2021-01-29

Apie vieno iš Rotšildų mirtį...ir kai kurias konspirologines versijas. Prof. Valentinas Katasonovas

 


2021 metų sausio 15 dieną būdamas 57 metų amžiaus savo giminės dvare Chateau de Pregny Šveicarijoje nuo širdies smūgio mirė bankininkas baronas Benjaminas de Rotšildas. Jis buvo sūnus bankininko Edmondo de Rotšildo (1926-1997), viena iš stambiausių Rotšildų klano figūrų, vadovas Šveicarijos klano šakos, trečios pagal svarbą po angliškosios ir prancūziškosios.


Po tėvo mirties 1997 metais 35-metis Benjaminas pakeitė tėvą, stojęs prie holdingo Edmond de Rothschild vairo, kuris valdo 175 milijardų dolerių aktyvus (Prancūzų ir Šveicarų bankus, restoranus, viešbučius, labdaros fondus ir kita). Asmeninis turtas Benjamino mirties metu buvo 1,5 milijardai dolerių. Turtingiausių žmonių fone skaičius kuklus, bet, nors Forbs sąraše (2019 metai) Benjaminas Rotšildas užėmė tiktai 1349-ą vietą, jį dažnai vadino pačiu įtakingiausiu finansinės elitos atstovu. Tiesiog Rotšildai nemėgsta būti matomi, žymi dalis jų aktyvų slepiama šešėlyje.

Sąraše pačių garsiausių istorijų, surištu su Benjamino vardu, minimas susiliejimas aktyvų prancūziškos ir britiškos Rotšildų šeimos 2007 metais. Nuopelnai už tai priskiriami Benjaminui. Drumsta istorija surišta su bankrotu Volstryto Lehman Brothers banko 2008 metais, ten taip pat figūravo Benjamino vardas. Šio banko žlugimas tapo 2008-2009 metų pasaulio finansų krizės trigerius.

Benjaminas pasireiškė ir politikoje. Prancūzijos prezidentas Imanuelis Makronas yra Rotšildų statytinis. Skaitoma, kad ypatingas nuopelnas jo stūmimo į prezidento postą priklauso Benjaminui.Noriu atkreipti dėmesį į du „šeimyninius“ Rotšildų klano ypatumus: aukštas šio klano narių mirtingumas ir migla, apgaubianti mirčių istorijas. Tam yra dvi priežastys. Pirmiausiai, pasikėsinimai į pagrindines Rotšildų klano figūras iš konkurentų ir politinių oponentų pusės. Antra, grubūs, daugkartiniai klano narių pažeidimai šeimos „vidinių įstatų“, sukurtų Majerio Amšelio Rotšildo (1744-1812), pagal kuriuos „šeimos taryboje“ galėjo priimti nutarimą nužudyti pažeidėją.

                                                              Majeris Amšelis Rotšildas

Viena iš garsiausių mirčių įvyko prieš ketvirtį amžiaus. Kalbama apie mirtį Amšelio Rotšildo (1955-1996), sūnaus žinomo barono Viktoro Rotšildo (1910-1990). 1996 metų 8 dieną jį rado negyvą vonioje jo numerio viešbutyje Bristol Paryžiuje. Pagal oficialią versiją – savižudybė. Pasikorė ant chalato diržo. Rupertas Merdokas įsakė redaktoriams ir leidėjams visame pasaulyje nutylėti šią istoriją. MIP apsiribojo trumpais pranešimais apie savižudybę. Policijos tyrimo rezultatai nenušviesti pagrindinių MIP iki šiol.

Benjamino Rotšildo mirtis taip pat atrodo įtartinai. Baronas pasitraukė iš gyvenimo pačiame jėgų žydėjime ir sveikata nesiskundė. Jo mirtis tapo pretekstu įvairioms versijoms. Beveik visos jos kalba, kad tai žmogžudystė; dauguma versijų sieja tai su JAV įvykiais. Pagal vienas versijas, Benjaminas ir visi Rotšildai buvo Trampo šalininkai. Ir nužudė baroną tie, kas palaiko Baideną ir atstovauja „giluminei valstybei“. Kiti, atvirkščiai, mano, kad Rotšildai palaikė Džo Baideną, o Benjaminas buvo vienu iš pagrindinių nematomų pagalbininkų demokratų kandidato (pagalba buvo finansinė). Nesiimu spręsti, per mažai informacijos. Dėl kandidato į JAV prezidentus tarp Rotšildų nebuvo vieningos nuomonės. Drįstu manyti, kad pagrindiniu Rotšildų tikslu buvo Amerikos susilpninimas. Tam ją reikia išsiūbuoti, padedant demokratams, ir respublikonams, sudaužiant juos kaktomis.

Beveik visi Rotšildai slepia savo santykius su Trampu ir Baidenu, bet yra išimtys. Taip, Linn de Rotšild 2016 metais atvirai palaikė demokratų partijos kandidatę Hilary Klinton.Kad suprasti Rotšildų požiūrį į Ameriką, geriau įsiklausyti į tai, ką kalba Žakas Attali. Juk jis jų neoficialus ruporas ir jiems tarnauja. Dar knygoje-prognozėje „Trumpa ateities istorija“ (2006) Attali suskirstė artimiausią pusės amžiaus laikotarpį į penkis etapus. Pirmas etapas – Amerikos susilpnėjimas ir supervalstybės statuso praradimas; paskutinis etapas – pasaulio vyriausybės įsteigimas (kur visos pareigybės, natūralu, priklauso Rotšildams).


Dar 1979 metais jaunas Attali siūlė pereinant prie naujos pasaulio tvarkos naudoti „medicinos argumentus“. 2009 metais L'Express puslapiuose jis sveikino viruso pandemiją...

Kaupiasi nemažai netiesioginių požymių, kad Rotšildai dalyvavo rengiant provokaciją su COVID-19. Primenu naujametinį (2019 metų) žurnalo The Economist, priklausančio Rotšildų imperijai, viršelį. Tada, kaip skaito specialistai šifravimo ezoterinių viršelių šio žurnalo, skaitytojams buvo duota užuomina į ateinančią viruso pandemiją. Ant viršelio buvo pavaizduoti keturi Apokalipsės raiteliai. Raitelis, kurį priimta skaityti „maru“, buvo pavaizduotas su karūna (skaityk:koronavirusas), o raitelis vardu būtent „karas“ priminė amerikiečių Laisvės statulą, be to jo veidas buvo pridengtas medicinos kauke.

Yra rimtas pagrindas manyti, kad miręs (nužudytasis) turėjo ryšį su parengimu COVID-19 operacijos. Apie tai rašo vienas iš patyrusių konspirologų Benjamin Fulford. Sausio 18 dieną jis patalpino savo saite straipsnį The Timeline of The World’s Future Will Be ChosenThis Week. Straipsnyje pateiktas skenuotas PGR testo patentas, užregistruoto vieno iš Rotšildų klano narių. Ir patentas buvo užregistruotas prieš tris su puse metų iki isterijos aplink koronavirusą pradžios. Fulford turi agentūrą po visą pasaulį, kuri, kaip jis sako, aprūpina jį informacija. Tarp šios informacijos yra ir slaptas laiškas britų MI-6 žvalgybos, išsiuntinėtas sąjungininkų specialiosioms tarnyboms. Laiške (be datos) nurodoma, kad pasaulyje rengiama globali speciali operacija visuomenės sveikatos apsaugos srityje, turinti tikslą, iki galo nesuprantamą anglams. Ir daromos nuorodas į patentą Ričardo Rotšildo kaip vieną iš požymių rengiamos provokacijos.

Fulfordo nuomone, COVID-19 yra iššifruojamas kaip Certificate of Vaccation Identification 2019. Jis skaito, kad COVID-19 operacija turėjo startuoti 2019 metais, bet įvyko pavėluotai. Iš pavadinimo šifruotės matyti taip pat, skaito Fulfordas, kad ji turi pasibaigti masine vakcinacija ir visuotine skaitmenine žmonių identifikacija. Fulfordo duomenimis, finansavime COVID-19 operacijų dalyvauja TVF, Pasaulio bankas ir Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB).

Tarp kitko, ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad tarp TVF vadovės Kristalinos Georgievos ir mirusio (nužudyto) Benjamino Rotšildo egzistavo nematomas ryšys. Georgieva buvo dukterėčia pirmos žmonos mirusio Edmondo Rotšildo tėvo, ir tuomet ji vadinosi Veselinka Georgieva (vėliau Veselinka ir Edmondas išsiskyrė).Kas liečia Pasaulio banką, aš jau rašiau, kad ši finansinė organizacija metė savo lėšas realizavimui programos „Kova su pandemija COVID-19“. Pirmoji programos fazė numatyta penkiems metams, iki 2025 metų.

Apibendrindamas faktus Benjamin Fulford daro šias išvadas. Pirmiausiai, Benjaminas de Rotšildas dalyvavo parengime dabartinės specialiosios operacijos COVID-19. Antra, pas jo oponentus, konkurentus ir partnerius susikaupė pakankamai informacijos apie dalyvavimą mirusio šioje operacijoje. Ir, trečia, nužudymo sausio 15 nebuvo: buvo inspiruota mirtis nuo infarkto. Pastebėsime, kad duomenys apie mirtį barono labai menki, gauti iš giminių, o laidotuvės vyko labai siaurame rate, pašaliniai nebuvo įleidžiami.

Ar tai baronas išsigando, kad operacija COVID-19 gali nutrūkti ir jis atsidurs kokiame nors naujame Niurnbergo tribunole. Ar tai jis manė, kad jo partneriai nepatikimi. Bendrai, baronas nenumirė ir nenužudytas, jis bevelijo išnykti.

Fulfordo išdėstyta Benjamino de Rotšildo istorija aš priimu žiniai, bet tik kaip darbinę versiją; ji man atrodo labiau įtikėtina, negu kitos. O Rotšildų dinastijos istorijoje aiškėja akivaizdžios tendencijos: nuolatos ruoštos revoliucijos, suokalbiai, karai... COVID-19 ir „Didysis perkrovimas“ - toje pačioje eilėje. Pačios tendencijos diktuojamos akivaizdaus tikslo tapti pasaulio šeimininkais.

Vertimo šaltinis:

https://www.fondsk.ru/news/2021/01/29/o-smerti-odnogo-iz-rotshildov-52796.html

Video straipsnio tema:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą