2018-08-24

Apklausos rodo, kad Italijos katalikai nusigręžia nuo popiežiaus PranciškausItalijos katalikų apklausos parodė, kad jie pirmenybę teikia vicepremjerui Matteo Salvini, o ne popiežiui Pranciškui, kuris vis labiau prarandą savo moralinį autoritetą tikintiesiems.

Vokiečių dienraštis „Die Welt“ pranešė, kad Matteo Salvini tampa slaptu Italijos katalikų lyderiu dėl jo tvirtos pozicijos nelegalių imigrantų klausimu, tuo metu kai vis mažiau katalikų palaiko Popiežių Pranciškų, rodantį išskirtinę meilę nelegaliems imigrantams musulmonams.

Ipsos mokslinio tyrimų instituto direktoriaus Luca Comodo žodžiais, apklausų duomenys rodo, kad yra didelis atstumas ženklios katalikų dalies nuo bažnyčios hierarchijos.


Tarp tikinčiųjų, kurie mišias lanko mažiausiai vieną kartą per savaitę, maždaug trečdalis visų italų, Salvini palaikymas per keturis mėnesius padidėjo nuo 15,7%, kovo mėnesį, iki 31,8% liepą.


Popiežiaus Pranciškaus populiarumas krito. 2013 metais jo populiarumas pas kas savaitę mišias lankančius katalikus buvo 91 procentai, o pas periodiškai mišias lankančius katalikus - 91 procentai.
Šiuo metu jo populiarumas sumažėjo atitinkamai 10 ir 18 procentų.

Romos popiežiaus siekis islamizuoti visuomenę, priiminėti vis daugiau ir daugiau imigrantų, tikintiesiems formuoja suvokimą, kad jis yra praradęs realybės jausmą.

Oliviero Forti, kuris Italijos Caritas užsiima imigracijos klausimais, pasakė, kad „daugelis katalikų nustojo šventą tėvą laikyti dvasiniu lyderiu, priešingai, kai kuriais atvejais, jį net kaltina atitolimu nuo problemų, su kuriomis susiduria žmonės“.


Italijos portalas IMG press parašė, kad jei vyktų visaliaudiniai popiežiaus rinkimai, juo būtų išrinktas Matteo Salvini. Jis šiuo metu yra patikimiausias Italijos politikas. Italai Salvini vertina už jo tvirtą poziciją imigracijos klausimu ir realius darbus sustabdant žmonių kontrabandą iš Afrikos į Italiją.

Nepridėjo popiežiui Pranciškui ir jo pavaldinių išpuoliai prieš tautos lyderį Salvinį, šio politiko lyginimas su velniu, antikristu.

Maltos ordino riteris Marcantonio Colonna savo knygoje „Popiežius diktatorius“ pažymi, kad Pranciškus – pats nepopuliauriausias Popiežius. 2013 metais jo sekmadieninio pamokslo Švento Petro aikštėje klausė 54617 žmonių, tai 2016 metais mažiau negu 10000 tikinčiųjų.

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą