2022-02-01

G.V. Bossche už tiesos sakymą apie koronę apšmeižtas Belgijos akademikų

 


Prof.dr.Geert Vanden Bossche savo portale pateikia atsakymą į keleto Belgijos akademikų kaltinimus ir šmeižto kampaniją. (*Originalų laišką su šiais kaltinimais žiūr. žemiau.) 

Bossche nurodo, kad akademikai ignoruoja vienintelį žinomą mokslo standartą - publikacijas recenzuojamuose žurnaluose ir taip patys „sau patvirtino trumparegiškumo sertifikatą“.

Mokslininkas pažymi, kad buvo kritikuojamas už tai, kad būdamas projektų vadovu vakcinų pramonėje, prieštaravo tolesniam vakcinos nuo lytiniu keliu plintančio herpeso (HSV-2) kūrimo, kuri apsaugotų tik nuo simptomų, bet ne nuo viruso perdavimo su visomis jo pasekmėmis, todėl buvo perkeltas mokslo ir plėtros skyrių, kur daugelį metų buvo atsakingas už specializuotus adjuvantų mokslinius tyrimus. Per Ebolos krizę Vakarų Afrikoje (2014-2016 m.) autorius atskleidė vieną didžiausių klaidų vakcinologijos istorijoje ir vėl buvo paskelbtas disidentu.


Kai pasirodė Kovid-19 Bossche jau buvo tam gerai pasirengęs. Vis dėlto prieš išsiųsdamas PSO kvietimą diskutuoti, dar 2 mėnesius jis vykdė tyrimus.

„Taigi, aistringai domėdamasis vakcinomis, nestokoju idėjų, kai reikia nustatyti aiškias jų naudojimo kontraindikacijas“, - rašo Bossche.

Vertindamas akademikų priekaištus, autorius mano, kad akademikai nėra girdėję apie "imuninį pabėgimą", „jau nekalbant apie tai, kad - dabar, praėjus daugiau nei 10 metų po pirmųjų publikacijų - jie jau yra girdėję apie įgimtų antikūnų egzistavimą, t. y. 2 pagrindinius ramsčius, kuriais grindžiamos mano įžvalgos apie pandemiją“.

Bossche toliau rašo, kad per savo karjerą įgijo tarptautinės mokslinės ir darbi su vakcinomis patirties 6 skirtingose šalyse, ne kartą skaitė paskaitas tarptautinėse vakcinų konferencijose ir atliko novatorišką darbą pramonėje naujų, adjuvantinių vakcinų biofizikinės analizės srityje. Remdamasis savo įvairiapusiška moksline patirtimi, 2008 m. jis gavo nuolatinį leidimą dirbti ir gyventi JAV, remdamasis "ypatingais gebėjimais ir pasiekimais", taip pat jis turi mokslininkų ir vakcinologų rekomendacinius laiškus su gyvenimo aprašymu, apie ką minėta akademikų grupė net negali svajoti.

Nei vienas iš šių akademijų niekada negavo kvietimo dirbti GAVI, jau nekalbant apie Bilo ir Melindos Geitsų fondą ar panašią prestižinę įstaigą.

„Jei taip būtų, jie tikrai tuoj pat pakabintų savo akademinius titulus ant vinies ir skubiai išvyktų. O gal ši vargšų Belgijos akademikų klika taip apsijuoktų, kad manytų, jog vakcinų pramonė gali sau leisti samdyti moksliškai nekvalifikuotus žmones į tokias specializuotas pareigas?“ - pažymi Bossche ir nurodo, kad ši „mafija, matyt, mano, kad dėl savo akademinio statuso gali įgyti monopolį mokslo srityje ir, kaip tokia, gali būti informacijos, kuria dalijamasi su gyventojais, etalonas. Ir tai tuo pat metu, kai beveik nė vienas iš jų per šią pandemiją nebuvo išgirstas. Jie beviltiškai atsilieka nuo pokyčių ir duomenų, kurie tuo tarpu iškyla į paviršių, o ypač - kaip visada anksčiau - pirmauja JAV. Jie beviltiškai paskendę savo ego ir idėjose ir nebeįstengia net žvilgtelėti per savo kalėjimo sieną. Kol jų mokslinis įvaizdis lieka nepaliestas, o lėšos moksliniams tyrimams ir toliau plaukia, jie nerodo jokių ženklų, kad kritiškai vertintų šį didelio masto vakcinos eksperimentą. Tai rodo didžiulį socialinės atsakomybės ir pagarbos gyventojams, kurie nuolat susiduria su pasakojimu, nesuprasdami, kokios galimos tokios masinės intervencijos pasekmės jų ir jų artimųjų, įskaitant jų pačių vaikus, sveikatai, trūkumą. Mano supratimas neleidžia to daryti, todėl tik dėl šios priežasties reaguoju. Aš pats esu daug aukščiau už šiuos pasalūniškus kaltinimus. Kai pats reaguoju į kolegos mokslininko išvadas, tai darau remdamasis jų turiniu, o ne ad hominem išpuoliais. beje, ypač keista, kad būrelis akademikų, kurie tik sau nori priskirti predikatą "mokslinis", nepaiso vienos iš pagrindinių mokslinės minties taisyklių. Visada kalbama apie turinį to, ką kas nors sako, o ne apie asmenį, kuris tai sako. Ad hominem išpuoliai yra klaidingi, t. y. pagrindiniai klaidingi teiginiai, prieštaraujantys bet kokiai loginio mąstymo formai, kuria, mano manymu, turi pasižymėti tikras mokslininkas. nė vienas iš šių bičiulių nepanoro pradėti diskusijos nei su manimi, nei su kitais akademikais, kurie turi šiek tiek platesnį požiūrį. Reikia daugiau drąsos pradėti su mumis diskutuoti, nei rašyti komitetui paslėptą laišką, kurio turinys yra suklastotas ir aiškiai nepagrįstas argumentas dėl mano sąžiningumo, turint vienintelį tikslą - bandyti paveikti komitetą per posėdį“.

Bossche rašo, kad reikia „diskutuoti, užuot slėpusis už geležinės ir vienspalvės akademinės uždangos“.

„Drįstu drąsiai pareikšti savo nepritarimą masiniam skiepijimui nepakankamai efektyviomis vakcinomis, vykstant itin mutuojančio viruso pandemijai. Ar bent vienas iš šių bebaimių akademikų, noriai pasirašiusių šią "peticiją", žino bent vieną publikaciją, kurioje būtų bent kiek užsiminta, kad skiepijimas tokiomis aplinkybėmis galėtų suvaldyti pandemiją, ar yra bent vienas iš jų, kuris jaučiasi pasirengęs būti asmeniškai atsakingas už šio eksperimento pasekmes? Galbūt dėl tų, kurių pavardės čia išvardytos palikimui, būtų buvę išmintingiau susimąstyti, prieš prisijungiant prie žiniasklaidos purvo brigados gretų ir paverčiant mane beprasmiu fantomu“.

Mokslininkas paragino visuomenę ir toliau reikalauti teisės į diskusijas: 

„Tik atvirose ir sąžiningose mokslinėse diskusijose tarp nepriklausomų ekspertų, vykstančiose įvairiose disciplinose, galima patikimai ištirti masinio skiepijimo ribas ir paaiškinti gyventojams, ar prasminga tęsti šį eksperimentą. Bet koks šių diskusijų politizavimas ir bet kokia gyventojų grupių diskriminacija tik trukdys humaniškai išspręsti dabartinę krizę“, - reziumuoja Bossche.

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/response-to-allegations-by-the-academic-smear-campaign

*Original letter sent to members of the HouseHealth and Equal Opportunity Committee

January 27, 2022

‍‍To the members of the House Health Committee, regarding scientific expertise

Dear Sir/Madam,

We are concerned about the appointment and hearing of Mr. Geert Vanden Bossche by theHealth and Equal Opportunity Committee on mandatory vaccination on Wednesday, 26/1/2022. Mr.Vanden Bossche is being heard under the affiliation of 'Voice for Science and Solidarity', an obscure independent organization composed of two members, one of whom is Mr. Vanden Bossche, who presents himself as a doctor of science, a specialist in virology with professional experience in the development of vaccines. It is therefore obvious that the parliamentarians will hear Mr Vanden Bossche for his scientific expertise on the subject of vaccination.

Our concern stems from the following obvious fact: the status of scientific expert cannot be acquired by simple self-proclamation, especially if this status justifies the submission of an opinion to the highest legislative body of a democratic state. Of course, a parliament can hear opinions based on reasoning other than science. But parliamentarians and their voters cannot befooled when these opinions are dishonestly presented as scientific expertise. Mr. Vanden Bossche is not a peer-reviewed scientific expert. The international scientific community has effective, shared, consensual and objective tools to evaluate the scientific activities and impacts of any person who presents himself as actively involved in biomedical and health sciences. The curriculum vitae of Mr. Vanden Bossche (annex) does not indicate any significant or assessable academic, biotechnological or pharmaceutical scientific contribution in the field of human medicine, vaccines, immunology, virology, or public health. The almost total absence of recent publications (< 5 years) listed in PubMed attests to this. These two parameters are sufficient to invalidate his status as an expert. Informed scientists in immunology, virology or vaccines, instantly detect the scientific ineptitude of his written or filmed statements, strewn with untruths, disseminated exclusively on social media or the web pages of his organization, and obviously not benefiting from any critical peer review. Unfortunately, such assessments are not within the reach of non-experts, which explains the echo Mr. Vanden Bossche finds on certain media platforms.


We use this caricatured example to recommend that you clarify publicly in what capacity each person interviewed delivers an opinion. If this quality is that of a scientific expert, we propose that the status of expert be systematically validated by at least two of the following six bodiesFonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) and the Royal Academies of Medicine (ARMB and KAGB) or Science (ARS and KVAB) of Belgium. The evaluation by these authorities of a synthetic curriculum vitae (2 pages max) and the objective measurement of the recent scientific activity (<5 years) of any expert candidate will notrequire more than a few days, and would contribute to protect our democracy from the worrying drifts of the generation, propagation and amplification of untruths.

Thank you, Madam, Sir, for your attention to this recommendation.

Fabienne Andris (ULB), Kevin Ariën (ITG Antwerp), Georges Casimir (ULB), Pierre Coulie (UCLouvain), Eric Cox(UGent), Kai Dallmeier (KULeuven), Nicolas Dauby (ULB), Jean-Michel Dogné (UNamur), Laure Dumoutier(UCLouvain), Dirk Elewaut (UGent), Jean-Michel Foidart (ULg), Laurent Gillet (ULg), Olivier Gilliaux (CHUCharleroi), Jean-Christophe Goffard (ULB), Stanislas Goriely (ULB), Cyril Gueydan (ULB), Filomeen Haerynck(UGent), Niels Hellings (UHasselt), Piet Hoebeke (UGent), Véronique Kruys (ULB), Bart Lambrecht (UGent),Oberdan Leo (ULB), Geert Leroux-Roels(UGent), Catherine Linard (UNamur), Sophie Lucas (UCLouvain), ArnauldMarchant (ULB), Geert Meyfroidt (KULeuven), Isabelle Meyts (UZLeuven), Thomas Michiels (UCLouvain), MurielMoser (ULB), Michel Moutschen (ULg), Eric Muraille (ULB), Benoit Muylkens (UNamur), Guillaume Oldenhove(ULB), Ghislain Opdenakker (KULeuven), Jean-Christophe Renauld (UCLouvain), Niko Speybroeck (UCLouvain),Jan Tavernier (UGent), Nicolas van Baren (UCLouvain), Benoit van den Eynde (UCLouvain), Pierre van der Bruggen(UCLouvain), Marianne van der Sande (ITG Antwerpen), Jutte van der Werff ten Bosch (UZ Brussel), Laurence VanMelderen (ULB), Dimitri Vander Linden (UCLouvain), Luc Vanhamme (ULB)

The signatories are members of the Belgian medical and biomedical scientific community and areactive in research or clinical work in immunology, virology, infectious diseases, pediatrics,epidemiology or public health.


Laiško, išsiųsto Atstovų rūmų Sveikatos ir lygių galimybių komiteto nariams, originalas

2022 m. sausio 27 d.

Atstovų Rūmų Sveikatos komiteto nariams dėl mokslinės ekspertizės

Gerbiamasis pone / gerbiamoji ponia,

Esame susirūpinę dėl pono Geert Vanden Bossche paskyrimo ir išklausymo Sveikatos ir lygių galimybių komitete dėl privalomojo skiepijimo trečiadienį, 2022 m. sausio 26 d. G. Vanden Bossche yra išklausomas priklausant neaiškiai nepriklausomai organizacijai "Mokslo ir solidarumo balsas" (Voice for Science and Solidarity), kurią sudaro du nariai, iš kurių vienas yra G. Vanden Bossche, prisistatantis kaip mokslų daktaras, virusologijos specialistas, turintis profesinės patirties kuriant vakcinas. Todėl akivaizdu, kad parlamentarai išklausys poną Vanden Bossche dėl jo mokslinės kompetencijos vakcinacijos klausimu.

Mūsų susirūpinimą kelia toks akivaizdus faktas: mokslinio eksperto statusas negali būti įgyjamas paprasčiausiai pasiskelbus, ypač jei šis statusas pateisina nuomonės pateikimą aukščiausiai demokratinės valstybės įstatymų leidžiamosios valdžios institucijai. Be abejo, parlamentas gali išklausyti nuomones, grindžiamas kitais nei mokslo argumentais. Tačiau parlamentarai ir jų rinkėjai negali būti apgaudinėjami, kai šios nuomonės nesąžiningai pateikiamos kaip mokslinė ekspertizė. Ponas Vanden Bossche nėra mokslinis ekspertas. Tarptautinė mokslo bendruomenė turi veiksmingų, bendrų, sutartinių ir objektyvių priemonių bet kurio asmens, kuris prisistato kaip aktyviai dalyvaujantis biomedicinos ir sveikatos mokslų srityje, mokslinei veiklai ir poveikiui įvertinti. P. Vanden Bossche gyvenimo aprašyme (priedas) nenurodytas joks reikšmingas ar įvertintinas akademinis, biotechnologinis ar farmacinis mokslinis indėlis žmonių medicinos, vakcinų, imunologijos, virusologijos ar visuomenės sveikatos srityje. Tai patvirtina beveik visiškas naujausių publikacijų (< 5 metų) nebuvimas PubMed sąraše. Šių dviejų parametrų pakanka, kad jo, kaip eksperto, statusas būtų pripažintas negaliojančiu. Informuoti imunologijos, virusologijos ar vakcinų srities mokslininkai iš karto pastebi mokslinį jo rašytinių ar filmuotų pasisakymų, apipintų netiesa, skleidžiamų tik socialinėje žiniasklaidoje ar jo organizacijos tinklalapiuose ir akivaizdžiai nepatyrusių jokio kritinio tarpusavio vertinimo, nekompetentingumą. Deja, tokie vertinimai ne ekspertams nepasiekiami, o tai paaiškina, kokį atgarsį ponas Vanden Bossche randa tam tikrose žiniasklaidos platformose.


Naudojamės šiuo karikatūrišku pavyzdžiu, kad rekomenduotumėte viešai paaiškinti, kokias pareigas eidamas kiekvienas apklaustas asmuo pateikia nuomonę. Jei ši savybė yra mokslo eksperto, siūlome, kad eksperto statusą sistemingai patvirtintų bent dvi iš šių šešių institucijųFonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ir Belgijos karališkosios medicinos (ARMB ir KAGB) arba mokslo (ARS ir KVAB) akademijos. Šių institucijų atliktas sintetinio gyvenimo aprašymo (ne daugiau kaip 2 puslapiai) įvertinimas ir objektyvus bet kurio kandidato į ekspertus pastarojo meto mokslinės veiklos (ne daugiau kaip 5 metai) įvertinimas neužtruks ilgiau nei kelias dienas ir padės apsaugoti mūsų demokratiją nuo nerimą keliančių tendencijų, susijusių su netiesos kūrimu, skleidimu ir stiprinimu.

Ačiū, gerbiamoji ponia, gerbiamasis pone, už dėmesį šiai rekomendacijai.

Fabienne Andris (ULB), Kevin Ariën (ITG Antverpenas), Georges Casimir (ULB), Pierre Coulie (UCLouvain), Eric Cox(UGent), Kai Dallmeier (KULeuven), Nicolas Dauby (ULB), Jean-Michel Dogné (UNamur), Laure Dumoutier (UCLouvain), Dirk Elewaut (UGent), Jean-Michel Foidart (ULg), Laurent Gillet (ULg), Olivier Gilliaux (CHUCharleroi), Jean-Christophe Goffard (ULB), Stanislas Goriely (ULB), Cyril Gueydan (ULB), Filomeen Haerynck (UGentas), Niels Hellings (UHasselt), Piet Hoebeke (UGentas), Véronique Kruys (ULB), Bart Lambrecht (UGentas), Oberdan Leo (ULB), Geert Leroux-Roels (UGentas), Catherine Linard (UNamur), Sophie Lucas (UCLouvain), ArnauldMarchant (ULB), Geert Meyfroidt (KULeuven), Isabelle Meyts (UZLeuven), Thomas Michiels (UCLouvain), MurielMoser (ULB), Michel Moutschen (ULg), Eric Muraille (ULB), Benoit Muylkens (UNamur), Guillaume Oldenhove (ULB), Ghislain Opdenakker (KULeuven), Jean-Christophe Renauld (UCLouvain), Niko Speybroeck (UCLouvain), Jan Tavernier (UGent), Nicolas van Baren (UCLouvain), Benoit van den Eynde (UCLouvain), Pierre van der Bruggen (UCLouvain), Marianne van der Sande (ITG Antwerpen), Jutte van der Werff ten Bosch (UZ Brussel), Laurence VanMelderen (ULB), Dimitri Vander Linden (UCLouvain), Luc Vanhamme (ULB)

Pasirašiusieji yra Belgijos medicinos ir biomedicinos mokslo bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys imunologijos, virusologijos, infekcinių ligų, pediatrijos, epidemiologijos ir visuomenės sveikatos tyrimų ar klinikinėje veikloje.

Mano publikacijos Telegram: https://t.me/lebionka ir VK: https://vk.com/id460381786 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą