacija“.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Senelių atžvilgiu valdžia turi laikytis Konstitucijos be jokių melagingų insinuacijų.

Kovo 22 dieną Socialinių reikalų ir darbo ministerija įdiegė dar vieną Lietuvos piliečių diskriminavimo „pabėgėlių“ atžvilgiu būdą. Ministras L.Kukuraitis visus „pabėgėlius“ prilygino 25 procentus darbingumo turintiems invalidams ir iš Lietuvos žmonių kišenės jiems sumoka 75 procentus jų neuždirbamo atlyginimo. Net ir tokiomis sąlygomis šie „pabėgėliai“- apsimetėliai nedirba. Apie tai balandžio 27 dienos LNK KK2 laidoje pasakojo restoratorius, pas kurį buvo nukreipti keli atėjūnai iš Somalio.

Prašau Jūsų nebalsuoti už ydingą pensijų reformos įstatymą, kuris pažeidžia skurstančių Lietuvos senelių teises.

Pensininkas, biomedicinos dr. Algimantas Lebionka
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą