2018-08-17

Visus pabėgėlius iš Eritrėjos Izraelio teismas grūda namo. Gal mūsų valdžia pasisems žydiškos meilės savo tautai?Rugpjūčio 15 dieną pranešta, kad Izraelio apeliacinis teismas migracijos reikalams nutarė visus pabėgėlius iš Eritrėjos deportuoti namo. Posėdžiavęs teisėjas Menachem Pšitickij sukėlė tikrą sensaciją, nes jo verdiktas prieštaravo Aukščiausiojo teismo verdiktui ir kairiosios elitos nuotaikoms, nuolatos spaudžiančioms vyriausybę nelegalų klausimu.

Teisėjas Menachem Pšitickij nagrinėjo apeliaciją 44-metų Eritrėjos piliečio, kuriam prieš metus buvo atsisakyta Izraelyje suteikti pabėgėlio statusą. Teisėjas nutarė, kad migracijos tarnybos atsisakymas yra teisėtas.


Pretendentas pabėgėlio statusui gauti dezertyravo iš Eritrėjos kariuomenės ir neteisėtai prasiskverbė į Izraelį 2009 metais, čia jis pateikė prašymą politiniam prieglobsčiui gauti. Prašymo nagrinėjimas tęsėsi 8 metus, o praėjusiais metais VRM migracijos skyrius atsisakė patenkinti jo prašymą tuo pagrindu, kad dezertyravimas iš kariuomenės, ar vengimas tarnybos kariuomenėje, nėra priežastis gauti prieglobstį, nes tai nereiškia politinio persekiojimo.

Teisėjas Menachemas Pšitickij ne tik atmetė prieglobsčio prašytojo apeliaciją, bet ir rekomendavo visus išeivius iš Eritrėjos deportuoti namo. Savo sprendimą jis pagrindė politiniais ir regioniniais pokyčiais šioje šalyje. Visų pirma – taikos sutartimi tarp Eritrėjos ir Etiopijos, kuri buvo pasirašyta liepos mėnesį. Tai pat šioje šalyje buvo sutrumpinta karinė tarnyba iki 18 mėnesių, o liepos 10 dieną Šveicarijos teismas nutarė, kad nėra kliūčių Eritrėjos piliečiams sugrįžti namo.

„Aš nutariu rekomenduoti vykdančiosioms valdžioms atšaukti „neišsiuntimo“ politiką, praktikuojamą šiandien nelegalų iš Eritrėjos atžvilgiu dėl didelių kančių, kurias nelegalai sukelia daug metų izraeliečiams, gyvenantiems betarpiškai arti nuo jų“, - parašė teisėjas.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą