2018-05-08

Ką darys Lietuvos partiniai vagys pasibaigus auksiniam Briuselio fondų lietui?


Lietuvos partinių vagių gaujos per stojimo į ES referendumą 2003 metais ne be reikalo mus „veltui“ vaišino alumi ir proškais, oi ne be reikalo, kad tik balsuotume. Net dvi dienas vyko referendumas, niekas Konstitucijos nepaisė, kad tik prie ES spenio pripulti. Visą gerą, ką iš TSRS paveldėjome, juk iki to laiko partinių vagių gaujos jau buvo išvogusios. Ko patys nepavogė, kaip Mažeikių naftą, tai amerikonų žydams veltui atidavė (šie ją Rusijos žydui M.Chodorkovskiui, Rotšildų statytiniui, perleido), su priemoka.Fondų lietus

Nuo 1988 iki 2004 metų iš struktūrinių ES fondų Pietų Europos valstybės gavo pusę trilijono eurų. Nuo 2004 metų Lenkija gavo 13,4 milijardą eurų, Vengrija -5,6, Čekija - 4,3, Slovakija - 3,7, Lietuva ir Latvija po milijardą per metus.

Nuo 2014 iki 2020 metų ES parama visais kanalais (įskaitant jaunimo užimtumo programas) sieks 77,6 milijardus eurų Lenkijai, po 22 milijardus Vengrijai ir Čekijai, 14 milijardų Slovakijai.

Nuo 2020 metų pagalba bus sumažinta dėl Brexito ir prastos ekonominės padėties valstybėse donorėse dėl milžiniškų išlaidų milijonų nedirbančių imigrantų iš trečiojo pasaulio šalių išlaikymui, dėl bankų krizės ES, pietinių ES valstybių gelbėjimo nuo bankroto.

Finansavimo mažinimą Rytų Europai bandoma pavaizduoti kaip surištą su ES „vertybių nesilaikymu.“ O kas tai per „europinės vertybės“, klausia europiečiai?

Vokiečiai nurodo dešimt „pagrindinių ES vertybių“:

1. Charakterio silpnumas. Charakterio silpnumas yra viena iš pagrindinių europiečių vertybių – bet kokiu atveju vakarų europiečių. Rytų europiečiams pasisekė ir jiems į galvas nuo 1968 metų, laimei, nebuvo prikrėsta hipių ideologijos ir žvelgdami į vakarietišką beprotystę jie tik purto galvas. Vakarų europiečiai švenčia islamo šviesos šventę, kaip didžiausią evoliucijos progresą, bent jau nori būti sumušti šioje šventėje. Jie mėgsta, kai juos įžeidinėja, eksploatuoja, kolonizuoja, vadina rasistais ir kiauliena, žoliaėdžiais, nes gali tuomet voliotis savo ašarose. Niekas nepadaro jus laimingesniais, negu būti suvažinėtais Kalėdų turguje, todėl sekančią dieną jie atveža dar daugiau musulmonų į jūsų šalį. Kuo bus daugiau islamo, tuo daugiau karo ir daugiau smūgių jūs gausite.
2. Kantrumas. Europiečiai – kantresni, negu bet kuri turkų valstiečio avis. Juos galima varyti ratu, galima juo pargriauti, galima atimti jų žemę ir paskersti. Jie visada atsuka kitą skruostą.
3. Vergo mentalitetas. Nieko europiečiai nemėgsta labiau, kaip paklusti. Vienas iš mylimiausių jų žaidimų yra skaičiuoti dienas, kol, pagaliau, jie taps mažuma savo šalyje. Dauguma jau šiandien su nekantrumu laukia kaip maži vaikai, kol musulmonų partijos sudarys daugumą valdžioje, o likę vokiečiai taps mažuma ir ne tiktai Paryžiuje, priešais Noterdam katedrą bus rodoma, kas čia šeimininkas.
4. Pataikavimas. Kas tai yra galima suprasti pažvelgus į naujausias Angelos Merkel nuotraukas. Tai tokia veido išraiška, susieta su seilių tekėjimu, kai laižoma šeimininko ranka. Rankos sudedamos „Deimanto“ forma.
5. Negarbė. Net gatvės prostitutė turi savo garbę - europiečiai žinomas ne, ypač Vakarų Europoje. Jūs galite juos įžeisti, apspjauti, jų žmonoms kasdien spardyti į užpakalį ir kišti pirštą į makštį, jie niekada nesmogs atgal. Negarbė daugumai europiečių turi dar didesnę vertę, nei jų įprastinis nuolankumas islamo fašizmui ir yra didžiausia vertybė, kokią tik šiandien europietis gali įsivaizduoti.
6. Teisės negaliojimas. „Politinių represijų aukos naudojasi prieglobsčio teise. Ja negali remtis tie, kas atvyksta iš ES, – taip pasakyta pagrindiniame įstatyme, kaip žinoma, straipsnis 16А. Kasdienėje juridinėje praktikoje šiuolaikinėje Europoje rašytinė teisė neturi jokios juridinės reikšmės. Ši svarbi vertybė Vokietijoje yra įsigaliojusi, kaip jokioje kitoje Europos šalyje.
7. Anarchija. Merkel Vokietija tampa anarchijos karalyste. Kaip visada padėtis sostinėje prezentuoja ir padėtį visoje valstybėje. Šiandieninis Berlynas su savo Görlitzer Parku, No-Go-Zona Noikelne, jo visuotine prievarta, plėšimais, įsilaužimais ir vagystėmis Aleksander aikštėje atspindi šią vertybę – totalią anarchiją.
8. Idiotizmas. Kultūrinis idiotizmas – naujausia idiotizmo idėja ugdant vaikus yra ta, kad mokslo kokybė gerėja, jei beraštis negras iš Afrikos, raštingas, bet su elgesio ir su psichikos problemomis musulmonas mokomas normalioje klasėje. Šis pavyzdys rodo: kokia absurdiška, klaidinga ir idiotiška idėja bebūtų, ji gali būti padaroma didžiausia vertybe Vakarų Europoje.
9. Betvarkė. Betvarkės jaučiama visame kontinente. Kaip žmogus, kaip įmonė, taip ir valstybė praranda savo tvarką, patikimumą, įsipareigojimus ir tai jaučiama visoje Europoje.
10. Atsidavimas Alachui. Pati moderniausias iš visų Europos vertybių yra ištikimybė Dievui - juk švietimo ir išminties kontinentas priklausys viduramžių Dievui Alachui. Šį populiariausio tikėjimo įsigalėjimo europietis paaiškina fatališka žodžių triada: "Kadangi jūs vis tiek negalite nieko daryti", "Jūs negalite keisti vis tiek", "vis tiek tai vyksta“. Alachas aukščiausia vertybė, jis yra lemiamas, centrinis Europos politikos credo.


Višegrado šalys neperima šių „Europos vertybių“, jos dar neišsikraustė iš proto. Todėl iš jų norima atimti paramą, tačiau ar pavyks?

Lenkija pareiškė, kad neleis mažinti pagrindinę ES išlaidų eilutę - „vystymo programas“. Joms yra išleidžiama 43% ES biudžeto - 60 milijardai eurų iš 140. Be šių fondų parazitines Rytų Europos ekonomikas gali ištikti krachas, bet krachas gali ištikti ir visą ES modelį, kuris pagrįstas tuo, kad visa ES ekonomika priklauso Vokietijos ir Prancūzijos korporacijoms, o ES politinis elitas yra JAV bankininkų-chasidų nupirktas.

Liūdna visa tai, nes negalėdami siurbti ES fondų, Lietuvos partiniai parazitai dar aršiau puls Lietuvos pusalkanius vaikelius ir senelius, išvarys iš Lietuvos jaunimo likučius.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą