2020-06-05

Visuomeninių organizacijų pareiškimas dėl Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės provokacinio elgesio
Nepaprastajam ir įgaliotam Izraelio valstybės ambasadoriui J.E. Yossef Levy,
Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos žydų bendruomenėms

Lietuvos visuomeninių organizacijų
PAREIŠKIMAS
Dėl Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės 
nederamo (arba provokacinio, neapykantą kurstančio) elgesio
2020 m birželio 2  d.
Vilnius

Lietuvos valstybės istorija neįsivaizduojama be žydų indėlio. Žydų išsilavinimas, verslumas, talentai žymiai praturtino visos Lietuvos kultūrą. Mes gerbiame senas žydų kultūros tradicijas, pradėtas atgaivinti kartu su mūsų valstybės nepriklausomybe. Džiaugiamės aktyvia Lietuvos žydų bendruomenių veikla ir matome, kad daugeliu atžvilgių ji galėtų būti pavyzdžiu daugeliui kitų etninių bendrijų ir kultūros organizacijų. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau ima kristi į akis ir kelti visuomenės nepasitenkinimą kai kurie keisti ir nederami (nepateisinami) Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininkės Fainos Kukliansky  pareiškimai ir veiksmai. Viešojoje erdvėje skelbiami LŽB pirmininkės pasisakymai ne tik supriešina visas Lietuvos žydų organizacijas, bet ir kenkia jų geriems santykiams su visa visuomene. 


Praėjusių metų rugpjūtyje mėnesį pirmininkė pranešė, kad Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė neribotam laikui uždaro Vilniaus choralinę sinagogą ir savo būstinę. Tokį veiksmą esą lėmė tai, kad ji gaunanti daug grasinančių laiškų, žinučių ir telefono skambučių, todėl Vilniaus sinagoga negalinti užtikrinti joje besilankančiųjų žmonių saugumo. Kadangi jokių įrodymų nei teisėtvarkos institucijoms, nei visuomenei ji pateikti nesugebėjo, kilo stiprus dalies visuomenės nusivylimas ir nepasitikėjimas. Daugelis Lietuvos žydų ir kitų organizacijų F.Kukliansky sprendimus dėl sinagogos ir būstinės patalpų uždarymo pavadino nekorektiškais ir nepateisinamais.

Ir tai suprantama. 2018 metais Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Ukmergės žydų bendruomenės, vienijančios absoliučią daugumą Lietuvos žydų, išreiškė nepasitikėjimą šia bendruomenės pirmininke. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės būstinėje įvykusiame susitikime LŽB  atstovai apgailestavo dėl  susiklosčiusios situacijos, dėl teismuose vykstančių tarpusavio ginčų. Daug Lietuvos žydų išreiškė nepasitikėjimą LŽB pirmininke F.Kukliansky.

Pažymėtina, kad F.Kuklianksy ilgą laiką bylinėjosi su Vilnius žydų bendruomene dėl pastarosios surengtos konferencijos teisėtumo, tačiau visų teismų instancijose šią bylą pralaimėjo. 2019 m. liepos 5 dieną Vilniaus Apygardos Teismas pripažino VŽB Konferenciją ir jos sprendimus teisėtais. Šie pirmininkės veiksmai sumenkino VŽB įvaizdį, griovė ilgus metus kurtą pozityvius ir geranoriškus santykius su skirtingomis institucijomis ir visuomene. Tai pripažino ir patys LŽB nariai. 

Ypač liguistas buvo LŽŽB pirmininkės F. Kukliansky įsivėlimas į standartinį Seimo opozicijos konfliktą su pozicija, kai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Audrys Šimas, balsuodamas NSGK posėdyje neva padarė gestą, kuris esąs panašus į hitlerinėje Vokietijoje nacių naudotą pagarbos Hitleriui išreiškimą. Keistai atrodo tai, kad tą kelių sekundžių šį balsavimo gestą nei iš šio, nei iš to nepagrįstai viešojoje erdvėje apskelbė keli opozicijos atstovai, kurių elgsenos bruožu nuolatinis ir dažniausiai nepagrįstas priekabiavimas jau yra tapęs įprastu reiškiniu. Tik naiviai patikėję šiuo kaltinimu arba piktybiškai nusiteikę žmonės galėjo viešoje erdvėje teigti, kad Seimo narys taip tyčia pakėlė ranką, neva primindamas nacistinio režimo laikus.

Nors niekas nesuprato, kuo čia buvo dėta žydų tauta, LŽB pirmininkė F. Kukliansky dėl šių Seimo nario judesio kreipėsi į Seimo pirmininką ir  komitetą, prašydama ištirti vaizdo įrašą, kuriame matomas balsavimo metu galimai saliutuojantis Seimo narys. Anot F.Kukliansky, toks gestas asocijuojasi su brutaliausiu būdu menkinama, žudoma ir žeminama žydų bendruomene. Be to, bendruomenės pirmininkė net kreipėsi ir  į prokuratūrą, prašydama ištirti šį tariamai skandalingą įvykį. 

Šventa pareiga - rūpintis savo tauta ir gerbti jos istoriją. Bet jeigu norima rimtai dalyvauti politikoje, privalu išsaugoti sveiką protą, kuris ribotų tokio pobūdžio fantazijas ir manipuliavimą asociacijomis.

Lietuvos žmogaus teisių ir kitos organizacijos nesiima spręsti, kokių materialinių ar politinių interesų vedina LŽB pirmininkė F.Kukliansky viešoje erdvėje nuolat eskaluoja tariamas grėsmes žydų bendruomenėms Lietuvoje, tačiau  neabejotina, kad šie jos veiksmai nėra nukreipti Lietuvoje gyvenančių tautų tarpusavio pasitikėjimui kurti.

Dar daugiau, vertinant vykstantį intensyvų hibridinį karą, nukreiptą prieš Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, kurio sudėtine dalimi yra demagogija ir melu paremta propaganda, nekyla abejonių, kad F. Kukliansky vieši nepamatuoti pasisakymai apie tariamas grėsmes Lietuvos žydų bendruomenėms neabejotinai pasitarnauja tokiai propagandai, siekiančiai įgyvendinti Lietuvos valstybei priešiškus tikslus.

Kadangi tokie veiksmai kelia didelį žmogaus teisių organizacijų ir visos pilietinės visuomenės nerimą  ir susirūpinimą,  kreipiamės į Jus, prašydami objektyviai ir visapusiškai  įvertinti tokį LŽB pirmininkės F.Kukliansky elgesį.

Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija-   Romualdas Povilaitis
Lietuvos kultūros kongresas - Krescencijus Stoškus
Lietuvos žmogaus teisių asociacija - Vytautas Budnikas
Lietuvos vartotojų teisių gynimo federacija -  Alvita Armanavičienė
Lietuvos mokslininkų sąjunga - Jonas Jasaitis

Bronius Genzelis - humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios  Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras, Valstybinės mokslo premijos laureatas.

http://www.propatria.lt/2020/06/visuomeniniu-organizaciju-pareiskimas.html
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą