2022-02-05

Koronė: draudikai nesirūpina savižudžiais. Prof.V.Katasonovas


"Ne tik medicininė apgaulė, bet ir sukčiavimas finansų ir kapitalo rinkose"

Maždaug prieš dvejus metus farmacijos reguliavimo institucijos leido naudoti vadinamąsias kovido vakcinas, kurios iš tikrųjų yra eksperimentiniai vaistai, kuriems nebuvo atlikti išsamūs klinikiniai tyrimai. JAV, Europos Sąjungos ir kitų šalių teisės aktuose nustatyta, kad tokie vaistai gali būti vartojami tik šiomis sąlygomis.

Pirma, yra įrodymų, kad vakcinos šalutinis poveikis neviršys pagrįstų ribų.

Antra, asmuo išsamiai informuojamas apie galimą injekcijos poveikį.

Trečia, asmuo savanoriškai nusprendžia pasiskiepyti.

Ketvirta, skiepijimo organizatorių garantija, kad neigiamų injekcijos pasekmių atveju asmeniui bus atlyginta žala.

Visos šios sąlygos buvo šiurkščiai pažeistos. Čia aš sutelksiu dėmesį į vieną sąlygą - kad skiepijamam asmeniui turi būti atlyginta bet kokia žala jo gyvybei ar sveikatai.

JAV ir ES iki 2020 m. pandemijos nuo daugelio ligų ir infekcijų buvo skiepijama vaistais, kurie iš tikrųjų buvo vakcinos, o ne eksperimentiniai preparatai. Tokie skiepai gali sukelti šalutinį poveikį, kartais net mirtį. Šie nuostoliai buvo dengiami iš trijų pagrindinių šaltinių. Pirma, iš sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovių mokėjimų. Antra, iš specialiųjų valstybės lėšų. Trečia, iš farmacijos įmonių. Kartais farmacijos bendrovės per teismus išmokėdavo pinigus tiesiogiai nukentėjusiajam arba giminaičiui (jei paskiepytas asmuo mirė).


1986 m. JAV Kongresas priėmė Vakcinų įstatymą (pilnas pavadinimas - Nacionalinis vaikų skiepų žalos įstatymas, NCVIA), kuris apsaugojo įmones nuo ieškinių. Jie turėjo mokėti 75 centus nuo kiekvieno skiepo į naują fondą, į kurį buvo priimami piliečių prašymai. 1988 m. buvo įsteigta Nacionalinė kompensavimo už sužeidimus dėl skiepų programa (NVICP). Ji apima riziką, susijusią su 15 vaikiškų vakcinų ir vakcinomis nuo gripo. Nuo programos pradžios pagal ją išmokėta 4,1 mlrd. dolerių. Daugiausia kompensacijų išmokėta už 520 mirčių. Įprastinė kompensacija mirties atveju yra 250 000 dolerių (du kartus buvo išmokėtos rekordinės išmokos dėl vaikų mirčių - 32 ir 38 mln. dolerių).

Kompensacijos aukoms ir žuvusiųjų artimiesiems visada buvo mokamos vangiai. Per daugiau nei tris NVICP programos dešimtmečius amerikiečiai gavo milijardus dozių įvairių vakcinų (iš viso apie 70 rūšių vaistų nuo įvairių ligų sukėlėjų), tačiau bendras kompensacijų gavėjų skaičius yra kuklus - 6 600.

Taip prasidėjo "pandemijos" ir "kovidinės vakcinacijos" era. JAV VAERS informacinėje sistemoje, sukurtoje skiepų nepageidaujamam poveikiui registruoti, pastebimas spartus pranešimų apie nepageidaujamą skiepų poveikį skaičiaus augimas JAV.

Vis dėlto dėl astronominio vakcinų sukelto šalutinio poveikio ir mirčių masto kompensacijos už žalą nepadidėjo. Kovid vakcinacija nepatenka į NVICP taikymo sritį. JAV teisininkai aiškina, kad yra speciali programa - Kompensavimo už žalą, patirtą dėl kovidų vakcinacijos, programa (angl. Countermeasure Injury Compensation Program, CICP), kuri buvo sukurta Visuomenės pasirengimo ir nepaprastosios parengties įstatymu (angl. Public Readiness and Emergency Preparedness Act, PREPA) ir skirta padengti žalą, patirtą dėl kovido vakcinacijos. 2021 m. lapkričio mėn. pradžioje CICP portfelyje buvo 5 242 reikalavimai. Iš jų 2297 pretenzijos buvo susijusios su COVID skiepais, tačiau tik viena (!!!) iš jų buvo patenkinta. Neperdėsime sakydami, kad JAV vyriausybė atsisako atlyginti žalą, padarytą skiepijant COVID vakcina.

Farmacijos bendrovės dar labiau nenori atlyginti žalos. Vaistų tiekimo sutartyse jos nustato sąlygas, pagal kurias vakcinos pirkėjas (gavėjas) negali reikšti pretenzijų farmacijos bendrovei, jei dėl jos produktų vartojimo atsiranda "nepageidaujamas poveikis".

Lieka sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovės. Nuo pat pandemijos pradžios ir skiepijimo kampanijos pradžios jos buvo sutrikusios: draudimo išmokų, susijusių su COVID-19 sukeltomis ligomis ir mirtimis, mirtimi ir kitais šalutiniais skiepų poveikiais, skaičius viršijo visas ribas. Draudimo bendrovių gaunamų žalų skaičius sparčiai auga. Pavyzdžiui, viena didžiausių tarptautinių draudimo bendrovių "Aegon" specializuojasi gyvybės draudimo, pensijų draudimo ir turto valdymo srityse. 2020 m. ji gavo paraiškų dėl 31 milijono JAV dolerių vertės draudimo išmokos mirties atveju, o 2021 m. - dėl 111 milijonų JAV dolerių vertės draudimo išmokos mirties atveju. Padidėjimas 3,6 karto. Draudimo bendrovės stabdo savo klientų (arba mirusių klientų giminaičių) spaudimą, bandydamos įrodyti, kad "neigiami" ir mirčių nuo kovidinių vakcinų atvejai nėra draudžiami pagal standartinius draudimo polisus.

Keista, kad draudikai mirtinus atvejus po švirkštų su kovidinėmis vakcinomis linkę vertinti kaip... savižudybes. Žalos atlyginimas įrodytos savižudybės atveju yra beveik neįmanomas. Tokio pobūdžio mirtys nepriskiriamos klasikiniams draudiminiams įvykiams (mirtis dėl ligos, nelaimingo atsitikimo ir pan.) ir tokiais atvejais draudimo išmoka nemokama.

Praėjusių metų rugsėjį užsienio teisinėse interneto svetainėse pasirodė straipsnis "Ar gyvybės draudimas apmoka savižudybę?" (Ar gyvybės draudimas moka už savižudžio mirtį?). Straipsnyje, man regis, draudikams pateikiami patarimai, kaip atremti visuomenės, reikalaujančios kompensacijos už artimųjų mirtį, reikalavimus.


Pirmasis toks atvejis įvyko Prancūzijoje praėjusių metų pabaigoje. Turtingas pagyvenęs verslininkas iš Paryžiaus (žiniasklaida jo pavardės nenurodė) mirė dėl "kovido vakcinos" injekcijos. Šis milijonierius turėjo didelius gyvybės draudimo polisus (savo vaikų ir anūkų naudai). Giminaičiai kreipėsi į draudimo bendrovę dėl kompensacijos, tačiau jiems buvo atsisakyta ją atlyginti. Tai buvo gana retas atvejis, kai gydytojai neginčijo priežastinio ryšio tarp injekcijos ir mirties, jis buvo pernelyg akivaizdus. Draudikas atsisakymą grindė tuo, kad draudimo sutartyje nebuvo numatytas toks įvykis, kaip kliento eksperimentinių vaistų vartojimas. Ginčas persikėlė į teismą. Patyrę teisininkai prisijungė prie bylos ir priėjo prie galutinės draudiko argumentų išvados: kliento mirtis turėtų būti kvalifikuojama kaip savižudybė. Teismas pritarė draudikui. Štai ištrauka iš teismo nuosprendžio: "Eksperimentinės vakcinos šalutinis poveikis yra viešai skelbiamas, todėl mirusysis negalėjo teigti, kad nežinojo apie tai, kai savanoriškai pasiskiepijo vakcina. Prancūzijoje nėra jokio įstatymo ar teisės akto, įpareigojančio jį skiepyti. Todėl jo mirtis iš esmės yra savižudybė."

Dar daugiau: "Teismas sutinka su draudiko pozicija, kad atsižvelgiant į nurodytą šalutinį poveikį, įskaitant mirtį, [mirusiojo] dalyvavimą III fazės eksperimente [...] galima teisėtai vertinti kaip savanorišką mirtinos rizikos prisiėmimą, kurio neapima sutartis ir kuris teisiškai pripažįstamas kaip savižudybė. Šeima pateikė apeliacinį skundą. Tačiau draudiko pozicija laikoma įtikinama ir sutartimi pagrįsta, nes ši visuotinai žinoma mirtina rizika teisiškai laikoma savižudybe, nes klientas buvo informuotas ir sutiko savanoriškai prisiimti mirties riziką, nebūdamas įpareigotas ar verčiamas tai daryti."

Tokia yra netikėta, bet teisiškai pagrįsta dabartinio kovido skiepijimo eksperimentiniais vaistais išvada: tas, kuris nusprendžia pasiskiepyti, iš tikrųjų bando nusižudyti. Kol kas, laimei, tik keli iš šių bandymų "pavyko". Asmenys, nusižudę švirkšdamiesi, atima iš savo artimųjų teisę į draudimo kompensaciją, o jei mirusysis yra krikščionis, kartu atima ir teisę būti palaidotas krikščionių kapinėse.

Draudimo verslas šiandien yra sudėtingoje padėtyje. Kieno pusėje jis žaidžia? Ar "Big Pharma", ar jos daugiamilijoninės klientūros, įpratusios prie išbandytų gyvybės ir sveikatos draudimo sutarčių, pusėje? Draudikus palaikyti farmacijos bendrovių pusėje yra pavojinga, nes draudikai pradės prarasti klientus. Draudimo verslas ir "Big Pharma" jau dabar jaučia įtampą. Draudimo bendrovės tyliai reiškia nepasitenkinimą, kad "Big Pharma" kelia itin didelę riziką žmonių gyvybei ir sveikatai, tačiau neprisiima jokios atsakomybės už padarytą žalą.

Edwardas Dowdas, buvęs investicijų bendrovės "Blackrock & Hedge Fund" finansų guru, neseniai padarė garsų pareiškimą. Jis įtaria, kad tarp "Big Pharma" ir JAV farmacijos reguliavimo institucijos FDA egzistuoja neformalūs santykiai, kurie lėmė didžiulį sukčiavimą. FDA leidžia į rinką tiekti skiepijimo vaistus, kurie daro nepriimtinai didelę žalą skiepijamiems asmenims. Dabartinė "kovidų vakcinacija", anot Dowdo, "yra ne tik medicininė, bet ir finansinė bei kapitalo rinkos apgaulė". Dowd mano, kad farmacijos pramonė turėtų būti vienas iš labiausiai reguliuojamų Amerikos ekonomikos sektorių. Jei pramonė bus sutvarkyta, gali būti, kad kovidinių vakcinų gamintojus ("Pfizer" ir "Moderna") ištiks korporacijos "Enron" likimas. Ši liūdnai pagarsėjusi JAV energetikos korporacija bankrutavo 2001 m. po to, kai buvo atskleista nemažai didelių sukčiavimo atvejų, kuriuos įvykdė aukščiausio lygio vadovai, susitarę su keliais vyriausybės pareigūnais.

https://www.fondsk.ru/news/2022/02/04/kovid-vakcinacia-strahovschiki-ne-obsluzhivaut-samoubic-55481.htmlKomentarų nėra:

Rašyti komentarą