2019-07-09

„Gelbėtojai“: kaip ES politikai ir MIP apgaudinėja visuomenę


Globalistinė LRT, kitos kairiosios mūsų MIP, unisonu su savo idėjiniais bendraminčiai vakaruose švenčia „kapitonų Europą.“ Ar gali šios išreklamuotos gelbėjimo jūroje akcijos pakeisti padėtį besivystančiuose kraštuose, kuriuose vyksta demografinis sprogimas ir per vieną savaitę gimsta milijonas potencialių „pabėgėlių“? Būtent per demografinę ir skurdo problemos prizmę siūlo į įvykius Viduržemio jūroje pažvelgti MANFRED ROUHS portale Pi-news.

MIP šią vasarą pasisekė, rašo autorius. Kas antrą dieną vis naujas vokiečių „gelbėtojas jūroje“ bando išlaipinti Italijoje „pabėgėlius“, kuriuos jis sužvejojo Viduržemio jūroje.

„Vaidmenys šiame spektaklyje griežtai paskirstyti: ji santykinai jauna, idealiu atveju – moteris, aukštos moralės kapitonė, iškėlusi pirštą prieš piktus, senus, baltus vyrus iš Romos, kad paaiškinti jums, kad priėmimas skurdžių žmonių iš Afrikos, ar iš kur kitur, yra krikščioniška artimo meilė“. Publika šį spektaklį „palydi gausiais aplodismentais“ ir „uždanga krenta“.Kasdien po 40, 50, arba 70 „pabėgėlių“ ir Vokiečių federalinė valdžia greitai atgauna amą: „Nejaugi mes juos visus vis tiktai pajėgsime išgelbėti?“ ir pažada dalį jų priimti į „išsvajotąją Vokietiją“.

Autorius pažymi: „Kokia bebūtų šių ciniškų žaidimų pramoginė vertė žiūrovams, kurie seka įvykius, apsiginklavę čipsais ir alumi prie televizoriaus ekrano, jie mažai tinka tam, kad įnešti indėlį į sėkmingą sprendimą tos tragedijos, kuri vyksta prieš mūsų akis besivystančiuose kraštuose.“

„Jų gyventojų skaičius auga apytikriai po milijoną žmonių per savaitę. Šiems MŪSŲ PLANETOS naujokams trūksta daug ko: visų pirma darbo, maisto, medicinos pagalbos, švietimo, infrastrukūros ir vilties.“ Tačiau šis „nuolatos augantis skurdo pabėgėlių srautas“ neturi paklausos tarptautinėje darbo rinkoje, atitinkamai, „neturi šansų.“

Demografinės politikos pokyčiai neišvengiami

Tie, kas nori užšaldyti gyventojų pertekliaus problemą migracijos į Europą keliu bent dabartiniame lygyje, turi leisti atvykti ne po 40, 50, 70 pabėgėliams, o milijonui, kiekvieną savaitę.

Būtinas kitoks problemos sprendimas. Autorius siūlo Kinijos modelį: „vaikas ir švietimas visiems.“

“Kas nenori pripažinti demografinio sprogimo besivystančiose šalyse, tegul tyli dėl klimato kaitos!“ - pažymi Manfred Rouhs.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą