2019-07-22

ES Helsinkyje dėl imigrantų nesusitarė, o į pasitarimą Paryžiuje Salvini nevyksta


Prancūzija ir Vokietija negali vienos apspręsti ES migracijos politiką, ignoruodamos reikalavimus tokių valstybių, kaip Italija ir Malta, mano Italijos vidaus reikalų ministras ir Italijos vicepremjeras Matteo Salvini.

Vakar savo laiške Prancūzijos kolegai Kristofui Kastaneriui jis parašė apie būtinybę peržiūrėti Viduržemio jūroje išgelbėtų migrantų išlaipinimo taisykles. Italija daugiau nelinkusi priiminėti visų migrantų, atvykstančių į Europą, pabrėžė Italijos vicepremjeras.


Salvini žodžiais, atstovai daugelio Europos valstybių pareiškė Helsinkyje (praėjusią savaitę vykusiame pasitarime) analogišką italams poziciją dėl „išorės ES sienų ir Šengeno erdvės apsaugos“. „Daugelis kolegų palaikė būtinybę peržiūrėti imigrantų „paieškos ir gelbėjimo“ taisykles, kad užkirsti kelią piktnaudžiavimams, nukreiptiems skatinti nelegalią ir nekontroliuojamą migraciją“, - rašo Salvini.
Laiško tekstas

Italija ir Malta parengė dokumentą, numatantį išlaipinimą ir sukūrimą centrų migrantų priėmimo šalyse, besiribojančiose su išvykimo šalimis. Šis tekstas skirtas tapti atramos tašku visai naujai diskusijai, tvirtina Salvini.

Italų portale „Il Giornale“ rašoma: „Jei tai ne atviras karas, tai netoli jo. Po Helsinkio susitikimo dėl migracijos, vėl įsivyravo šaltis tarp Italijos ir prancūzų-vokiečių bloko.“ Pažymimas atviras susipriešinimas ES po Helsinkio ir viena iš priežasčių nurodomi pažeidimai Italijos-Prancūzijos pasienyje, kai šios šalies valdžia klastojo imigrantų dokumentus ir juos išsiuntinėjo į Italiją. Salvini sako: „Nebėra kantrybės kentėti prancūzų savivaldžiavimą“, „Prancūzija padirbinėja dokumentus, kad galėtų siųsti migrantus atgal į Italiją.

Salvini žodžiais, Roma ir Valetta negali toliau likti ES pabėgėlių stovykla. Buvo numatytas automatiškas sugrąžinimas tų migrantų, kurie yra iš sąrašo valstybių (tokių kaip Tunisas arba Albanija). Idėja, tačiau, nebuvo priimta dėmesin Horsto Zeehoferio (Vokietija), nei Kritofo Kastanier (Prancūzija), vietoj to buvo stumiamas pasirašyti dokumentas, kuris patvirtina Maltos ir Italijos uostus, kaip artimiausi „saugius uostus“, kur išlaipinami visi imigrantai. Atsirado tik labai nedaug „priimančiųjų koalicijos“ valstybių, kurios prisiėmė atsakomybę už perskirstymą imigrantų po skriningo ir registracijos.

Salvini pasakė: „Italija daugiau nepasirengusi priimti visus imigrantus, atvykstančius į Europą. Prancūzija ir Vokietija negali nuspręsti migracinę politiką, ignoruodamos nuomonę šalių, labiausiai jos paveiktų, kaip mes ir Malta. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, patvirtiname, kad mes daugiau ne pabėgėlių stovykla Briuseliui, Paryžiui ir Berlynui. Aš paaiškinau Helsinkyje, ir aš išdėsčiau juodu ant balto savo prancūziškam kolegai Kastaneriui. Italija pakėlė galvą“.

Salvini atsisakė vykti į šiandien prasidedantį vidaus reikalų ministrų susitikimą Paryžiuje.

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą