2019-10-27

Buvusios bausmės sodomitams ir LRT, tapusi vaivorykštinio maro bausme LietuvaiKrokuvos metropolitas arkivyskupas Marek Jędraszewski rugpjūčio 1 dieną pamokslo metu, kuris buvo skirtas Varšuvos sukilimo 75-metų sukakties paminėjimui, pasakė:

„Raudonas maras jau nevaikšto po mūsų žemę, bet atsirado naujas, neomarksistinis, kuris nori pavergti mūsų sielas, širdis ir protus. Ne raudonas, bet vaivorykštės spalvų.“

Dievo rūstybės sodomitai sulaukė dar biblijiniais laikais, kai Dievas už jų nuodėmes sunaikino Sodomo ir Gomoros miestus. Apie tai išsamiai aprašyta Šventuose judėjų, krikščionių ir musulmonų raštuose. Antikos laikais Europoje sodomija suklestėdavo dažniausiai prieš kokios tai valstybės ar imperijos žlugimą. Taip nutiko su Graikijos miestais-valstybėmis, taip nutiko ir su Romos imperija. Pastarosios papročius išsamiai aprašė Teodoras Momzenas.

Manau, kad rimti kataklizmai laukia ir vakarų civilizacijos, kurioje vešliai išbujojo sodomija.

Kaip senovės lietuviai sprendė sodomijos problemą duomenų nėra, tačiau Romos istorikas Tacitas mūsų protėvių gyvenimo būdą nutapė šviesiomis spalvomis. Manau, kad kaip ir kiekviena arijų gentis, mūsų protėviai daug dirbo, todėl neturėjo laiko kūniškų malonumų paieškai.
Rusijoje, į kurios sudėtį LDK pateko 1795 metais, veikė Petro I valdymo metais priimtos bausmės už homoseksualizmą. Karo statuto (1716) pirmame skyriuje kalbama „Apie sodomo nuodėmę, apie prievartą ir blūdą“. Statutas numatė griežtas kūniškas bausmes. Už sodomiją su prievartos naudojimu buvo numatyta mirties bausmė arba „amžina tremtis į galeras“.

1835 metais homoseksualizmas pripažintas kriminaliniu nusikaltimu. Už tai buvo baudžiama tremtimi į Sibirą 5 metams.

1903 metais caro Nikolajus II įvestas baudžiamasis statutas sušvelnino bausmes sodomitams nuo trijų mėnesių iki metų kalėjimo. Bausmės buvo taikomos retai. Manoma, kad sodomija buvo būdinga daugiau aristokratijai, o kaip pats save bausi?

Po 1917 metų vasario revoliucijos bausmės už homoseksualizmą Rusijos imperijos teritorijoje buvo panaikintos.

Lietuvoje nuo 1919 m. Lietuvos Valstybės Tarybos sprendimu galiojo Lietuvos baudžiamasis statutas. Jo pagrindu buvo 1903 metų Rusijos statutas. Jame buvo panaikinti straipsniai, prieštaravę Lietuvos Konstitucijai ir valstybės interesams. Įvesti kai kurie pakeitimai. Šis statutas galiojo iki 1940 metų. 

Iki 1926 metų sovietinėje valstybėje bausmių už sodomiją nebuvo.

Vyrų sangulavimas TSRS buvo kriminalizuotas 1933 metais. Už jį grėsė iki 5 metų kalėjimo bausmė. Už kitas homoseksualizmo formos buvo baudžiama dar griežčiau. Taip „sangulavimas, pasinaudojant savo padėtį ar per prievartą, už atlygį, dėl profesijos arba viešai“ buvo baudžiama ik 8 metų kalėjimo. Bausmių lezbietėms nebuvo. 1934 metais buvo įvestas BK skyrius „lytiniai nusikaltimai“.

1934 metais buvo suimta 130 žmonių. Buvo pranešta, kas homoseksualistai sukūrė visą tinklą, kuris gali virsti šnipų ir kontrevoliucijos židiniais.

Bausmės už vyrų sangulavimą jaudino Vakarų komunistus. Anglų žurnalistas Harry White parašė laišką Stalinui: „Ar homoseksualas vertas būti partijos nariu?“ Reporteris mėgino įrodyti savo pavyzdžiu, kad homoseksualai, kurių TSRS milijonai, gali būti socialiai aktyvūs sąžiningi komunistai. Stalinas paraštėje pažymėjo: „idiotas ir degeneratas“.

Vokiečių okupacijos metais prieš homoseksualus buvo vykdomas „Holokaustas“, kaip prieš žydus ir čigonus.

Lietuvoje (ir Rusijoje) bausmės už vyro santykiavimą su vyru buvo panaikintos 1993 metais.

Vieninteliu teisėju ir baudėju homoseksualams dabar liko Viešpats Dievas.

ES homoseksualizmas tapo neomarksistinių finansinių elitų ideologija, kuri naudojama mažinti gyventojų skaičiui planetoje, skaldyti visuomenę, naikinti tautas ir valstybes. LGBT – valdančiojo elito koviniai būriai, specialusis rezervas, kuris bus mestas, jei valdančiosios klasės interesams iškils gyvybinė grėsmė.

LGBT ideologija, mano nuomone, nukreipta prieš lietuvių naciją, jos interesus, todėl ji negali būti platinama LRT už mokesčių mokėtojų pinigus.

LRT deklaruoja, kad lygiuojasi į BBC. Tai prastas orientyras, nes ideologizuota BBC, persunkta LGBT ir kitų destruktyvių ideologijų, sparčiai netenka populiarumo ją maitinančioje visuomenėje.

LRT, tapusi kulinarinių laidų, moraliai nudėvėtų „dviračio žinių“, senų televizijos filmų ir kitokio šlamšto transliuotoju, Lietuvos žmonėms nereikalinga.

LGBT ideologijos platinimas prieštarauja Konstitucijai, todėl keista, kad LRT vadovybė net nesupranta savo atsakomybės prieš įstatymus ir visuomenę.

Manau, kad generalinę LRT direktorę, nesusitvarkančią su savo pareigomis, reikia kuo skubiau vyti lauk. To ir reikalausime lapkričio 9 dieną, 14 valandą, prie LRT organizuojamame mitinge.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą