2020-06-08

Kodėl Lietuvos valdžia nepasirašė bendro septynių ES valstybių laiško dėl Asylpact?
Birželio 5 dieną V4 šalys (Lenkija, Vengrija, Čekija ir Slovakija), o taip pat Estija, Latvija ir Slovėnija nusiuntė į Briuselį laišką, kuriame jos atmetė rengiamą Asylpact, t.y. bet kokius ES pasiūlymus reikalauti iš valstybių narių priimti migrantų kvotas. Vietoj to jos siūlo sustiprinti ES sienas. Šį laišką pasirašė minėtų valstybių vidaus reikalų ministrai. Lietuvos parašo nėra! Apie tai pranešta Vyšegrado šalių informaciniame biuletenyje Twitter Visegrad24.

Laišką pasirašiusios valstybės mano, kad ES turi stiprinti savo sienas, kad užkardyti imigrantų atvykimą, o neteisėtai atvykę imigrantai, jų nuomone, turi būti nedelsiant deportuojami, o ne priimami.

Tarp pasirašiusių šalių nėra Lietuvos!!! Nejau mūsų ponai dar kartą globalistiniam Briuseliui pardavė lietuvių Tautą???


Šiandien globalizmas lietuvių tautai – tai riaušės, gaisrai ir dūžtančios vitrinos, kaip JAV, vandalizuoti istoriniai paminklai, kaip Londone, tai Afrikos juodaodžių Antifa teroristų parklupdyti vaikai, kaip Vilniuje.

Lietuvos „elitas“ turi šimtmečius menančias tradicijas parsiduoti svetimiems „ponams“, perimti jų papročius, kalbą, pilvais šliaužioti prieš svetimus ir neapkęsti savo tautos. Visa tai jau ne kartą buvo, todėl ir mūsų valstybė susitraukusi it Šagrenės oda. Todėl mes vieninteliai iš kaimynų vis dar vežame tuos svetimkūnius „pabėgėlius“ - mūsų valstybės duobkasius. Kuo jų Lietuvoje daugiau, tuo mes arčiau Amerikos beprotiško Sorošo finansuojamo negrų maišto. O jis, tas maištas, kaip matome yra bukaprotis, su kilogramo svorio smegenimis ir džiunglių instinktais.

Šiandien pasaulyje vyksta istorinė kova tarp finansinio globalistinio ir pramoninio izoliacionistinio kapitalo. Pirmiesiems imigrantai būtini, nes jų siekis yra sugriausti nacionalines valstybes, sukurti mišrios rasės vergą, tokį Riodeženeiro favelų gyventoją, o pramoninis kapitalas dar duoda bent minimalų šansą išlikti nacionalinėms valstybėms.

Beveik 50 metų Lietuva gyveno tautų lydymo katile – TSRS, o prieš tai kelis šimtmečius Lenkijos karalystės polonizacijos katile. Ar nepakanka dviejų skiepų? Bet pasirodo, kad nepakanka.

Šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą