2021-01-16

Kaip Jahvė užkariavo pasaulį


Gal ir yra pasaulyje tokių šalių, kurių Jahvė neužkariavo, bet nuo jo nepriklausomų šalių, manau, nebeliko. Man tuojau bus parodyta pirštu į šiaurės Korėją, jos šiomis dienomis vežiojamos raketas, jos lyderį. Nors dar didesnes raketas vežiodavo sovietai, kurie dar vadinami antruoju Chazarų kaganatu (1), o sovietų branduolinio ginklo sukūrimas buvo glaudžiai surištas su Jahvės sūnumis. Prisimindamas istorija Saudų dinastijos, tų persirengusių Jahvės sūnų (2), diegiančių pasaulyje ne tik ortodoksinį islamą, bet ir tarptautinį terorizmą, nei kiek nenustebsiu paaiškėjus, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Inas irgi yra Jahvės sūnus. Juk šis vaikinas – nuostabus išradimas, kad pagrįsti beprotiškas JAV išlaidas ginklavimuisi. 


Sausio 14 dieną išplatinti karinio parado Šiaurės Korėjoje vaizdai, kur buvo pademonstruotos povandeniniuose laivuose bazuojamos branduolinės raketos Pukguksong-5 ir dar daugybė šiuolaikinių ginklų (3)

Gali būti, kad Jahvės vaikų planams dar gali pasipriešinti Kinija ir prie jos besiglaudžiantis Iranas. Artimiausiu laiku tai paaiškės.


https://youtu.be/8GDZpGSFoA0

Po Naujųjų Jahvės vaikai - pasaulio finansinė oligarchija, atvedusį į JAV prezidento postą nukaršusį marazmatiką Baideną vien tam, kad vėliau jį pakeisti „juodaode“ Jahvės dukra Kamala Harris (4), visam pasauliu užčiaupė burnas. Manau, kad niekam nekyla abejonių, kad vaikinai, vaidinantys Silikono slėnio IT išminčius yra tarptautinės finansinės oligarchijos statytiniai. Nieko naujo, dar didysis revoliucionierius Leninas rašė ką reikia užgrobti, kad revoliucija pavyktų. Įžengėme į totalios Jahvės vaikų įvestos cenzūros epochą į tą jų vykdomos revoliucijos etapą, kurio vardas – COVID-19, arba The Great Reset.Mes įžengėme į totalios koncentracijos stovyklos gojams epochą. Naujausi pasaulio užkulisės planai pertvarkant pasaulį pristatyti Klauso Švabo (Schwab) ir Thierry Malleret knygoje „Covid-19: The Great Reset“ (5). Apie tai plačiau: (6), (7), (8), (9).

Švabas apie tai papasakojo savo knygoje COVID-19 Great reset, o pasaulio bankas, valdomas Jahvės vaikų, paskelbė, kad COVID-19 operacija bus baigta tik 2025 metais ir mes šiandien matome, kad planai yra nuosekliai įgyvendinami. Italijoje jau paskelbta, kad griežti apribojimai tęsis iki balandžio pabaigos. https://youtu.be/p1_MOGA4L1k Kaip susitarusios apie mūsų visų įkalinimo pratęsima kalba visos ES valstybės.


COVID-19 pandemiją Pasaulio bankas paskelbė 8 dienomis anksčiau, negu tai padarė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) (10). Tai buvo įrodymas, kad šios „pandemijos“ organizatorius yra Pasaulio bankas. Paaiškėjo ir PSO vėlavimo priežatis: PSO vyriausias epidemiologas Peter Salama, priešinęsis pandemijos skelbimui, nelauktai iškeliavo į aną pasaulį.

Svarbu pažymėti, kad prieš Naujuosius įvyko stebuklingas reiškinys – atsiradimas Romos popiežiaus ir užkulisės galiūnų Rotšildų atstovės inkliuzinio kapitalizmo Taryba (11).

Gruodžio 8 dieną virš šimto stambiausių pasaulyje kompanijų ir investuotojų, patronaujant Romos popiežiui Pranciškui, suformavo Vatikane Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą. Ji siekia fundamentalių ekonomikos pasikeitimų. Judėjimą, kuriam vadovaus Pranciškus, o inicijavo Lynn Forester de Rothschild, jungia vadovus Bank of America, Visa, Mastercard, Allianz, BP, Johnson and Johnson, Estee Lauder, atstovus Rotšildo, Rokfelerio, Fordo fondo, o taip pat JTO ir EBPO. Tai labai svarbus momentas, parodęs, kas yra kas, kad Romos bažnyčia tėra Jahvės vaikų instrumentas valdant pasaulį.

Jahvės pasaulio užkariavimas vyko dviem pagrindiniais paraleliniais keliais: dvasiniu ir finansiniu.

Šios mano apybraižos tikslas – ne ką nors ir kuo nors įtikinti. Mano tikslas yra pačiam susivokti pasaulyje, susikurti jo vaizdą, kas pasaulyje vyko pastaruosius du tūkstančius metų ir kaip Jahvės vaikams pavyko jį užvaldyti. Juk iki Mošiacho (žydams), antikristo (krikščionims) atėjimo teliko keli žingsniai: sugriauti Al Aksos Mečetę ir jos vietoje pastatyti Trečiąją Saliamono šventyklą.

Man paliko didžiulį įspūdį Romos imperatoriaus Marko Aureliaus traktatas „Sau pačiam“, būtent sau pačiam, visų pirma, turi išsiaiškinti kiekvienas žmogus, kas gi vyksta su mūsų pasauliu, su Europa, su Lietuva.Dvasinis užkariavimas

Šį skyrių pradėsiu nuo minčių, kurias Laurent Guyenot išdėstė straipsnyje „Kaip Jahvė užkariavo Romą. Krikščionybė ir didelis melas“(12).

Autorius nurodo, kad Primo Levi knygoje „Lilith et autres nouvelles, Le Livre de Poche, 1989“

sakoma, kad „melas – tai nuodėmė kitiems, o mums – dorybė. Melas yra vienas iš mūsų darbų: turėtume meluoti žodžiais, akimis, šypsena, drabužiais. (…) ... jei Dievas mums padės, mes įsivyrausime šioje šalyje ir galbūt pasaulyje: tačiau tai galima padaryti tik su sąlyga, kad galėtume meluoti geriau ir ilgiau nei mūsų priešai.“

Guyenot nuomone, „net jei nežinotume, kokiai profesionalių melagių gaujai priklauso Levi, jų „Dievas“ juos išduotų: yra tik vienas dievas, kuris mokė savo žmones meluoti ir pažadėjo jiems viešpatavimą pasaulyje. Tai Izraelio dievas.

Koks yra didžiausias žydų melas istorijoje? Be jokių abejonių, tai tvirtinimas, kad žydai iš visų tautų, gyvenančių šioje žemėje, visagalio Visatos Kūrėjo kadaise buvo „išrinkti“ apšviesti ir valdyti žmoniją, o visi jų priešai buvo prakeikti to paties Kūrėjo.“

Tai, kas iš tikrųjų glumina, teigia autorius, nėra melo mastas: daugelis žmonių gali jaustis Dievo išrinkti ir tai darė net tautos. Tačiau tik žydams pavyko įtikinti milijardus ne žydų (krikščionių ir musulmonų) jų išrinktinumu. Kaip jie tai padarė?

Marcusas Eli Ravage'as (1928) apie tai rašė, kad pasirinkdamas žydus, Dievas juo prakeikė už Kristaus nužudymą. Žydų išskirtinumo teiginį įgyvendino per savo pranašus tūkstantmečių bėgyje. Jėzus išgelbėjo žydus ta prasme, kad jų neapykanta krikščionims padėjo jiems išsaugoti savo identitetą, kuris galėjo išnykti be šventyklos.

Tora tapo skaitomiausia knyga pasaulyje, o išrinktinumas tapo koziriu tautų žaidime. Abejojantiems autorius rekomenduoja pagalvoti: ar žydai atgautų Palestiną 1948 metais be šio kozirio? Vien tik Holokausto kortą to negalėtų padaryti.

Žydų kovą prieš baltųjų identitetą autoriui kelia klausimą, ar žydų išskirtinumo teiginys nebuvo tuo nuodu, kuris nuodijo baltųjų „kolektyvinę dvasią“?

Kaip žydams pavyko prastumti savo didįjį melą į Europos tautų religiją? Istoriniu požiūrius tai yra viena iš didžiausių mįslių. Kaip Roma kaip už savo dvasinį pagrindą priėmė doktriną ir knygą, teigiančią, kad Dievas pasirinko žydus, tuomet kai buvo išplitusi Romoje judofobija?

Ir kaip įmanoma, kad mažiau negu po dviejų šimtmečių po pavertimo Jeruzalės į graikų miestą, pavadintą Elija Kapitolina, į kurį žydams buvo draudžiama įeiti, Roma oficialiai priėmė religiją?

Norintiems giliau pasiaiškinti apaštalų vaidmenį skleidžiant žydų religinę mintį Europos tautoms rekomenduoju išsamiai susipažinti su mano minimu didžiuliu Laurent Guyenot straipsniu. Aš žemiau šį informatyvų straipsnį apžvelgsiu tik prabėgomis.

Autoriaus nuomone, Romos imperijai buvo reikalinga vieninga religija, kad telkti jos pagalba tautas. Iki krikščionybės nebuvo siekiama sunaikinti vietos religijų, o siekiama „sukurti bendrą kultą, suteikiantį imperijai Dievišką legitimumą ir religinį ryšį.“ Religinio įkvėpimo romėnai paprastai atsigręždavo į Egiptą. Tuo metu Ozirio, jo žmonos Izidės ir sūnais Goro kultai buvo populiarūs aplink visą Viduržemio jūrą ir teikė kažką artimo „tarptautinei religijai“.Imperatorius Adrianas (117-138) Oziriui suteikė Antinojaus bruožus, jo garbei pastatė miestą, skyrė žaidynes, pavadino žvaigždyną. Antinojaus istorija nėra aiški. Tai matomai buvo nauja Ozirio kulto versija Romos imperijai. Kaip Kristui pavyko išstumti Ozirį? Kaip įvyko, kad Romos imperiją perėmė kultą judėjų sveikatintojo (savotiško lietuviško Kepenio) kultą. Autorius mano, kad Kristaus kulto įdiegimas yra žydų kūrinys. Jis galiausiai sunaikino visas kitas religijas imperijoje – pradedant imperatoriaus kultu.

Autoriaus nuomone, žydų pergalės prieš Romą pagrindas buvo pinigai ir svertai politiniai žydų tinklo, nusprendusio užgrobti imperijos politikos kontrolę. Tokius žydų tinklų gebėjimus, atvedusius prie žuvimo pastaraisiais šimtmečiais imperijų, mes matome šiandien. Šiandien matome, kaip fabrikuojama ir diegia judocentrinė religija gojams. Šioje scenoje ryškiausia figūra žydų tautybės Romos popiežius Pranciškus, didysis ekumenistas ir katalikų bažnyčios naikintojas (13, 14, 15, 16) .


Pranciškus: "Kiekviename krikščionyje yra žydas".

Bus tęsinys.

Nuorodos:

(1) https://lebionka.blogspot.com/2017/05/zydu-jungas-ukrainoje-rusijoje-ir.html

(2) http://lebionka.blogspot.com/2021/01/saudo-arabijos-zydiskoji-istorija.html

      https://manolietuva.com/?p=4790

(3) https://colonelcassad.livejournal.com/6477200.html

(4) https://lebionka.blogspot.com/2020/08/dzo-baidenui-prireike-juodaodes-bus.html

     https://manolietuva.com/?p=3467

(5)https://straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf

(6) https://manolietuva.com/?p=4617

    http://lebionka.blogspot.com/2020/12/inkliuzyvus-kapitalizmas-kaip-didziojo.html

(7) https://manolietuva.com/?p=4615

     http://lebionka.blogspot.com/2020/12/covid-19-didziojo-perkrovimo-pradzia.html

(8) https://manolietuva.com/?p=4370

     http://lebionka.blogspot.com/2020/11/pakelk-galva-globalistu-kvailinamas.html

(9) https://manolietuva.com/?p=4385

(10)https://manolietuva.com/?p=4328

     http://lebionka.blogspot.com/2020/11/pasaulio-bankas-apie-pandemija-pranese.html

(11) https://lebionka.blogspot.com/2020/12/popiezius-pranciskus-su-rotsildais.html

(12) https://www.unz.com/article/how-yahweh-conquered-rome/

(13) https://lebionka.blogspot.com/2017/05/kaip-vyko-katalikybes-judaizacija-1.html

(14) http://lebionka.blogspot.com/2017/05/kaip-vyko-katalikybes-judaizacija-2.html

(15) http://lebionka.blogspot.com/2017/05/kaip-vyko-katalikybes-judaizacija-3.html

(16) http://lebionka.blogspot.com/2017/05/kaip-vyko-katalikybes-judaizacija.html
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą