2018-05-10

Po ligonių mirčių Vokietijos gydytojų rūmai reikalauja aiškių kvalifikacijos taisyklių iš už ES ribų atvykusiems gydytojams


Trečiųjų šalių gydytojai - pavojingai žemas kokybės lygis, rašoma vokiečių portale Pi-news. Pavojų pacientų gyvybėms Vokietijoje sukelia užsieniečiai gydytojai su padirbtas dokumentais arba blogai paruošti.

Gydytojai iš trečiųjų šalių Vokietijoje pas pacientus sukelia nerimą ir baimę. To priežastis – labai žema jų kvalifikacija ir sufalsifikuoti diplomai. Tai tapo eilės vokiečių pacientų mirties priežastimi. Federaliniai gydytojų rūmai ir įvairios vyriausybinės gydytojų tarybos jau senai kelia aliarmą ir reikalauja valdžios sugriežtinti gydytojų sertifikavimą.


Vokietijos gydytojų rūmų vadovas prof. Frankas Ulrichas Montgomeri pasakė: „Mes privalome užkirsti kelią žmonėms, kurie savo namuose nusipirko sertifikatus, neišklausę universiteto kurso“. Jo žodžiais, buvo nustatyta, kad atvykusiųjų iš trečiųjų šalių gydytojų žinių lygis toks žemas, kad to negalima įvertinti vienkartiniu dokumentų ir žinių patikrinimu.“

Sankcijos prieš šiuos apsimetėlius „gydytojus“ „yra per daug švelnios“, pasakė Montgomeri pavaduotoja Martina Wenker. Jos nuomone, gydytojų trūkumą reikia spręsti, bet ruošiant daugiau gydytojų pačioje Vokietijoje. Ji pasakė: „mes reikalaujame teorinio ir praktinio egzamino (atvykėliams), analogiško antro ir trečio valstybinio egzamino lygiams“.

Nurodomi pacientų mirčių atvejai dėl gydytojų iš trečiųjų šalių kaltės

Vienoje Vestfalijos-Lippe ligoninių dėl gydytojo iš Libijos kaltės gimdant mirė vaikas. Gydytojas buvo nuteistas lygtinai ir toliau dirbo kitoje ligoninėje.

Antru atveju nuo alkoholio poveikio numirė pacientas. Be papildomos diagnostikos jis buvo patalpintas į psichiatrinę ligoninę. Ten jis mirė dėl kraujo išsiliejimo į smegenis. Greitosios pagalbos gydytojas ir psichiatras buvo „su užsienio kvalifikacija ir abejotinomis žiniomis“

Nekelia abejonių tai, kad medicinos paslaugų lygis Vokietijos klinikose ir ligoninėse yra aukščiausio pasaulinio lygio. Todėl Vokietijos gydytojų asociacijos ir kelia aliarmą dėl pasitaikančių blogo paciento aptarnavimo faktų. Jos nenori, kad šaukštas deguto sugadintų visą medaus statinę.

Per paskutinius septynis metus užsieniečių gydytojų skaičius šalyje padvigubėjo. 2016 metais Vokietijoje dirbo 41658 gydytojai užsieniečiai.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą