2019-07-15

Bažnyčios islamizacijos ženklai jaučiami jau ir Lietuvoje (video)


Atidesnis pilietis pastebi, kad pamaldų metu tikintieji rankas sudeda taip, kaip tai daro musulmonai. Kaip yra iš tikrųjų? To paprašiau paaiškinti pažįstamo kunigo, kuris man pasakė:

„Jau kurį laiką Lietuvoje tikintieji pradėjo melstis laikydami rankas taip, kaip musulmonai. Ir kuo toliau, tuo labiau, net senutės ir tos pametę savo elgseną maldoje pamėgdžioja musulmonus. Kunigai, manau, tylėjimu pritaria arba ir patys kokiame nors renginyje demonstruoja „liturginę išmonę“. Aš nupaveiksluoti negaliu, nes būnu pats užimtas, bet stebiu bažnyčiose šį reiškinį. Jis primena musulmonišką elgseną. Dažnai paaiškinu, kaip katalikai turėtų elgtis bažnyčiose, bet sulaukiu atsakymo, kad visur jau taip elgiasi, tai gal taip jau dabar reikia? Kaip greitai padaroma "REIKIA" ir kaip sunkiai NEREIKIA.“


Europoje vykstanti katalikų bažnyčios islamizacija yra Lietuvai labai žalingas reiškinys. Akivaizdūs pokyčiai bažnyčioje, manau, yra jos judaizacijos ir islamizacijos pasekmė.

Popiežius Bergoglio pinigų šeimininkų 2013 metais į katalikų bažnyčios sostą buvo pasodintas nušalinus popiežių Racingerį. Ši rokiruotė sekė po Vatikano banko sąskaitos užblokavimo, finansinio kracho akivaizdoje.

Žydų tautybės jėzuitas Jorge Mario Bergoglio pinigų šeimininkų užsakymu ėmė kurti bendrą bažnyčią viso pasaulio „gojams“, todėl ir ėmėsi jos judaizacijos ir islamizacijos.

Katalikų bažnyčios judaizacijos procesas nuodugniai yra išdėstytas dr.Olgos Četverikovos straipsnių serijoje, pavadintoje „Kaip vyko katalikybės judaizacija“. Šiuos straipsnius aš išverčiau į lietuvių kalbą:


Ekumenizmas rabinų akimis (video, rusų kalba):


Šių metų balandžio pabaigoje 20 įžymių teologų kreipėsi į vyskupus atviru laišku, kuriame apkaltino popiežių Pranciškų erezija ir pareikalavo jo atstatydinimo. Pilnas kreipimosi tekstas čia.

Popiežiaus Pranciškaus reitingai 2018 metais krito dėl jo pozicijų imigracijos ir kitų globalizmo pozicijų rėmimo. Vokietijoje Pranciškaus reitingas tarp katalikų krito 20 procentų, pasitikėjimas katalikų bažnyčia – 9 procentais.  Prancūzijoje mišias lanko tik 6 procentai prancūzų.

Italijoje Pranciškaus populiarumas krito 5 procentais, nuo 77 iki 72 procentų. Pranciškus vos ne kiekvieną dieną pasisako už nekontroliuojamą imigraciją į Italiją ir puolą šios šalies vicepremjerą Matteo Salvini, kuris sumažino imigrantų srautą iš Afrikos per praėjusius metus 80 procentų. Italai palaiko Salvini poziciją. Tik 19 procentų italų norėtų, kad Italijos uostai būtų vėl atidaryti imigrantams.


Pranciškaus nuolatinis politikavimas, pritarimas JTO Globalios imigracijos ir pabėgėlių susitarimams, neomarksistinės pažiūros, leftistiniai lozungai, turintys mažai ką bendro su Jėzaus Kristaus Evangelija, padidino katalikų nepasitikėjimą bažnyčia. Bergoglio, be to, įžeidinėja katalikus italus nuolatos jiems klijuodamas „populistų“ ir „nacionalistų“ etiketes. Jam nesvarbios realios katalikų problemos, nesvarbu, kad Italijos katalikai kenčia nuo imigrantų. Italai Bergoglio vadina, „musulmonų popiežiumi.“


Italų portale Occhidellaguerra rašoma: „faktas, kad tautos neapkenčia masinės imigracijos. Tai svari priežastis to, kad remti politikus, kurie įsipareigoja sustabdyti migracijos procesą“. Tokį teiginį patvirtina nuolatos kylantis amerikiečių pasitikėjimas prezidentu Donaldu Trampu, o italų vicepremjeru Matteo Salvini, aktyviai kovojančiais su masine imigracija.

Per pastaruosius Pranciškaus pontifikato metus Europoje buvo uždaryta šimtai bažnyčių, o vietoj jų tiek pat pastatyta mečečių. Popiežiaus tai nejaudina, jis leidžia laiką stiprindamas ryšius su islamo bažnyčia. Kovo pabaigoje jis nuvyko į Maroką, kur susitiko su karaliumi Muchamedu VI. Čia popiežius stiprino ekumeninį dialogą tarp islamo ir katalikybės.

Žinomas žurnalistas Giulio Meotti Facebook sausio 12 rašė: „Popiežius Pranciškus, atrodo, labiau rūpinasi dėl Europos islamizacijos. Apie tai rodo jo skatinimas masinės imigracijos ir nebuvimas prieštaravimų prieš islamizaciją.“

Popiežius Pranciškus 2014 kalboje Europos parlamente Strasbūre pareiškė: „Daugumoje sluoksnių mes sutinkame bendrą Europos nuovargio ir senėjimo įspūdį, kuri dabar yra „senelė“, nevaisinga ir neryški."

Popiežiaus proteguojami islamistai dabar svajoja pakeisti šią senstančią Europą. Pranciškaus paskirtas Strasbūre vyskupas Lukas Ravelis 2017 metais pasakė: „Tikintys musulmonai labai gerai žino, kad jų vislumas toks, kad šiandien vyksta didysis pakeitimas...“, jie sako, kad „vieną dieną visa tai bus mūsų“. Nesenai šiame mieste pradėta statyti megamečetė, be čia jau veikiančios mečetės.

Lenkijoje sausio mėnesį vyko islamo ir judaizmo diena. „Šis liberalus supratimas verčia pamiršti tarpkonfesinius skirtumus, ko pasekoje nustumti į antrą planą Kristų“, - teigia Маrtin Jendrzejczak. Jeigu krikščionims dievas-tai Trejybė, tai žydams ir musulmonai išpažįsta absoliutų monoteizmą. Autorius pažymi, kad dialogas su judaizmu, islamu ir budizmu įmanomas, visų pirma, šioms religijoms pripažinus Kristų.

Kunigas prof. Tadeusz Guz sako, kad „tik krikščionių religija-tai paties Dievo dovana. Visos kitos religijos neturi dieviškos kilmės. Tie kas kaba apie judėjo-krikščionių tikėjimą, tai kalba netiesą."Komentarų nėra:

Rašyti komentarą