2018-05-26

Austrijos vicekancleris Štrache: „Fronteks yra prekybos žmonėmis organizacija“


Austrijos vicekancleris, Laisvės partijos (FPÖ) pirminikas Heicas Kristianas Štrache (Heinz Christian Strache) praėjusį trečiadienį spaudos konferencijoje Briuselyje kritikavo Europos pasienio apsaugos tarnybos Frontex veiklą. Jis ją pavadino „prekybos žmonėmis organizacija“.

Austrų dienraščio Krone žodžiais, vicekancleris nurodė, kad Frontex vietoj pasienio kontrolės funkcijos užsiima nelegalių migrantų pervežimu į Europą per Viduržemio jūrą.


Vicekancleris pasakė, kad žmonės perimami praktiškai prie Šiaurės Afrikos krantų ir pervežami į Europą. Jis pažymėjo, kad dėl šios priežasties Austrija vyriausybė neskirs papildomų lėšų šalies kariuomenės dislokacijai prie išorinių ES sienų, nes pasienio tarnyba nefunkcionuoja. Jo žodžiais, reikia keisti Fronteх darbo charakterį.

Jūrų teisė numato, kad jūroje išgelbėti žmonės yra vežami į artimiausią uostą. Tuo tarpu dabar išgelbėti žmonės transportuojami ne į artimiausią uostą, o į tolimiausią, į Europą.Išorinių ES sienų kontrolė yra pirmaeilis prioritetas

Liepos 1 dieną Austrija perims pirmininkavimą ES Tarybai. Sienų apsauga bus Austrijos prioritetas, pažymėjo šios šalies vicekancleris. Austrija nesutinka su pabėgėlių kvotomis, nes imigrantai vyksta ten, kur jie nori gyventi. Jis mato naują Italijos vyriausybę kaip dar vieną sąjungininkę priešinantis žalingai Briuselio migracijos politikai.

„Problema gali būti išspręsta tiktai uždarius išorės sienas“, - pasakė Štrache.

Pastaruoju metu suaktyvėjo nelegali imigracija Balkanų maršrutu. Vis daugiau pabėgėlių šiais metais atvyksta į Graikiją, Ispaniją ir Italiją per Viduržemio maršrutu. Per pirmuosius keturis mėnesius jau atvyko 23715 nelegalų. Visi maršrutai lieka neuždaryti.

Austrijos kancleris Sebastianas Kurz  pasakė, kad „kova su nelegalia imigracija yra vienas iš mūsų prioritetų. Ji reikalauja totalaus sistemos pakeitimo: migrantai ir pabėgėliai turi būti sustabdomi prie išorinės ES sienos, o iš ten jie turi būti paskirstomi į jų kilmės šalis ar sugrąžinti į trečiąsias saugias šalis“. Europos komisija reikalauja iš ES šalių solidariai paskirstyti imigrantus, tačiau nemažai valstybių skaito, kad tokios kvotos dar labiau stimuliuos imigraciją. Prieš šią sistemą kategoriškai pasisako Vyšegrado šalys, jas remia Austrija, o dabar ir Italija, kuri pasiryžusi deportuoti pusę milijono nelegalių imigrantų.

Lietuvos valdžia ignoruoja imigrantų iš Afrikos ir Azijos keliamus pavojus ir toliau juos veža į Lietuvą, šių imigrantų atžvilgiu diskriminuoja Lietuvos piliečius.Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą