2022-02-11

Maištingasis arkivyskupas apie pasipriešinimą globaliam perversmui

 


"Mus apsupo plėšrūs vilkai, kurie nori nužudyti mūsų sielas, prieš nužudydami mūsų kūnus."

Jau anksčiau rašiau apie maištingą katalikų arkivyskupą Carlo Maria Vigano. Kadaise jis buvo vienas aukščiausių Vatikano hierarchų. Jau kelerius metus jis garsiai kalba apie Vatikane vykdomus ir nuo pasaulio slepiamus nedorus darbus.  Pastaruosius dvejus metus arkivyskupas pasisako prieš "kovą su kovido pandemija". Jo nuomone, tai yra dūmų uždanga, kuria siekiama nuslėpti pasaulinį perversmą, kurį organizuoja nedidelė užkulisinio elito grupė.

Remdamasis rimtais medicinos ekspertais, 2021 m. spalį arkivyskupas paskelbė platų kreipimąsi į arkivyskupą Gomezą, JAV katalikų vyskupų konfederacijos prezidentą. Jame jis kvietė Konfederacijos vadovą kreiptis į tikinčiuosius ir visus JAV piliečius, kad jie susilaikytų nuo kovido vakcinacijos. Ir pirmiausia panaikinti privalomą kunigų ir visos JAV katalikų dvasininkijos skiepijimą. Kreipimesi teigiama: "Kiekvieną dieną tūkstančiai žmonių miršta arba jų sveikata pablogėja dėl iliuzijos, kad vadinamosios vakcinos padės išspręsti pandemijos problemą. Katalikų Bažnyčia turi pareigą Dievo ir visos žmonijos akivaizdoje ryžtingai pasmerkti šį siaubingą ir baisų nusikaltimą, duodama aiškias gaires ir pasisakydama prieš tuos, kurie pseudomokslo vardu tarnauja farmacijos kompanijų ir globalistinio elito, siekiančio nužudyti, interesams."


Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje arkivyskupas kreipėsi į katalikus ir visus piliečius. Gruodžio pradžioje jis kalbėjo konferencijoje "Tiesa sveikatai"(Truth for Health). Arkivyskupas atkreipė dėmesį į etinius, teisinius ir politinius skiepų problemos aspektus. Visų pirma jis pabrėžė, kad nei valstybė, nei "eksperimentinių vaistų" gamintojai neprisiėmė atsakomybės už vadinamųjų skiepų pasekmes. Viešai skelbiamos informacijos apie pačius vaistus ar jų išankstinio testavimo rezultatus nėra. Grupė JAV gydytojų kreipėsi į teismą reikalaudami, kad ši informacija būtų paviešinta. O "Pfizer" ir farmacijos priežiūros institucija FDA, susitarusios dėl slaptos informacijos atskleidimo, pareiškė, kad konfidenciali informacija gali būti atskleista tik palaipsniui, kol bus tvarkomi dokumentai, ir tai užtruks... 55 metus. "Taigi, - pažymi arkivyskupas, - matome, kad turime nusikaltėlių elitą, susirinkusį Pasaulio ekonomikos forume planuoti Didžiojo persitvarkymo, o Jungtinėse Tautose - įgyvendinti Darbotvarkę 2030, kurie nusprendė sunaikinti pasaulio gyventojus pagal detaliai parengtus scenarijus".

Savo kalboje arkivyskupas sujungė atskirus paveikslo fragmentus (karantinus, uždarymus, "žaliuosius pasus", "skiepus") ir atkūrė visą paveikslą, pavadindamas jį pasauliniu perversmu. "Vadinti tai sąmokslo teorija būtų per maža: tai valstybės perversmas, įvykdytas protingai ir ryžtingai nusikaltimas žmoniškumui.

Pasaulinio perversmo organizatoriai (dar vadinami naudos gavėjais) įtraukė vyriausybės pareigūnus, mokslininkus, medikus, žurnalistus, teisėsaugos pareigūnus, todėl jie tapo nusikaltimo bendrininkais. "Jie griauna nacionalinę ekonomiką, sukelia skurdą ir nedarbą, diskriminuoja ir pažeidžia pagrindines teises vien tam, kad kontroliuotų išgyvenusius asmenis, stebėtų jų judėjimą, keistų jų gyvenimą, lemtų jų mąstymą ir sveikatos režimą. Šiame darbe turi bendradarbiauti valdininkai, vyriausybės pareigūnai, gydytojai, teisėjai, teisėsaugos institucijos, žiniasklaida ir net religiniai lyderiai". Kalbėdamas apie "religinius lyderius", arkivyskupas pirmiausia turi omenyje popiežių Pranciškų. Pontifikas palaikė "didžiojo pertvarkymo" idėjas ir 2020 m. pabaigoje net pasirašė susitarimą su Rotšildais dėl bendradarbiavimo kuriant "visa apimantį kapitalizmą". O 2021 m. popiežius ne kartą ragino visą Katalikų Bažnyčios kunigiją ir kaimenę pasiskiepyti nuo kovido, veidmainiškai vadindamas tai "meilės aktu". Arkivyskupas Carlo Vigano laikosi kitos nuomonės: tai žmogžudystės ir savižudybės aktas.

Kalboje arkivyskupas ragina kurti Antiglobalistų aljansą (AGA): "Tačiau jei elitui pavyko papirkti valdančiuosius ir įvykdyti tikrą perversmą prieš piliečius, negalime reaguoti lokaliai: jei agresija yra globali, opozicijos ir pasipriešinimo veiksmai taip pat turi būti globalūs. Todėl dar kartą kviečiu jus, mokslininkus, kurie puikiai supranta eksperimentinio vaisto keliamą pavojų, prisijungti prie Antiglobalistų aljanso, kad galėtume vieningai ir koordinuotai pasipriešinti šiam nepaskelbtam, bet negailestingam ir žiauriam karui."

AGA tema tapo nuolatine maištingojo arkivyskupo kalbų tema. Pavyzdžiui, praėjusių metų lapkritį jis sakė: "Jau dvejus metus stebime pasaulinį perversmą, kai finansinis ir ideologinis elitas sugebėjo perimti dalies nacionalinių vyriausybių, viešųjų ir privačių institucijų, žiniasklaidos, teismų, politikų ir religinių lyderių kontrolę. Visi be išimties jie buvo pavergti šių naujųjų šeimininkų, kurie savo bendrininkams teikia valdžią, pinigus ir viešą pripažinimą". Ir daro išvadą, kad reikia koordinuoto pasipriešinimo: "Šio pasaulinio perversmo akivaizdoje turi būti sukurtas tarptautinis antiglobalistų aljansas, kuris sutelktų visus, norinčius pasipriešinti diktatūrai, neketinančius tapti beveidės jėgos vergais, nepasirengusius atsisakyti savo tapatybės, individualumo, religinio tikėjimo. Jei puolimas yra visuotinis, tai ir gynyba turi būti visuotinė.


Šioje kalboje arkivyskupas suformulavo dvi praktines užduotis artimiausiai ateičiai. Pirma, parengti Aljanso pozicijos dokumentą, kurį jis pavadino "antiglobalistiniu manifestu". Antra, parengti tarptautinį krikščioniškųjų vertybių forumą, atsižvelgiant į "didįjį persitvarkymą". Apie antrąją užduotį Carlo Vigano sakė: "Kreipiuosi į politinius lyderius ir valdininkus, kuriems rūpi piliečių gerovė, atsisakydamas senų politinių partijų sistemų ir valdžios bei pinigų pavergtos sistemos primestos logikos. Kviečiu krikščioniškas tautas nuo Rytų iki Vakarų, kviečiu valstybių vadovus ir sveikas institucijų, ekonomikos, darbo jėgos, universitetų, sveikatos apsaugos ir informacijos pajėgas prisijungti prie bendro projekto, griaunant senąsias sistemas ir atsisakant priešiškų veiksmų, kuriuos žmonijos priešai kursto pagal principą "skaldyk ir valdyk". Mes nepripažįstame priešo taisyklių, nes jos sukurtos būtent tam, kad neleistų mums reaguoti ir organizuoti veiksmingą ir radikalią opoziciją."

Prieš Kalėdas sakytame pamoksle arkivyskupas pažymėjo, kad žmonija įžengė į priešapokaliptinį istorijos etapą: "Pradedame suvokti, kad esame apsupti plėšrių vilkų: jie sėja paklydimą, gadinantį moralę, skelbia mirtį ir neviltį, nori nužudyti mūsų sielas dar prieš tai, kai nužudo mūsų kūnus. Pradedame suvokti, kokie paviršutiniški, kvaili ir išdidūs buvome, leisdami save apgauti melagingais pasaulio, kūno ir velnio pažadais; kokie neteisingi buvo žodžiai tų, kurie po mūsų Pirmųjų Tėvų ištrėmimo ir toliau kartoja tas pačias pagundas, naudojasi mūsų silpnybėmis, išnaudoja mūsų išdidumą ir ydas, kad mus sužlugdytų ir kartu su savimi nusitemptų į pragarą. Pamiršome, kad esame išvaryti iš žemiškojo rojaus, kad esame paženklinti nuodingu gyvatės įkandimu."

"Gyvatės" tarnystę atlieka ir katalikų kunigija, ir popiežius: "Dramatiškos krizės, kuri jau 60 metų kamuoja Kristaus Bažnyčią, metu... pusillus grex [mažoji kaimenė] prašo savo Viešpaties išgelbėti pražuvusią žmoniją, kai sugedimas ir apostazė pradėjo skverbtis net į šventąjį aptvarą ir pasiekė aukščiausią Sostą."

Carlo Viganò apgailestauja, kad šiandien Katalikų Bažnyčia tarnauja ne Dievui ir bendruomenėms, bet bedieviškam pasauliui ir šio pasaulio galingiesiems: "Pagaliau pagalvokite, koks nenumaldomas Kristaus priešų malonumas matyti, kaip Jo Bažnyčia įsiteikia pasauliui mirties ideologijomis, valstybės, valdžios, pinigų stabmeldyste, pseudomokslo mitais..."

Arkivyskupas kartais kreipiasi į tam tikras socialines ir profesines grupes. Šių metų sausio 29 d. jis paskelbė pranešimą Italijos kariuomenei ir policijai. Arkivyskupas paragino juos nesiskiepyti patiems ir nesiimti prievartos priemonių skiepyti civilius gyventojus. Carlo Vigano sako: "Prisiminkite Niurnbergą, nacių teismus po Antrojo pasaulinio karo ir tai, kaip nuteistieji bandė pasiteisinti sakydami: "Aš vykdžiau įsakymus"." Arkivyskupas ragina Italijos kariškius sekti ankstesnių laikų kolegų pavyzdžiu, "kurie mokėjo pasakyti "ne" diktatūros piktnaudžiavimams ir smurtui, atsisakydami bendradarbiauti su tironiška valdžia persekiojant ir diskriminuojant savo piliečius".

Vasario pradžioje Carlo Vigano palaikė Kanados sunkvežimių vairuotojus, kurie žygiavo į Otavą protestuoti prieš priverstinį skiepijimą ir žaliuosius pasus. Arkivyskupas ragino tiek eitynių dalyvius, tiek visus juos palaikančius melstis už pergalę prieš "velniškas" Didžiojo pertvarkymo" jėgas: "Šiandien, kaip niekada anksčiau, jums svarbu suvokti, kad nebegalite būti pasyvūs: turite užimti poziciją, kovoti už laisvę, reikalauti pagarbos prigimtinėms laisvėms. Bet dar daugiau, brangūs broliai kanadiečiai, reikia suprasti, kad ši distopija skirta Naujosios pasaulio tvarkos diktatūrai įtvirtinti ir kiekvienam mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pėdsakui ištrinti iš visuomenės, istorijos ir tautų tradicijų."

Autorius prof.Valentinas Katasonovas

Šaltinis


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą