2018-08-06

Pagrindinis įstatymas: Izraelis – nacionalinė žydų tautos valstybė*Straipsnis 1.
Pagrindiniai principai

(аlef) Erec-Izrael (Šalis Izraelis) yra istorinė Tėvynė žydų tautos, kurioje gimė Valstybė Izraelis.

(bet) Valstybė Izraelis yra nacionalinė valstybė žydų tautos, kurioje ji realizuoja savo natūralią, kultūrinę, religinę ir istorinę apsisprendimo teisę.

(gimel) Realizacija teisės į nacionalinį apsisprendimą Izraelio Valstybėje priklauso išimtinai žydų tautai.

Straipsnis 2.
Valstybės simboliai

(аlef) Valstybės pavadinimas – „Izraelis“.

(bet) Valstybės vėliava – balta, su dviem mėlynom juostom iš kraštų, ir mėlyna Magen-David centre.

(gimel) Valstybės herbas – septyniažvakė Menora, apjuosta iš abiejų pusių alyvos lapais, ir žodis „Izraelis“ septyniažvakės pagrinde.

(dalet) Valstybės himnas - „Cha-Tikva“.

(chei) Smulkiau apie valstybės simbolius bus nustatyta įstatymu.Straipsnis 3.
Valstybės sostinė

Jeruzalė – vieninga ir nedaloma, yra Izraelio sostinė.

Straipsnis 4.
Kalba

(alef) Ivritas – valstybinė kalba.

(bet) Arabų kalba valstybėje turi ypatingą statusą; tvarka naudojimo arabų kalbos valstybinėse įstaigose ir kreipiantis į jas bus reguliuojama įstatymu.

(gimel) Pasakyta šiame straipsnyje nesumažina faktinį statusą arabų kalbos, susiklosčiusį iki įsigaliojimo šio Pagrindinio įstatymo.

Straipsnis 5.
Surinkimas išvarytųjų

Valstybė bus atvira žydų repatriacijai ir surinkimui išvarytųjų.

Straipsnis 6.
Ryšys su žydų tauta

(аlef) Valstybė rūpinsis žydų saugumo užtikrinimu, o taip pat valstybės piliečių, atsidūrusių bėdoje ir nelaisvėje dėl jų žydiškos kilmės ar pilietybės.

(bet) Valstybė veiks Diasporoje išsaugojimui ryšio tarp valstybės ir žydų.

(gimel) Valstybė veiks išsaugojimui kultūrinio, istorinio ir religinio paveldo žydų tautos žydų Diasporoje.

Straipsnis 7.
Žydų nausėdijos

Valstybė mato žydų nausėdijų vystyme nacionalinę vertybę, ir veiks skatinant ir vystant jų sukūrimą ir sustiprinimą.

Straipsnis 8.
Оficialus kalendorius

Žydų kalendorius – оficialus kalendorius valstybės, ir greta su juo bus naudojamas užsienio kalendorius kaip oficialus; naudojimą žydų ir užsienio kalendorių naudojimas bus nustatytas įstatymu.

Straipsnis 9.
Nepriklausomybės diena ir Atminties Dienos

(alef) Nepriklausomybės Diena - diena valstybinės oficialios nacionalinės šventės.

(bet) Atminties Diena kritusiems Izraelio kariams ir Diena Atminties žydų Holokausto ir Heroizmo – dienos valstybinių aficialių atminties dienų.

Straipsnis 10.
Poilsio ir laisvos dienos

Šabbat ir žydų šventės ir atminties dienos – nustatytos valstybėje poilsio dienos; nežydai turi teisę į poilsio dienas savo švenčių metu; to detalės bus nustatytos įstatymu.

Straipsnis 11.
Įstatymo nekeičiamumas

Šis Pagrindinis įstatymas negali būti peržiūrėtas kitaip kaip Pagrindinio įstatymo pagrindu, kuris buvo priimtas Kneseto deputatų dauguma.

Skelbiamas חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם יהודי (Originalus Įstatymo tekstas Kneseto puslapyje* adresu http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsugge stionssearch&lawitemid=565913 - - ir tiktai šis tekstas ivritu yra pilnas, oficialus, įpareigojantis ir juridiškai-reikšmingas tekstas Pagrindinio įstatymo Izraelio valstybės (7 ava 5778 m. / 19/07/2018). Į lietuvių kalbą versta iš Įstatymo teksto rusų kalba, kuris paskelbtas oficialiame Kneseto puslapyje www.knesset.gov.il/main/ru; http://knesset.gov.il/laws/ru/yesodru16.pdf


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą