2018-05-09

Genderizmo ideologija ir Stambulo konvencija – lytinių iškrypimų pavertimo norma ir šeimos sunaikinimo mechanizmas. Fertilofobija (tęsinys)


Genderizmo ideologija, kurią siekiama diegti Stambulo konvencijos pagalba yra akivaizdi fertilofobija, o žmonės, kurie ją diegia yra, mano nuomone, satanistai fertilofobai. (Strapsnio pradžia.)

Per pastaruosius dešimtmečius pasauliui prievarta bandoma primesta „genderinę“ ideologiją (Gender mainstreaming), kuri tapo žmonijos politinio šantažo įrankiu ir tautų identiteto pakeitimo mechanizmu.Sąvoka „genderis“ - dirbtinė, sukurta praėjusio šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje. Jos tikslas - pakeisti kasdienėje vartosenoje medicinos terminus „homoseksualizmas“ ir „pederastija“, panaikinti sąvoką biologinė lytis ir vietoj jos įvesti terminą „socialinė“ lytis, tai yra asmeniniu žmogaus suvokimu kuo jis yra:  vyru ar moterimi, ar kažkuo kitu.

Genderis – civilizacijos vertybių pakeitimo mechanizmo matrica, kuri šiuo metu per prievartą diegiama nacionalinėse valstybėse.

„Stambulo konvencija“ (Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo) sukelia masinius protestus visame pasaulyje. Tarp jos principų - „genderinės priklausomybės, kaip socialiai sukonstruotos kategorijos“ nustatymas, „politika, nukreipta į elgesio, rolių ir stereotipų pakeitimą“, „neleistinumą apeliuoti į kultūrą, tradicijas, religiją“ ir t.t. „garbės nuostatas“.

Sąvoka „genderis“, kuria remiasi dokumento autoriai, griauna egzistuojantį šeimos institutą, suniveliuoja tradicines vertybes, legalizuoja visus įmanomus iškrypimus.

Prisidengiant kova su „prievarta“ (fiziniu, seksualiniu, psichologiniu, ekonominiu) planuojama užgrobti tėvų teises, sukurti iškrypėlių teisių prioritetą, atomizuoti šeimą, priversti atsisakyti tradicinių vertybių.

Šį mėnesį Pasaulio sveikatos organizacija ketina priimti naują Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK-11) redakciją, kurioje „remiantis humanizmo motyvais“ ir „remiantis naujais žmogaus teisių standartais“, ketinama „depatalogizuoti“ lytinius iškrypimus.

Pagrindiniu kriterijum nustatant patologiją dabar siūloma skaityti tik diskomforto atsiradimą ir išgyvenimus pačių iškrypėlių, o stebės juos jau ne psichiatrai, bet seksologai ir psichologai, nes, TSO nuomone, seksualinių nukrypimų terapija dabar „išeina už įprastinės praktikos rėmų“.

TLK-11 atsiras grupė „būklių“ - „Būklės, susietos su seksualine sveikata“, kur iš ligų skyriaus perkels grupes F64, F65, F66 (egodistonine lytinę orientaciją (homoseksualizmą), fetišizmą, tranvestizmą, sadomazochizmą ir kt.). Patologija ir norma taps tiesiog draugiškomis „seksualinės“ sveikatos rūšimis, o transgenderiu bus galima skaityti vaiką nuo 5 metų amžiaus!

Terminus “priešinga lytis” ir “anatominė lytis“ planuojama pakeisti į „nurodytą gimstant lytis“ ir „asocijuojamą lytį“ (tarp jų asociacija su „trečiąja“ lytimi ir t.t.).

Reikia pažymėti, kad Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) - viso labo visuomeninė organizacija, nors ir tarptautinė, bet būtent PSO 1990 metais tapo pasaulinės homoseksualizmo legalizacijos iniciatore.

Manoma, kad atėjo laikas rimtai kelti esminius klausimus: kaip plačiai gali būti išplėstos visuomeninių organizacijų teisės dorovinio suvereniteto, nacionalinių valstybių ir nacijų vertybinių nuostatų atžvilgiu.

Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje didėja lytinių iškrypimų diegimo pavojus.

Prie Stambulo konvencijos grėsmių priskiriama: perorientavimas visuomenės į prioritetą iškrypėlių teisių; „genderines“ kvotas visose valdžios grandyse, „genderinį“ balansą; „genderinė“ ekspertizė; „genderinis“ švietimas ir vaikų auklėjimas; baudžiamoji ir administracinė atsakomybė už „genderinę“ diskriminaciją“; „genderinės diskriminacijos aukų “pirmaeilis ir nemokamas socialinis aptarnavimas; normalios visuomenės „pozityvioji diskriminacija“; sąvokos „šeima“ pakeitimas į „asmenys su šeimyniniais įsipareigojimais“; kovą su tradicinio vyro vaidmens nešėjais – vakarietiška herasmento technoligija“.

„Genderiniai“ įgaliotiniai - „genderių“ teisių gynėjai įgis teisę prieigos prie bet kokių dokumentų ir galės ignoruoti nekaltumo prezumpciją.

Šios nuostatos pažeistų lietuvių tautos suverenitetą, sugriautų per šimtmečius įsigaliojusias moralines visuomenės nuostatas, destabilizuotų ir suskaldytų mūsų visuomenę.


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai inicijavo bendrą, visas Seimo frakcijas atstovaujančių Seimo narių deklaraciją dėl moterų apsaugos nuo smurto. Ji buvo paskelbta šių metų kovo 12 dieną.

Seimo nariai paragino Lietuvos Respublikos vyriausybę nebetęsti prieštaringai vertinamos Stambulo konvencijos ratifikavimo procedūros, o daugiau dėmesio skirti Lietuvos teisės aktų tobulinimui, gerinant moterų apsaugos nuo smurto sistemą ir užtikrinant pagalbą visoms smurtą patyrusioms moterims.

Ramūno Karbauskio žodžiais, parengtame deklaracijos tekste akcentuojama, kad „Stambulo konvencija“ atneštų – „socialinės lyties“ sąvoka, kuri gali būti dviprasmiškai aiškinama kaip sąvoka, nepripažįstanti žmogaus lyties prigimtine žmogaus ypatybe.

R. Karbauskis pasakė: „Toks aiškinimas Lietuvos teisės sistemoje keltų pavojų nuosekliai šeimos politikai, kuri orientuojama į šeimą, pagrįstą vyro ir moters santuoka bei giminystės, tėvystės ir motinystės, ryšiais. Tokią šeimos politiką Seimas parėmė rudens sesijoje priėmęs Šeimos stiprinimo įstatymą.“

ES daugėja valstybių narių pareiškimų, kad, siekdamos išvengti dviprasmiškos situacijos su „gender“ sąvoka, jos neratifikuos Stambulo konvencijos. Per pastarąjį mėnesį Bulgarijos ir Slovakijos premjerai padarė pareiškimus apie atsisakymą ratifikuoti konvenciją, Kroatijoje bei Vengrijoje ratifikavimo klausimo svarstymas atidėtas, didelės diskusijos vyksta ir Latvijoje. Stambulo konvencijos dar nėra ratifikavusios 18 ją pasirašiusių Europos Tarybos narių, tarp kurių yra ir Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Airija, Islandija, Graikija bei Čekija.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą